tisdag 16 oktober 2012

Vi satsar på Borås som cykelstad!


Idag släpper vi rödgröna mer satsningar från budgeten. Igår släppte vi nyheten om satsningarna på Viared, där investerar vi 9 miljoner uppdelat på 3 år för att bygga gång och cykelvägar samt nya hållplatser för den utökade kollektivtrafik vi fått till Viared. Förutom gårdagens nyhet med satsningar på 3 miljoner på Viared nästa år höjer vi även ambitionen för cykelinfrastrukturen i Borås.

Det övergripande målet är att bidra till att cykeln får en större andel av resorna i staden och att underlätta för hållbara resor och en klimatsnål livsstil i Borås. För att öka andelen cykeltrafik i staden är det inte bara cykelbanorna som är viktiga utan hela den omkringliggande infrastrukturen är viktig så att resan med cykel som helhet blir mer attraktiv och konkurrenskraftig jämfört med bilresor. Därför bygger vi nu ett bemannat cykelgarage vid centralstationen. Garaget är byggt på moduler som gör att det går att utöka om det i framtiden visar sig finnas behov för detta. För att ytterligare öka möjligheten att parkera cyklar kommer 10 st små moduler som tar en befintlig parkeringsplats i anspråk att ställas ut, de små modulerna rymmer 10 cyklar och har en cykelpump inbyggd.

Den tidigare investeringsnivån på 3 miljoner kronor till gång och cykelvägar utökas till 5 miljoner för att snabbare knyta ihop viktiga stråk och göra anpassningar för att få en säkrare trafikmiljö. Vi vill att Borås stad snabbt blir en stad där cykeln tar en större andel av resorna och där det är lätt, tillgängligt och säkert at cykla. Därför får Tekniska nämnden i uppgift att genomföra en kartläggning om hur man säkrar cyklisternas möjlighet att ta sig fram på ett säkert sätt så väl sommar som vintertid. Man ska även se på möjligheterna till uppvärmning av cykelbanor med fjärrvärmens returvatten, detta uppdrag skall tekniska nämnden återrapportera under 2013.

1 kommentar:

  1. Bra med satsning på cykelstad. Hur ser det ut med byggandet av cykelväg till Sandared?

    SvaraRadera