måndag 25 juni 2007

Läste på DN "Detta betyder EU-beslutet". Texten är tagen därifrån med kommentarer från mig i rött.

1. Det ska inte kallas konstitution (grundlag), utan vara en reformering av de nu gällande fördragen. (Låter som något kosmetiskt för att slippa låta folken i medlemsländerna folkomrösta)

2. Alla symboler som för tanken till en europeisk stat är borta ur texten, till exempel flaggan, nationalhymnen och mottot "Enade i mångfald". (Ännu en ändring för att mörka fördragens syfte)

3. Texten om att EU-rätten har företräde före nationell rätt har tagits bort, men ersatts med en förklaring om att det redan är etablerad domstolspraxis. (Med andra ord så gäller EU-rätten före nationell rätt, det är bara det att det inte står så i föredraget.)

4. EU ska få en "utrikesminister", men denne ska inte heta så utan kallas Hög Representant för utrikes- och säkerhetspolitik. (Vad innebär det? Vad får medlemsländernas utrikesministrar då göra?)

5. Utrikes- och säkerhetspolitiken förblir mellanstatlig, vilket innebär att vetorätten finns kvar.
(Alltså inga påtryckningar från andra medlemsländer eller den "Höga Representant för utrikes- och säkerhetspolitik" att rätta in sig i ledet??)

6. EU ska övergå till en effektivare metod att fatta beslut i lagstiftningen. Fullt ut ska metoden dock inte tillämpas förrän 2017 (en eftergift till Polen). (Effektivare? På vilket sätt då? Det låter som något som knappast gynnar demokratin)

7. Katalogen om rättigheter (mänskliga och sociala) har lyfts, ut och ersatts med en korshänvisning som ändå gör katalogen rättsligt bindande, dock inte för Storbritannien.
(Ska Storbritannien slippa följa de mänskliga rättigheterna? Det kan ju dock vara bra för deras del med tanken på de krig landet deltar i.)

8. Ökad överstatlighet inom straffrätten och polissamarbetet, dock med ett undantag för Storbritannien. (kan ju inte samarbeta med Storbritannien inom de områdena, dom har ju undantag från de mänskliga rättigheterna. Då är det ju också lämpligt att vi inte kan samarbeta rättsligt?)

9. Ny text om att EU bara har befogenhet att lagstifta på områden som medlemsländerna har överlåtit. Befogenheter kan tas tillbaka. ( Ett krav från Tjeckien). (Hur kan befogenheter tas tillbaka? Vem bestämmer det? Det enskilda medlemslandet? Tror inte det.)

10. Riksdagen och övriga nationella parlamentet ska få en förstärkt roll och kunna tillbakavisa lagförslag från kommissionen. (måste ha mer info om detta, Kan vara bra beroende på hur det är formulerat.)

11. Det halvårsvis roterande ordförandeskapet för toppmötena ersätts med en permanent ordförande (president) som kan sitta högst i fem år. (Väljs av vem? Kohandel bakom stängda dörrar? Är platsen redan tillsatt av Blair?)

tisdag 19 juni 2007

Leif Pagrotsky gillar punk?

Jag vet faktiskt inte om jag blev allt för förvånad när jag hörde det, men faktum är att Leif Pagrotsky var på Hultsfred och tittade bland annat på punk på stora dansscenen.

Jag var tyvärr inte på festivalen själv men Annika jobbade med security just på stora dans…

Ryktesväg har jag hör att festivalen inte var någon större hit i år.