tisdag 27 november 2012

Finns man inte på nätet finns man inte alls…


Har ni missat den nya valbloggen Grönt val Borås 2014? Tanken med bloggen var att starta upp den i god tid före valet för att få en blogg som finns med tydligt på internet till valet 2014. Man rankas aningen högre om bloggen funnits ett tag och om det finns en del innehåll tidigt. Än så länge har jag inte jobbat något med designen av bloggen och den får se ut som den gör ett tag till. Design och sökmotoroptimering kommer när valet närmar sig. Just nu försöker jag skriva korta inlägg om frågor vi driver och som vi har med i vårt lokala handlingsprogram.

Tittade in på Politometern för att se om jag blivit listad där än och till min förvåning upptäckte jag att det går bra redan nu, bloggen är redan rankad som den 5:e mest inflytelserika miljöpartistiska bloggen i Sverige enligt politometern. Totalt är det den 173:e mest inflytelserika politiska bloggen i sverige just nu.

Med gott om tid till valet och med en aktiv optimering ska MP Borås nog tydligt få fram sitt budskap på nätet. För syns man inte på nätet finns man inte…

måndag 26 november 2012

Reflektion från budget 2013

En gång om året går alla politiska partier upp i talar stolen och säger pliktskyldigt att dom minsann är ett ”miljöparti”. Eller så brukar det se ut under kommunfullmäktiges beredning av budgeten. Allianspartierna hävdar att dom har en minst lika offensiv politik för miljön.


Detta år var dock inte som de andra och endast Moderaterna var så offensiva i debatten, dock backades inte den höga svansföringen i debatten upp av några faktiska förslag i deras budgetförslag men det verkade inte spela någon roll. Kristdemokraterna, Centerpartiet och folkpartiet var i år inte uppe och upprepade samma sak. Det kan bero på att i deras budgetar för 2013 var miljöfrågan bortprioriterad. På frågor hur allianspartierna ställde sig till våra förslag i budgeten gavs inga svar, förutom igen från Moderaterna som svarade att de kanske kunde gå med på ”Grön-IT” men att ”Grön-El” verkade dyrt.

Faktum är att den rödgröna budgeten var det enda förslag till budget som faktiskt hade några miljöambitioner, vilket i sig är tråkigt då vi på miljösidan är öppna för fler förslag för att arbeta långsiktigt med miljöfrågor i Borås Stad.

fredag 16 november 2012

Debatt: Folkligt deltagande i energiomställningen

Det vore passande om moderaternas ord i BT 5/11 om lokal förankring i utbyggnaden av vindkraft möttes av handling. I riksdagen har de röstat emot flera förslag för att göra människor mer delaktiga i energiomställningen.


Den moderatledda regeringen har till och med motarbetat detta genom att införa en straffskatt på kooperativt ägd vindkraft.

Vindkraften är det energislag som byggs ut snabbast i Sverige och övriga världen. Det skapar nya gröna jobb, minskad miljöpåverkan och är en förutsättning för att nå målet om 100 procent förnybar energi. För att ta tillvara den potential som finns i utbyggnad av vindkraft är det nödvändigt att öka det folkliga deltagandet i utbyggnaden och därmed acceptansen för vindkraftverk i närmiljön.

Miljöpartiet har i riksdagen lagt en motion om folkligt deltagande i energiomställningen med flera förslag om hur fler kan engageras:

Sverige bör precis som Danmark besluta att närboende alltid ska ha rätt att bli delägare i planerade vindkraftsprojekt.

Ge fastighetsskatten för vindkraft till de kommuner där vindkraftverken är lokaliserade. Så görs idag i Norge. I genomsnitt handlar det om cirka 30 000 kronor per år och kraftverk som idag betalas till statskassan. Att ge fas-tighetsskatten till kommunen ger en kompensation för kommunens arbete samt ett tack för bidraget i energiomställningen.

Medan elmarknaden i Sverige domineras av tre eljättar äger två miljoner tyskar sin egen el. Även Sverige behöver införa nettodebitering så att privatpersoner får rätten att sälja el ut på nätet till samma pris som man betalar via elräkning.

Revidera det kommunala vetot så att det blir rättssäkert. Alla inblandade ska på förväg veta vilka kriterier som gäller för om ett vindkraftsprojekt får godkänt eller inte. Beslutet ska kunna överklagas som i andra liknande byggärenden.

Sverige har mycket att lära av våra grannländer. Med regeringen Reinfeldts politik har Sverige tappat fart i utbyggnaden av förnybar energi. Enligt de prognoser alla medlemsländer skickat till EU har Sverige den näst lägsta utbyggnadstakten av förnybar energi, bara Lettland är sämre.

Sverige bör som Danmark anta ett mål om ett helt förnybart ?energisystem. Vi har ännu bättre förutsättningar med teknisk kompetens och naturmässiga förutsättningar. Men det som skiljer är att i Danmark ägs majoriteten av vindkraften lokalt, medan den svenska regeringen förvägrar svenska folket samma möjlighet. Vi välkomnar Moderaterna att stödja våra förslag om folkligt deltagande i energiomställningen.


Lise Nordin (MP)
riksdagsledamot, energitalesperson

Tom Andersson (MP)
kommunalråd Borås

Publicerad i BT 2012-11-13: http://www.bt.se/debatt/folkligt-deltagande-i-energiomstallningen(3521286).gm

onsdag 7 november 2012

E-faktura, autogiro och mycket att göra


Man skall undvika att skylla ifrån sig men ibland kan man i alla fall försöka förklara sig.

Först och främst ska jag reda ut det som media rapporterade om gällande en skuld som gått till kronofogden. Sanningen är att det rörde sig om en skuld till CSN och inget annat som skulden bestod av. Att den i huvudtaget uppstod var en kombination av att jag gått över till E-faktura samt att jag under veckorna i juni hade den mest fullbokade månaden i mitt liv. Det berodde varken på dålig betalningsmoral eller något annat.

Jag vill passa på att beskriva vad jag gjorde under tiden 24/5 – 5/6 för att ge en bild över hur arbetet som kommunalråd kan se ut när det är som stressigast. Den 24/5 begav jag mig till Miljöpartiets kongress via tåg och medverkade där under kongressen. Direkt efter, natten mellan söndagen och måndagen den 28/5 kom jag med tåg till borås för 4 timmars sömn innan jag åkte vidare till Vietnam för ett projekt med finansierat av ICLD ang waste recovery. Kommande vecka jobbade jag 84 timmar för att ta igen lite av den tiden jag förlorade när jag var i Vietnam. Kommande vecka jobbade jag 20 timmar de två första dagarna innan jag den 13 juni åkte som representant för alla svenska kommuner i energimyndighetens ”uthållig kommun” till toppmötet RIO +20 för att hålla en session med temat hur man som kommun kan lyckas med hållbar stadsplanering och för att medverka på den svenska paviljongen under RIO +20. Jag landade 16.00 i Sverige den 20/6 igen och han just byta kläder inför Kommunfullmäktige. Sen följde en full dag innan midsommar. Den 25/6 bar det iväg igen, denna gången på studieresa med hela kommunstyrelsegruppen till Freiburg till den 27/6. Två fulla arbetsdagar han jag med den 28:e och 29:e innan jag avslutade innan semestern genom att åka på Almedalsveckan den 30/6 med hemkomst den 5/7. Som sagt var en stressig tid som påverkat att jag missat en räkning till CSN.

Jag har under våren och sommaren just gått över till E-faktura, just eftersom jag vet att det kan vara 80 timmars veckor eller mer under långa perioder som kommunalråd. Perfekt trodde jag, allt från samma ställe rakt in i internet- banken. Det jag missade var i luckan mellan jag fick E-faktura och pappersfaktura och pappersvarianten dök upp när jag i stort sett knappt var hemma. Att det trillade ner en påminnelse senare kontrollerade jag i internetbanken och såg att de senaste fakturorna var betalda. Jag borde givetvis lagt mer tid på att följa upp och kontrollerat, men åter igen såg mina arbetsdagar mer än fulltecknade ut.

För att förenkla än mer för mig själv håller jag nu på att se över om jag istället för att ha E-fakturor kan flytta så mycket som möjligt till Autogiro, ett ändå enklare system. Då behöver jag bara luta mig tillbaka medan pengarna dras från kontot. Jag kommer även vara uppmärksam på det eventuella glapp som nu kan uppstå i detta nya bytet.