lördag 13 februari 2010

Framtida strandskydd och LIS i Borås (?)

LIS står för landsbygdsutvecklings i strandnära läge. och gör att kommunen kan välja att peka ut ett område som LIS-område. Detta gör att man kan frångå strandskyddet och exploatera hela områden och sjöar. Detta är en ändring i lagen som den borgliga regeringen gjort för att man lättare ska kunna exploatera där det tidigare varit strandskyddat område.

Vi har äntligen fått en första information om det kommande tematiska tillägget ang strandskyddet och LIS-områden i Borås. Jag säger äntligen inte för att vi anser att det är bra att undantag planeras utan för att det har varit svårt att få grepp på vad tjänstemännen arbetat på. Förslaget som är en tjänstemannagrupp som tagit fram har arbetat efter ett uppdrag (dock oklart vad uppdraget varit) och kommit fram till att helt eller delvis ta bort strandskyddet runt 15-16 sjöar och sänka från 200 och 300 meter till 100 meter runt minst lika många.

För det första är jag väldigt undrande om Borås verkligen behöver LIS områden i huvudtaget då vi i kommunen har gott om mark som vore lämpligare att bygga på än runt strandskyddade sjöar och vattendrag. Eftersom vi ännu inte har fått underlaget och bara snabbt fått se kartor på områdena kan jag inte bekräfta detta, men rykten säger att det gäller områden som idag är klassade både som klass III och klass II områden. Att exploatera dessa områden skulle göra att dessa naturvärden skull förloras för alltid.

För det andra verkar de områden som planeras även vara områden där det idag finns framtagna planer på bostäder och dispensansökningar. Det känns för mig som om miljöbeaktandet inte direkt har tagits som den högs prioriterade frågan utan att på snabbast möjliga sätt att komma igång med byggandet. Det förstärks även av den tidsplanen som har gjorts och som gör att besluten kommer att tas innan valet.

Miljöpartiet i Borås vill värna strandskyddet och kommer att jobba för det både resten av denna mandatperioden och kommande.

måndag 8 februari 2010

Slutreplik om köttkonsumtionen 2010-02-07

Slutreplik (?) införd in Borås tidning den 7 februari 2010

Antingen ändrar vi politik annars ändras klimatet

Sedan vi för någon vecka sedan skrev vår första debattartikel om att öka den vegetariska kosten i skolan har det kommit fram många synpunkter i denna fråga, både positiva och negativa. I den här artikeln tänkte vi bemöta några av de skribenter som har vart kritiska till förslaget.

Mänskligheten står inför sin kanske största utmaning i historien. Utsläpp från vår industri, vårt jordbruk, våra transporter och vår energisektor får ekosystem efter ekosystem att kollapsa och leder till en global uppvärmning med oöverskådliga miljökonsekvenser. Vi förbrukar jordens ändliga resurser i en allt snabbare takt samtidigt som vi fortsätter skruva upp vår konsumtion och produktion.

Dagens livsstil som vi i västvärlden lever är inte hållbar. Ingvar Zackrisson, c, har därför helt rätt när han skriver i BT kampen för ett fossilbränslefritt Borås är viktig. Vi båda är dock övertygade om att vi måste göra mer för en grön omställning av samhället. Därför är Zackrissons intentioner bra men inte tillräckliga. Vår matkonsumtion har en stor påverkan på miljön, köttproduktion står för en femtedel av utsläppen av växthusgaser. Det krävs mer av dagens politiker för att lämna över ett jordklot i någorlunda skick till kommande generationer. Antingen byter vi klimat eller politik.

Peter Tagesson, ordförande LRF Sjuhärad skriver i den 27:e januari att ”Vi ska luras att tro att det är vegetarisk kost som är den enda räddningen för klimatet”. Endast en omställning till vegetarisk kost är tyvärr inte räddningen för miljön och klimatet men det är en viktig del av en större omställning. Vi håller med Tagesson om att de öppna landskapen skall bevaras, du kan även utläsa av vår politik att det är våra partier som kämpar för detta i Borås. Vi stödjer även till fullo utvecklingen av ett jordbruk i harmoni med naturen. Peter Tagesson föreslår att minska importen av kött, detta i sig är inte helt oproblematiskt. Redan idag importeras soja (från främst Brasilien) till djurfoder som motsvarar en odlingsyta på 300 000 fotbollsplaner, enligt WWF. Detta bidrar både till övergödning i Sverige och att Brasilien förlorar växtnäring. Denna sojaodling sker dessutom ofta på skövlad regnskogsmark. Vi vill värna den svenska landsbygden och stödjer därför alla lantbrukares miljövänliga ambitioner. Vi vill också stödja dem i en grön omställning.

En del insändare har ifrågasatt näringsvärdet i vegetarisk kost, detta baserar sig ofta på fördomar och okunskap. Forskning visar att vegetarisk mat innehåller alla näringsämnen människan behöver. Dessutom finns studier som visar positiva hälsoaspekter på att minska sin köttkonsumtion.

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”, sa Einstein, vi håller helt med honom och hoppas att fler gör det.

Tom Andersson, miljöpartist
Anders Österberg, socialdemokrat