fredag 18 december 2015

Står fortfarande för att Parkteatern ska vara kvar.

I mars 2015 skrev jag följande debattartikel i BT och jag satte lite kaffet i halsen när jag läste i BT att Lokalförsörjningskontoret nu ser om dom kan riva Parkteatern istället. Vansinne och något jag aldrig kan ställa mig bakom. Läs gärna debattartikeln igen, jag står fortfarande bakom varenda ord.

Borås har rivit nog med teatrar

Det är dags att fatta ett principiellt beslut. Borås stad ska inte riva ytterligare en gammal teater. Parkteatern ska vara kvar, skriver Tom Andersson

Ibland måste man våga bestämma sig och nu tycker jag att det är dags när det gäller Parkteatern. Vi politiker har varit halvhjärtade alldeles för länge vid det här laget, men när nu nya förbifart Sjöbo, som sveper alldeles intill den gamla gula teaterladan, är klar så kan vi konstatera: Nej, teatern måste knappast rivas eller flyttas på grund av trafikbullret.

Kultkompaniet och kulturföreningen Tåget har med sina sommaruppsättningar visat att det går att locka dit publik, trots en dunkel och ömsom för varm och ömsom för kall salong. Ja, välbesökt barn- och ungdomsteater har det blivit – unga skådespelare som viker en stor del av sommarlovet har stått ut med sunkiga scenutrymmen för att få vara med.

Rädda Sommarteatern på Sjöbo
Jag står fortfarande för att Parkteatern ska vara kvar och utvecklas


I Stadsparken kommer Orangeriet att bli en glädje för ögat när det lyses upp inifrån, set är jag helt övertygad om. Men jag ser också på Facebook i gruppen ”Gamla Borås” hur just Orangeribygget river upp såren från 1983 när gamla teatern hamnade under grävskopan. Nu i dagarna har bilder på teatern inifrån och utifrån delats och diskuterats flitigt i gruppen. Jag känner helt enkelt att det nu är dags att fatta ett principiellt beslut: Borås stad ska inte riva ytterligare en gammal teater. Parkteatern ska vara kvar.

Men min vision sträcker sig längre än till bara ett bevarande. Jag tänker mig en full renovering som också innebär att byggnaden isoleras och görs användbar åtminstone från tidig vår till sen höst. Jag tänker mig en bred samling av privatpersoner, föreningar och företag som arbetar vidare utifrån den grund som redan finns med sommarteater och fyller på med sång, musik och scenkonst.

Ni boråsare som har hunnit före mig och både tänkt ut och skrivit ner liknande idéer som de jag framför här – tro inte att jag är ute efter att ta äran för att ha hittat på detta. Se det istället som ett stöd och en markering. Jag tänker arbeta för att bevara Parkteatern och det arbetet vill jag göra tillsammans med alla som är intresserade av att fylla byggnaden med innehåll.

TOM ANDERSSON (MP)
kommunalråd med ansvar för kulturfrågorsson (MP).

Källa: bt - Borås har rivit nog med teatrar, Tom Andersson (mp)

söndag 13 december 2015

Fossilfritt Borås - Nu tar vi nya steg!

Världen har äntligen fått ett klimatavtal! Det ger hopp om framtiden, men för att klara 1,5 grader krävs att alla nu arbetar för minskade utsläpp. Idag skriver jag och Lise Nordin,vår energipolitiska talesperson i riksdagen att Borås ansluter till regeringens fossilfrittutmaning på debattplats i BT. Skrev även om detta i tidigare inlägg.

Fossilfritt Borås
Bild: E-bt

Nya steg för ett fossilfritt Borås

Genom att Borås nu också ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige slår vi på ytterligare ett sätt fast att vi tänker vara en av de många aktörer, som gör det som står i vår makt för att bromsa den globala uppvärmningen, skriver Tom Andersson och Lise Nordin.

Kraven växer om en fossilbränslefri värld där oljan och kolet stannar i marken. Enskilda, företag, organisationer – och även kommuner och stater – inser nödvändigheten i att hejda utsläppen av klimatgaser. Men detta sker inte genom ord. Det sker genom stora och små handlingar av otaliga aktörer. Nyligen lanserade regeringen ”Fossilfritt Sverige” för att samla dessa aktörer.

Målsättningen är inte ny för Borås. Kommunfullmäktige har antagit visionen Borås 2025 där det heter att ”Borås är en stad baserad på förnybar energi” och i Borås stads miljömål sammanfattas inriktningen i rubriken ”Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås”.

Genom att Borås nu också ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige slår vi på ytterligare ett sätt fast att vi tänker vara en av de många aktörer, som gör det som står i vår makt för att bromsa den globala uppvärmningen. I Borås stads budget för 2016 hämtar vi exempel på några av de saker som är på gång:

Kommunstyrelsen ska ta fram förslag till åtgärder som kan hjälpa anställda att minska sin koldioxidbelastning vid resor till och från arbetet. Distansarbete, arbetstid under resan för den som åker kollektivt och att underlätta för cyklister är exempel på åtgärder som kan komma ifråga.

Det system som används för att planera måltider kan inte bara räkna näringsvärde, utan också växthusgasutsläpp orsakade av maten. Nu ska Borås stad sätta mål för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider staden serverar. Siktet ska ställas in på årlig förbättring.

Livsmedel till Borås stads verksamheter ska börja levereras till en gemensam central, för vidare samordnad distribution ut till verksamheternas kök. Detta minskar körsträckor och ger lokala företagare ökad möjlighet att delta och konkurrera i kommunala upphandlingar. Förslaget har drivits länge av både Centerpartiet och Miljöpartiet. Nu har kommunfullmäktige äntligen gett klartecken till att starta genomförandet.

Det viktiga för oss är att förslag som leder i rätt riktning blir av. Därför ärar vi den som äras bör, tackar gärna för goda idéer och ställer oss ödmjukt bakom förslag, såsom det om fri parkering för elbilar och bättre laddningsmöjligheter från Monica Johansson (C). Ett annat exempel är att solcellsdriven belysning ska undersökas efter förslag från Monica Hermansson Friedman (M).

Detta är som vi ser det andan i Fossilfritt Sverige-initiativet, att var och en – företag, myndighet, kommun, organisation – efter sina förutsättningar gör sitt yttersta för minskat fossilberoende. Och tillsammans, med varandra som förebilder, når vi längre.

Tom Andersson (MP)
kommunalråd med ansvar för klimat och miljö

Lise Nordin (MP)
energipolitisk talesperson för Miljöpartiet i riksdagen

Källa: bt.se 

torsdag 3 december 2015

När fakta blev propaganda - och moderaterna bytte miljöpolitik?

Det var kommunfullmäktige för två veckor sedan och den rödgröna budgeten för Borås 2016 antogs nästan oförändrad, tack vare att Moderaterna och Centerpartiet visade ansvar i ett för vår stad osäkert politiskt läge. Att vår budget gick igenom var viktigt bland annat när det gäller Miljöpartiets kärnområde. Flera av de förslag som nu blir verklighet kan ni läsa om i mitt förra blogginlägg http://tom-andersson.blogspot.se/2015/11/boras-stad-ansluter-sig-till.html

Men när det gäller miljön och klimatet var budgetdebatten på flera punkter frustrerande, både att delta i och lyssna på. Det gäller till exempel debatten kring den del av Miljöförvaltningens verksamhet som går ut på att sprida kunskap om klimat och miljö, och vad som går att göra åt de hot som mänskligheten står inför.

Moderaternas Lars-Gunnar Comén var till exempel uppe talarstolen och skickade iväg en häpnadsväckande salva mot den information och det diskussionsunderlag som Borås Stad via Orangeriet presenterar för vidare samtal med alla boråsare som vill vara med (helt i enlighet med visionen Borås 2025, miljömålen och den helt nya energi- och klimatstrategin som Moderaterna alltså står bakom!) Nå, vad var det då han sa?

”Jag tycker faktiskt inte att Miljökontoret ska vara någon form av kommunal propagandacentral, som ska tala om med pekpinnar vad folk ska göra och inte göra. Det är inte så att kommunala tjänstemän ska komma med pekpinnar vilken mat man ska äta, hur man ska göra, hur man ska leva sitt liv.”

Det måste rimligen vara informationsskyltarna i Orangeriet (som den på bilden) Lars-Gunnar Comén tänker på när han både nedsättande och insinuant talar om ”propaganda”.  Men skylten upplyser ju om hårda fakta – raka motsatsen till propaganda. Att kalla fakta för propaganda är kunskapsfientligt och om det är den sortens kunskapsfientlighet som är grunden för Boråsmoderaternas nya miljöpolitik så finns det anledning att vara orolig för framtiden.


Moderaterna förväxlar fakta med propaganda
Propaganda eller ren fakta? Enligt moderaterna är det propaganda.


Att utifrån presenterade fakta lyfta miljö- och klimatfrågor till diskussion med boråsarna, ifrågasätta invanda mönster och levnadssätt – att det arbetssättet ska gälla trodde jag att vi var helt överens om i Boråspolitiken sedan länge. Så sent som på Kommunfullmäktiges möte i oktober ställde ju Moderaterna sig bakom följande text:

”Mer än hälften av en familjs koldioxidutsläpp kommer från konsumtion. Borås Stad skapar mötesplatser där hållbarhetsfrågor står i fokus. Ansvarig: Hållbar konsumtion, energi- och klimatrådgivning, hållbar livsstil: Miljö- och konsumentnämnden.” (Borås Stads Energi- och klimatstrategi)

Förvirrande. Vi får helt enkelt hoppas att Lars-Gunnar Comén var ute och cyklade med orden en liten stund, där i talarstolen förra förra torsdagen.