fredag 21 november 2014

Ingen Alliansbudget idag heller - Är Alliansen kapabla att styra?

Det kom inget budgetförslag från Alliansen idag, däremot kom det en mycket obalanserad ledare i Borås Tidning. 

Insikten om vad som faktiskt är rimligt har fått stå tillbaka när dessa två parter har tänkt till. Det är sant att det inte finns något formellt i lagen som tvingar Alliansen att lägga fram budgeten på kommunstyrelsens möte på måndag. Däremot bryter man mot den praxis som har gällt i Borås i 40 år.

Ända sedan 70- talet har oppositionen lagt fram ett alternativt budgetförslag till kommunstyrelsen - de enda åren man inte har gjort så är de senaste fyra åren. Visst kan jag förstå att det under förra mandatperioden inte var så akut för någon part då det fanns en överenskommelse att den rödgröna budgeten skulle gå igenom. Men i år finns det inget som helst rimligt argument att inte lägga fram budgeten till Kommunstyrelsen.

Alliansen i Borås Fortsätter mörka sin budget
Alliansen i Borås tar inte Borås Stads budget eller praxis på allvar


Jag tycker det är märkligt av många anledningar och det känns inte helt seriöst att bete sig så.

Alliansen säger själva att de ända sedan före valet tänkt lägga en egen budget. Med all den tiden de varit överens att göra så, hur kan de då inte ha lyckats producera en budget? Alliansen har inte bara haft samma tid som oss att ta fram en budget utan nu även två veckor till. De två senaste veckorna har man dessutom haft en färdig budget att utgå ifrån om man har svårt att skriva en egen. Att det har varit för lite tid stämmer ju bara inte. Det skulle däremot kunna vara så att man inte lagt ner tillräckligt mycket arbete med budgeten, det är mer troligt.

Anledningen att man inte redovisar sin budget till kommunstyrelsen skulle också kunna vara att man vill hålla den hemlig så länge som möjligt. Men det är ju en ytterst allvarlig överträdelse mot de demokratiska principer som finns. Det högsta beslutande organet i en kommun förtjänar inte att det mörkande med underlag. Det är viktigt med ett bra beslutsunderlag som alla folkvalda har haft god tid att sätta sig in i. Beredningen fyller också en demokratisk funktion som ger medborgarna insyn i det politiska arbetet.

Förutom medborgarna och de folkvalda missar man även att förhandla med facken enligt MBL. De fackföreningar som representerar sina medlemmar får nu inte i god tid innan budgetbeslutet yttra sig över en budget som faktiskt kan vinna i kommunfullmäktige. Det är inte ett rimligt sätt att behandla vår personal och våra fackföreningar.

OM man aspirerar på att styra en stad med över 100 000 invånare går det faktiskt inte att vara så oansvarig med budgetberedningen. För den partigruppering som har intentionen att få sitt budgetförslag antaget och som säger sig vara kapabel att styra Borås Stad är det helt enkelt inte rimligt att lämna in budgeten så sent att den inte hinner beredas i Kommunstyrelsen.

Med detta anser jag inte att Alliansen med nuvarande ledning är kapabel att styra Borås.

Alliansens bisarra idé - minimera SDs inflytande genom att maximera det

Staden som vi rödgröna under de kommande fyra åren vill skapa bygger på antirasism, medmänsklighet och humanitet. Vi vill vara den kommun som alltid bekämpar rasism och diskriminering, var den än dyker upp.

Det är på dessa hörnstenar som vår rödgröna budget bygger på, och väljer fullmäktige att vid en budgetomröstning gå åt andra hållet är jag den första att beklaga. Det kommer inte vara vi i miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet som blir de främsta förlorarna om vår budget fälls. De främsta förlorarna blir alla människor som stått upp för att tillsammans lova varandra att aldrig, aldrig någonsin ge rasism ett inflytande över svensk politik.

Men det finns nu ett rasistiskt parti i Borås, ett parti som inte ÄR vågmästare pga valresultatet utan vågmästare för att alliansen i dag låter det rasistiska partiet vara det, genom att vägra förhandla och det är det faktiskt något som alliansen som måste ta ansvar för.

Alliansen Maximerar SDs inflytande i Borås
Alliansens debattartiklar i veckan kommer fram till bisarra slutsatser
Alliansen anser att om man ökar SDs inflytande minskar man det nog.


De fyra Allianspartierna, som alla i valrörelsen åtog sig att inte ge SD avgörande inflytande i politiken. Detta löfte tror sig dessa partier uppfylla genom att – hör och häpna – ge Sverigedemokraterna avgörande inflytande över vilken budget som ska gälla för Borås Stads alla verksamheter nästa år.

Det är en bisarr och för mig obegriplig verklighetsbeskrivning – där människor som jag trodde var förnuftiga plötsligt tror att man kan minimera SD:s inflytande genom att faktiskt maximera detta inflytande

Läs: bt, bt

torsdag 20 november 2014

Borås Tillsammans - Goda initiativ ger större medborgarinflytande

Det har varit mycket diskussion om demokrati och om hur man ska tolka ett valresultat de senaste dagarna, sedan det stod klart att Alliansen i Borås struntar i utfästelserna i valrörelsen om att inte ge SD ett avgörande inflytande i viktiga frågor.

Kanske kan det åtminstone komma något litet, litet gott ur denna soppa? Nämligen just att det leder till samtal om demokrati och om sätt att bredda och fördjupa demokratin. För mig och Miljöpartiet är detta en hjärtefråga. Vi har drivit på de medborgardialoger som nu blir verklighet i Borås i så skilda ämnen som hur Sjöbo torg ska se ut till hela stadens framtida utveckling som diskuterades runt om i kommunen i somras. Detta är steg för att öka medborgarnas inflytande och tillgängligheten till demokratin.

Nya stora möjligheter att komma i direkt kontakt med folkvalda har de sociala medierna gett oss, vi har infört E-petitioner för att ge medborgare ett direkt sätt att komma med förslag.

Borås politiker blir mer lättillgängliga - Borås Tillsammans
Den antirasistiska organisationen Borås Tillsammans är ett gott exempel
på hur man kan arbeta med att tillgängliggöra politiken i Borås


Det är också viktigt att medborgare och organisationer själva kan komma med initiativ och väcka frågor. Till exempel erbjuder den antirasistiska organisationen Borås Tillsammans ytterligare ett nytt sätt att påverka. Det handlar om att göra oss politiker än mer lättillgängliga. Titta själva här! http://www.minpolitiker.se/

Stötta förresten gärna Borås Tillsammans goda arbete också genom att gilla Facebooksidan. https://www.facebook.com/borastillsammans

onsdag 19 november 2014

Alliansen bör leverera sin budget senast om 2 dagar om dom aspirerar på makten i Borås Stad

Frågor som skall behandlas i Kommunfullmäktige skall beredas först och anledningen är ganska enkel. För det högsta beslutande organet i en kommun är det ju viktigt med ett bra beslutsunderlag som alla folkvalda har haft god tid att sätta sig in i. Beredningen fyller också en demokratisk funktion som ger medborgarna insyn i det politiska arbetet. 

När man aspirerar på att styra en stad med över 100 000 invånare går det faktiskt inte an att vara sent ute. För den partigruppering som har intentionen att få sitt budgetförslag antaget och som anser sig vara kapabel att styra Borås Stad är det helt enkelt inte rimligt att lämna in budgeten så sent att den inte hinner beredas i Kommunstyrelsen.

Det är rimligt att budgetens skall passera kommunstyrelsen
Det är inte rimligt att ett block som aspirerar på att styra Borås stad
inte klarar att visa upp sin budget till behandlings i kommunstyrelsen

Under mina år i politiken i Borås har jag jobbat hårt med att öka medborgarnas inflytande och delaktighet. Jag hade gärna sett att vi var igång med att avsätta delar av budgeten som medborgarbudget, med ett direktinflytande över pengarnas användning, men där är vi tyvärr inte än.
Att lägga fram sitt budgetförslag så att boråsarna först tätt inpå beslutsmötet får ta del av det minskar självklart möjligheten till delaktighet, och gör det svårare att ställa partier till svars för sina budgetförslag.

Kommunstyrelsens presidium fick även ett brev från kommunfullmäktiges ordförande idag: se nedan:

Kommunfullmäktiges ordförande anser att budgeten bör behandlas av ks
Alliansen bör respektera fullmäktige och den demokratiska
processen och bör leverera sin budget till beredning av ks

Jag förväntar mig helt enkelt att Alliansen lägger fram sitt budgetförslag senast på fredag, av respekt för kommunfullmäktige, boråsarna och den demokratiska processen.

internationella mansdagen? Ärligt talat?

internationella mansdagen idag... Det kan ju tyckas att detta är något som är ganska löjligt. Är inte i stort sett alla dagar mansdagar kan man ju fråga sig. Finns det verkligen någon nytta med denna dagen. Så tyckte jag i alla fall tills jag läste vad den faktiskt syftar till...


"Dagen avser att fokusera på pojkars och mäns hälsa, förbättrade relationer och ökad jämställdhet mellan könen, samt lyfta fram positiva manliga förebilder." 

Under 2009 ratificerades följande huvudsakliga mål att beakta under internationella mansdagen:


  • Att främja positiva manliga förebilder, inte bara filmstjärnor och idrottsmän, utan även vanliga män som lever anständiga och hederliga liv.
  • Att fira männens positiva bidrag till samhället, gemenskap, familj, äktenskap, barnomsorg och för miljön.
  • Fokus på mäns hälsa och välbefinnande, socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
  • Att belysa diskriminering mot män i socialomsorg, sociala attityder och förväntningar samt lag och rätt.
  • Att förbättra relationen mellan könen och främja jämställdhet.
  • Att skapa en säkrare, bättre värld, där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential


Kanske är mansdagen inte så illa som man först skulle kunna tänka sig. Men om man inte har bakgrunden till vad den uppmärksammar verkar den ju helt bisarr och tyvärr tror jag inte att det är så många som känner till detta. Vad det handlar om är ju faktiskt normbrytande mot den maskulina normen och jämställdhet.

Men trots dess i många delar goda syfte tror jag inte riktigt att jag kommer kunna fira mansdagen.

tisdag 18 november 2014

En kort(?) redogörelse över förhandlingarna i Borås

Jag blir förvånad när jag läser Alliansens alternativa verklighetsbeskrivning på Boråsalliansens Facebook-sida. Där ges en bild som ingen annan kan känna igen sig i. Det börjar redan på andra raden med "De rödgröna vill inte ha förhandlingar."


Det vara på sin plats att redogöra kort för vad som faktiskt som har hänt.

Redan veckan efter valet togs kontakter direkt med flera av Alliansens partier. Vi valde att först prata med Centerpartiet sedan Kristdemokraterna och sedan slutligen Folkpartiet. I samtalet med Folkpartiets företrädare blev vi hänvisade till av Alliansen utsedda personer för fortsatta samtal med hela Alliansen. Det stod klart att Alliansen bara tänkte agera och förhandla i grupp.

Då inleddes samtal med de av Alliansen utsedda förhandlarna och frågor som kunde gå att komma överens om diskuterades. En lista sattes upp och vi ville tidigt få till stånd ett möte med samtliga Alliansens gruppledare för att förhandla. Vi var öppna att förhandla om fördelningen av platser i nämnder och styrelser och om sakpolitiska frågor. Men vi hade en absolut deadline för när vi av praktiska skäl måste veta om Alliansen till exempel var intresserad av att göra upp om majoriteten i nämnderna. Den dagen passerade utan att Alliansens gruppledare var villiga att träffas.

Första tillfället Alliansen var beredda att träffa oss var samma måndag som vår budget lades fram för Kommunstyrelsen. Inga möten eller ansatser att göra inspel till budgeten hade Alliansen gjorts innan dess.

Den måndagens möte beskriver jag i inlägget Förhandlingarna strandat? Vilka förhandlingar? 

Det stod helt klart för oss då att "Alla dörrar är stängda och Alliansen tar fram en egen budget". Det stod lika klart för oss att det inte skulle bli några fler möten eftersom Alliansen inte var intresserad.

På tisdagen postade Alliansen ett inlägg på Facebook, som antigen antydde en liten öppning för nya förhandlingar (eller som försökte ge en alternativ verklighetsbeskrivning). Vi tolkade det i alla fall som en öppning, och den siktade vi in oss på. Med hjälp av den kraft som kan byggas upp på sociala medier och genom publiceringar i Borås Tidning lyckades vi ändå tvinga fram ytterligare ett möte med Alliansens gruppledare.

Detta möte hölls torsdagen 13 november och det börjades med att Alliansen krävde att "total sekretess råder under tiden förhandling pågår". Vi i vår tur krävde att allt skulle lämnas skriftligt för att undvika missförstånd. Vi började med att lämna in vårt ursprungsbud, samma lista som Alliansens samordnare hade redogjort för på måndagens möte.


Detta förslag presenterades för en grund till förhandling
Det rödgröna grundbudet som tagits fram
ihop med Alliansens samordnare

Alliansen visade i sin tur, efter många om och men, upp sina krav för att ens börja riktiga förhandlingar. Och därefter bokade vi en ny tid och skiljdes åt.

Dessa 4 krav från Alliansen var tvungna att uppfyllas
Alliansens fyra krav för att ens påbörja förhandlingar
kring politiska sakfrågor

Till dagens möte hade vi med oss svaret på deras krav, och slutsatsen är givetvis att det är omöjliga krav som Alliansen ställer. Det visste Alliansföreträdarna säkert egentligen själva och kraven ställdes antagligen just för att vara omöjliga för oss. Det lär ha varit den mediala pressen som tvingade dem till nya möten trots att de egentligen inte alls ville förhandla.

Alliansen kräver att V inte får några presidieuppdrag
Alliansen vill inte ens förhandla om vi inte sparkar ut Vänsterpartiet


Kontentan av allt detta är att vi rödgröna fortfarande trots allt håller alla dörrar öppna för att förhandla. Vi ger inte upp hoppet om det förrän klubban har fallit i kommunfullmäktige i december. Jag vägrar att tro att alla aktiva i Alliansens partier verkligen vill leda in Borås Stad på denna mörka stig, som maximerar SD:s inflytande på tvärs mot alla utfästelser om motsatsen i valrörelsen.

I media: Bt, Bt, Sr

Alliansen slänger pragmatismen i soptunnan och maximerar SDs inflytande

Politiken i Borås har så länge jag varit med präglats av en realpolitisk och sund inställning till att samarbeta för boråsarnas bästa. Denna inställning har också varit en grund för oss i Miljöpartiet då vi har resonerat utifrån att ett samarbete där vi får inflytande alltid är bättre än en opposition där vi inte får något inflytande. Övriga partier har också till stor del sett det realpolitiska som grunden för sitt arbete. Därför kom vi efter förra valet fram till en överenskommelse som gjorde att vi kunde ha ett stabilt styre i Borås. Man förhandlade genom att vara realistiska och man både gav och tog, allt i god ton och med fötterna väl förankrade i en realpolitisk syn på Borås styre.

Men efter valet är nu verkligheten helt annorlunda. I valrörelsen var samtliga parti både i Alliansen och hos oss rödgröna fullkomligt klara över att vi inte skulle ge Sverigedemokraterna något inflytande över politiken i Borås. Därför är jag mer än förvånad när allianspartiernas främsta företrädare säger ”vi bedömer att vi får igenom mer allianspolitik om vi lägger en gemensam budget”, det är ju underförstått så att de då räknar med att få stöd från Sverigedemokraterna. 

Alliansen sviker löfte till väljarna - ger SD inflytande
Alliansen i Borås har tappat sin pragmatiska inställning och låter istället
Sverigedemokraterna få fullt spelrum för sin vågmästarroll.

Vart tog den pragmatiska och sansade politiken vägen i Borås? Vi erbjöd Alliansen möjligheten att förhandla om allt. Men svaret från Alliansen var på första mötet ”vi stänger dörren och går vidare och gör en egen budget”. Men ursäkta, ville ni inte ens förhandla? Svaret blev nej.

Med hjälp av sociala medier och det faktum att Borås Tidning verkade förstå läget pressades Alliansen tillbaka till förhandlingsbordet trots att de inte ville förhandla. Men det var uppenbarligen bara ett spel för galleriet. Alliansen ställde krav som de visste att vi inte skulle kunna acceptera

Alliansen krävde:

Alliansen förhandlar endast med S och MP. V skulle inte få vara med.
Vänsterpartiet får inte ta några presidieplatser
Alliansen får tolkningsrätt över vilka frågor som skall gå vidare från ks till kf
Alliansen får majoritet i alla nämnder där SD är vågmästare

Med den inställningen visade de klart och tydligt att man i realiteten inte vill förhandla utan förlitar sig på att få igenom sin budget med hjälp av SD. Den pragmatiska inställningen att styra Borås på ett stabilt sätt är som bortblåst och nu är man beredda att låta SD spela ut sin vågmästarroll helt fritt. Jag är besviken på att Allianspartierna inte tänkt längre än så och att man bryter löftet till sina väljare genom att istället för begränsa Sverigedemokraternas inflytande istället väljer att maximera det.

Det är en mörk och snårig stig Alliansen nu leder in Borås Stad på.

I media: Bt, Bt, Sr

måndag 10 november 2014

Förhandlingarna strandat? Vilka förhandlingar?

Idag skulle förhandlingarna med Alliansen börja. Det trodde vi i alla fall när vi kom till mötet. Istället möttes vi av en dörr som slog oss i ansiktet redan innan förhandlingarna kunde börja.

Sedan valresultatet kom har vi alla insett att det kommer vara ett tufft jobb att styra Borås stad de närmaste åren. Ett rödgrönt block med 35 mandat och ett alliansblock med 29 mandat samtidigt som Sverigedemokraterna tog 9 mandat, med andra ord inget block skulle kunna få ihop en majoritet men klart var att alliansen hade tappat mandat och blivit mindre än förra valet. Miljöpartiet ihop med alliansen skulle inte heller få någon majoritet utan skulle bli en ändå svagare grupp med 34 mandat.

Efter valet fick S i uppgift att inleda sonderingar gentemot Alliansen för att se hur vi skulle kunna lösa situationen och få ett stabilt styre i Borås, förra valet gjordes en uppgörelse som alla har respekterat och som gjort att alla varit mer eller mindre lika missnöjda med. Det brukar ofta vara ett tecken på att man har gjort kompromisser alla parter kan vara nöja över. Därför gick vi in i dessa sonderingssamtal med Alliansen och S förde vår talan, Alliansen valde ut sina 2 förhandlare. Så långt var allt som förväntat.

SD + Alliansen = SANT
Alliansen kommer förlita sig på stöd från SD för att få igenom budget!


Det som hände sen gjorde att man kunde börja ana ugglor i mossen. Alliansen kom inte själva med några frågor de ville diskutera utan väntade på att vi på något magiskt sätt skulle förutspå vilka frågor dom ville förhandla om och lyfta upp dom på bordet. Redan då började man ana att något annat sätt att resonera fanns hos Alliansen denna gång. Att säga sig vilja förhandla, men inte säga om vad gör saker och ting lite svåra, telepati som förhandlingsteknik är aningen svår och vi avvaktade att Alliansen faktiskt skulle återkomma med frågor de ville förhandla kring för att vi skulle lösa det tuffa läget. Inga frågor kom från Alliansen.

Idag var då det första mötet för att vi faktiskt skulle förhandla, de tidigare samtalen hade varit mer av en sondering för att lyfta frågor till förhandlingsbordet. Men när vi kom till mötet märkte vi ganska tidigt att Alliansen hade en annan plan än att faktiskt förhandla.

Mötet började med att personen som representerat Alliansen berättade vilka frågor man pratat om i de inledande samtalen, det var allt från att behålla LOV:en och vårdnadsbidrag till utförsäljning av delar av AB Bostäders bestånd och Byttorpsklint. Efter en genomgång av vad man inledande pratat om förklarade han sedan att detta hade presenterats för Alliansens KS-grupp och de kunde inte gå med på det. Ulf ställde då den självklara frågan: ”Vad är det ni vill ha med då? Ni har ju fortfarande inte sagt något om vilka frågor ni vill diskutera för att komma fram till en överenskommelse”. Svaret blev svävande från Alliansen, något om att det var vi som skulle erbjuda saker som de ville ha igenom. Men eftersom vi inte jobbar med tankeläsning måste vi ha missat några av det frågorna. Frågan ställdes igen, ”vad vill ni då istället att vi skall diskutera för frågor om inget av det som kommit fram i sonderingarna verkar vara det som ni vill.

Det pratades runt kring samma ämne, men fortfarande fick vi inget svar kring vad de ville. Om man anade ugglor i mossen tidigare så kunde man då i alla fall tänka sig att det var en förhandlingstaktik man använt, men nu märktes det mer och mer att det inte var så. Man verkar hela tiden varit inställd på något annat. Jag kommer inte ihåg dom exakta orden, men Annette och Morgan blev mer och mer tydliga över att dom inte kunde medverka till att en rödgrön budget skulle gå igenom.

Då kände jag att det var dags att säga något för första gången på mötet. Vi var totalt ärliga och jag sa: ”OK, om ni inte tyckte att något av det som i tidigare samtal varit uppe till diskussion är bra. Varför börjar vi inte med ett blankt papper idag då? Det är ju första förhandlingsmötet.” Svaret blev nej.

”Om ni inte är vill det, vad kan vi då förhandla om? Vi är öppna för att diskutera alla frågor och beredda på att göra eftergifter!” Inte heller den inbjudan gav någon respons. Istället mumlade man om att det var viktigt om att få igenom Allianspolitik. Det man menade var att man hellre ville ta passivt stöd av SD för att få igenom den än att komma överens med oss.

Med andra ord havererade aldrig förhandlingarna, som Alliansen försöker få det att låta som, de kom aldrig ens till bordet. Dom var fullkomligt klara över vad de skulle göra redan innan förhandlingarna kunde börja. Detta trots att Alliansen i valrörelsen lovade sina väljare att de aldrig skulle låta SD bestämma. Istället för att hålla vad man lovat gör man en 180 graders sväng och vill nu istället att SD skall få bestämma vilken budget som skall gå igenom.

Media:
BT - Allt annat är bättre än att SD får inflytande i Borås
BT - "Kommer använda vågmästarrollen"