torsdag 21 februari 2008

Ny sammankallande för MP Borås

På årsmötet i söndags blev jag vald till sammankallande för MP Borås. Heiti som hade platsen tidigare valde att kliva tillbaka på grund av tidsbrist. Jag tycker att det ska bli spännande att ta över och se vad jag kan tillföra, jag har ju redan suttit i ledningsgruppen så det är ju inte direkt nytt för mig. Men jag ska försöka sätta min prägel på ledningsgruppens arbete och vill jobba hårdare på att engagera medlemmarna på olika sätt. Och givetvis får jag ju försöka skärpa mig och blogga lite mer…