fredag 21 november 2014

Ingen Alliansbudget idag heller - Är Alliansen kapabla att styra?

Det kom inget budgetförslag från Alliansen idag, däremot kom det en mycket obalanserad ledare i Borås Tidning. 

Insikten om vad som faktiskt är rimligt har fått stå tillbaka när dessa två parter har tänkt till. Det är sant att det inte finns något formellt i lagen som tvingar Alliansen att lägga fram budgeten på kommunstyrelsens möte på måndag. Däremot bryter man mot den praxis som har gällt i Borås i 40 år.

Ända sedan 70- talet har oppositionen lagt fram ett alternativt budgetförslag till kommunstyrelsen - de enda åren man inte har gjort så är de senaste fyra åren. Visst kan jag förstå att det under förra mandatperioden inte var så akut för någon part då det fanns en överenskommelse att den rödgröna budgeten skulle gå igenom. Men i år finns det inget som helst rimligt argument att inte lägga fram budgeten till Kommunstyrelsen.

Alliansen i Borås Fortsätter mörka sin budget
Alliansen i Borås tar inte Borås Stads budget eller praxis på allvar


Jag tycker det är märkligt av många anledningar och det känns inte helt seriöst att bete sig så.

Alliansen säger själva att de ända sedan före valet tänkt lägga en egen budget. Med all den tiden de varit överens att göra så, hur kan de då inte ha lyckats producera en budget? Alliansen har inte bara haft samma tid som oss att ta fram en budget utan nu även två veckor till. De två senaste veckorna har man dessutom haft en färdig budget att utgå ifrån om man har svårt att skriva en egen. Att det har varit för lite tid stämmer ju bara inte. Det skulle däremot kunna vara så att man inte lagt ner tillräckligt mycket arbete med budgeten, det är mer troligt.

Anledningen att man inte redovisar sin budget till kommunstyrelsen skulle också kunna vara att man vill hålla den hemlig så länge som möjligt. Men det är ju en ytterst allvarlig överträdelse mot de demokratiska principer som finns. Det högsta beslutande organet i en kommun förtjänar inte att det mörkande med underlag. Det är viktigt med ett bra beslutsunderlag som alla folkvalda har haft god tid att sätta sig in i. Beredningen fyller också en demokratisk funktion som ger medborgarna insyn i det politiska arbetet.

Förutom medborgarna och de folkvalda missar man även att förhandla med facken enligt MBL. De fackföreningar som representerar sina medlemmar får nu inte i god tid innan budgetbeslutet yttra sig över en budget som faktiskt kan vinna i kommunfullmäktige. Det är inte ett rimligt sätt att behandla vår personal och våra fackföreningar.

OM man aspirerar på att styra en stad med över 100 000 invånare går det faktiskt inte att vara så oansvarig med budgetberedningen. För den partigruppering som har intentionen att få sitt budgetförslag antaget och som säger sig vara kapabel att styra Borås Stad är det helt enkelt inte rimligt att lämna in budgeten så sent att den inte hinner beredas i Kommunstyrelsen.

Med detta anser jag inte att Alliansen med nuvarande ledning är kapabel att styra Borås.

Alliansens bisarra idé - minimera SDs inflytande genom att maximera det

Staden som vi rödgröna under de kommande fyra åren vill skapa bygger på antirasism, medmänsklighet och humanitet. Vi vill vara den kommun som alltid bekämpar rasism och diskriminering, var den än dyker upp.

Det är på dessa hörnstenar som vår rödgröna budget bygger på, och väljer fullmäktige att vid en budgetomröstning gå åt andra hållet är jag den första att beklaga. Det kommer inte vara vi i miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet som blir de främsta förlorarna om vår budget fälls. De främsta förlorarna blir alla människor som stått upp för att tillsammans lova varandra att aldrig, aldrig någonsin ge rasism ett inflytande över svensk politik.

Men det finns nu ett rasistiskt parti i Borås, ett parti som inte ÄR vågmästare pga valresultatet utan vågmästare för att alliansen i dag låter det rasistiska partiet vara det, genom att vägra förhandla och det är det faktiskt något som alliansen som måste ta ansvar för.

Alliansen Maximerar SDs inflytande i Borås
Alliansens debattartiklar i veckan kommer fram till bisarra slutsatser
Alliansen anser att om man ökar SDs inflytande minskar man det nog.


De fyra Allianspartierna, som alla i valrörelsen åtog sig att inte ge SD avgörande inflytande i politiken. Detta löfte tror sig dessa partier uppfylla genom att – hör och häpna – ge Sverigedemokraterna avgörande inflytande över vilken budget som ska gälla för Borås Stads alla verksamheter nästa år.

Det är en bisarr och för mig obegriplig verklighetsbeskrivning – där människor som jag trodde var förnuftiga plötsligt tror att man kan minimera SD:s inflytande genom att faktiskt maximera detta inflytande

Läs: bt, bt

torsdag 20 november 2014

Borås Tillsammans - Goda initiativ ger större medborgarinflytande

Det har varit mycket diskussion om demokrati och om hur man ska tolka ett valresultat de senaste dagarna, sedan det stod klart att Alliansen i Borås struntar i utfästelserna i valrörelsen om att inte ge SD ett avgörande inflytande i viktiga frågor.

Kanske kan det åtminstone komma något litet, litet gott ur denna soppa? Nämligen just att det leder till samtal om demokrati och om sätt att bredda och fördjupa demokratin. För mig och Miljöpartiet är detta en hjärtefråga. Vi har drivit på de medborgardialoger som nu blir verklighet i Borås i så skilda ämnen som hur Sjöbo torg ska se ut till hela stadens framtida utveckling som diskuterades runt om i kommunen i somras. Detta är steg för att öka medborgarnas inflytande och tillgängligheten till demokratin.

Nya stora möjligheter att komma i direkt kontakt med folkvalda har de sociala medierna gett oss, vi har infört E-petitioner för att ge medborgare ett direkt sätt att komma med förslag.

Borås politiker blir mer lättillgängliga - Borås Tillsammans
Den antirasistiska organisationen Borås Tillsammans är ett gott exempel
på hur man kan arbeta med att tillgängliggöra politiken i Borås


Det är också viktigt att medborgare och organisationer själva kan komma med initiativ och väcka frågor. Till exempel erbjuder den antirasistiska organisationen Borås Tillsammans ytterligare ett nytt sätt att påverka. Det handlar om att göra oss politiker än mer lättillgängliga. Titta själva här! http://www.minpolitiker.se/

Stötta förresten gärna Borås Tillsammans goda arbete också genom att gilla Facebooksidan. https://www.facebook.com/borastillsammans

onsdag 19 november 2014

Alliansen bör leverera sin budget senast om 2 dagar om dom aspirerar på makten i Borås Stad

Frågor som skall behandlas i Kommunfullmäktige skall beredas först och anledningen är ganska enkel. För det högsta beslutande organet i en kommun är det ju viktigt med ett bra beslutsunderlag som alla folkvalda har haft god tid att sätta sig in i. Beredningen fyller också en demokratisk funktion som ger medborgarna insyn i det politiska arbetet. 

När man aspirerar på att styra en stad med över 100 000 invånare går det faktiskt inte an att vara sent ute. För den partigruppering som har intentionen att få sitt budgetförslag antaget och som anser sig vara kapabel att styra Borås Stad är det helt enkelt inte rimligt att lämna in budgeten så sent att den inte hinner beredas i Kommunstyrelsen.

Det är rimligt att budgetens skall passera kommunstyrelsen
Det är inte rimligt att ett block som aspirerar på att styra Borås stad
inte klarar att visa upp sin budget till behandlings i kommunstyrelsen

Under mina år i politiken i Borås har jag jobbat hårt med att öka medborgarnas inflytande och delaktighet. Jag hade gärna sett att vi var igång med att avsätta delar av budgeten som medborgarbudget, med ett direktinflytande över pengarnas användning, men där är vi tyvärr inte än.
Att lägga fram sitt budgetförslag så att boråsarna först tätt inpå beslutsmötet får ta del av det minskar självklart möjligheten till delaktighet, och gör det svårare att ställa partier till svars för sina budgetförslag.

Kommunstyrelsens presidium fick även ett brev från kommunfullmäktiges ordförande idag: se nedan:

Kommunfullmäktiges ordförande anser att budgeten bör behandlas av ks
Alliansen bör respektera fullmäktige och den demokratiska
processen och bör leverera sin budget till beredning av ks

Jag förväntar mig helt enkelt att Alliansen lägger fram sitt budgetförslag senast på fredag, av respekt för kommunfullmäktige, boråsarna och den demokratiska processen.

internationella mansdagen? Ärligt talat?

internationella mansdagen idag... Det kan ju tyckas att detta är något som är ganska löjligt. Är inte i stort sett alla dagar mansdagar kan man ju fråga sig. Finns det verkligen någon nytta med denna dagen. Så tyckte jag i alla fall tills jag läste vad den faktiskt syftar till...


"Dagen avser att fokusera på pojkars och mäns hälsa, förbättrade relationer och ökad jämställdhet mellan könen, samt lyfta fram positiva manliga förebilder." 

Under 2009 ratificerades följande huvudsakliga mål att beakta under internationella mansdagen:


 • Att främja positiva manliga förebilder, inte bara filmstjärnor och idrottsmän, utan även vanliga män som lever anständiga och hederliga liv.
 • Att fira männens positiva bidrag till samhället, gemenskap, familj, äktenskap, barnomsorg och för miljön.
 • Fokus på mäns hälsa och välbefinnande, socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
 • Att belysa diskriminering mot män i socialomsorg, sociala attityder och förväntningar samt lag och rätt.
 • Att förbättra relationen mellan könen och främja jämställdhet.
 • Att skapa en säkrare, bättre värld, där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential


Kanske är mansdagen inte så illa som man först skulle kunna tänka sig. Men om man inte har bakgrunden till vad den uppmärksammar verkar den ju helt bisarr och tyvärr tror jag inte att det är så många som känner till detta. Vad det handlar om är ju faktiskt normbrytande mot den maskulina normen och jämställdhet.

Men trots dess i många delar goda syfte tror jag inte riktigt att jag kommer kunna fira mansdagen.

tisdag 18 november 2014

En kort(?) redogörelse över förhandlingarna i Borås

Jag blir förvånad när jag läser Alliansens alternativa verklighetsbeskrivning på Boråsalliansens Facebook-sida. Där ges en bild som ingen annan kan känna igen sig i. Det börjar redan på andra raden med "De rödgröna vill inte ha förhandlingar."


Det vara på sin plats att redogöra kort för vad som faktiskt som har hänt.

Redan veckan efter valet togs kontakter direkt med flera av Alliansens partier. Vi valde att först prata med Centerpartiet sedan Kristdemokraterna och sedan slutligen Folkpartiet. I samtalet med Folkpartiets företrädare blev vi hänvisade till av Alliansen utsedda personer för fortsatta samtal med hela Alliansen. Det stod klart att Alliansen bara tänkte agera och förhandla i grupp.

Då inleddes samtal med de av Alliansen utsedda förhandlarna och frågor som kunde gå att komma överens om diskuterades. En lista sattes upp och vi ville tidigt få till stånd ett möte med samtliga Alliansens gruppledare för att förhandla. Vi var öppna att förhandla om fördelningen av platser i nämnder och styrelser och om sakpolitiska frågor. Men vi hade en absolut deadline för när vi av praktiska skäl måste veta om Alliansen till exempel var intresserad av att göra upp om majoriteten i nämnderna. Den dagen passerade utan att Alliansens gruppledare var villiga att träffas.

Första tillfället Alliansen var beredda att träffa oss var samma måndag som vår budget lades fram för Kommunstyrelsen. Inga möten eller ansatser att göra inspel till budgeten hade Alliansen gjorts innan dess.

Den måndagens möte beskriver jag i inlägget Förhandlingarna strandat? Vilka förhandlingar? 

Det stod helt klart för oss då att "Alla dörrar är stängda och Alliansen tar fram en egen budget". Det stod lika klart för oss att det inte skulle bli några fler möten eftersom Alliansen inte var intresserad.

På tisdagen postade Alliansen ett inlägg på Facebook, som antigen antydde en liten öppning för nya förhandlingar (eller som försökte ge en alternativ verklighetsbeskrivning). Vi tolkade det i alla fall som en öppning, och den siktade vi in oss på. Med hjälp av den kraft som kan byggas upp på sociala medier och genom publiceringar i Borås Tidning lyckades vi ändå tvinga fram ytterligare ett möte med Alliansens gruppledare.

Detta möte hölls torsdagen 13 november och det börjades med att Alliansen krävde att "total sekretess råder under tiden förhandling pågår". Vi i vår tur krävde att allt skulle lämnas skriftligt för att undvika missförstånd. Vi började med att lämna in vårt ursprungsbud, samma lista som Alliansens samordnare hade redogjort för på måndagens möte.


Detta förslag presenterades för en grund till förhandling
Det rödgröna grundbudet som tagits fram
ihop med Alliansens samordnare

Alliansen visade i sin tur, efter många om och men, upp sina krav för att ens börja riktiga förhandlingar. Och därefter bokade vi en ny tid och skiljdes åt.

Dessa 4 krav från Alliansen var tvungna att uppfyllas
Alliansens fyra krav för att ens påbörja förhandlingar
kring politiska sakfrågor

Till dagens möte hade vi med oss svaret på deras krav, och slutsatsen är givetvis att det är omöjliga krav som Alliansen ställer. Det visste Alliansföreträdarna säkert egentligen själva och kraven ställdes antagligen just för att vara omöjliga för oss. Det lär ha varit den mediala pressen som tvingade dem till nya möten trots att de egentligen inte alls ville förhandla.

Alliansen kräver att V inte får några presidieuppdrag
Alliansen vill inte ens förhandla om vi inte sparkar ut Vänsterpartiet


Kontentan av allt detta är att vi rödgröna fortfarande trots allt håller alla dörrar öppna för att förhandla. Vi ger inte upp hoppet om det förrän klubban har fallit i kommunfullmäktige i december. Jag vägrar att tro att alla aktiva i Alliansens partier verkligen vill leda in Borås Stad på denna mörka stig, som maximerar SD:s inflytande på tvärs mot alla utfästelser om motsatsen i valrörelsen.

I media: Bt, Bt, Sr

Alliansen slänger pragmatismen i soptunnan och maximerar SDs inflytande

Politiken i Borås har så länge jag varit med präglats av en realpolitisk och sund inställning till att samarbeta för boråsarnas bästa. Denna inställning har också varit en grund för oss i Miljöpartiet då vi har resonerat utifrån att ett samarbete där vi får inflytande alltid är bättre än en opposition där vi inte får något inflytande. Övriga partier har också till stor del sett det realpolitiska som grunden för sitt arbete. Därför kom vi efter förra valet fram till en överenskommelse som gjorde att vi kunde ha ett stabilt styre i Borås. Man förhandlade genom att vara realistiska och man både gav och tog, allt i god ton och med fötterna väl förankrade i en realpolitisk syn på Borås styre.

Men efter valet är nu verkligheten helt annorlunda. I valrörelsen var samtliga parti både i Alliansen och hos oss rödgröna fullkomligt klara över att vi inte skulle ge Sverigedemokraterna något inflytande över politiken i Borås. Därför är jag mer än förvånad när allianspartiernas främsta företrädare säger ”vi bedömer att vi får igenom mer allianspolitik om vi lägger en gemensam budget”, det är ju underförstått så att de då räknar med att få stöd från Sverigedemokraterna. 

Alliansen sviker löfte till väljarna - ger SD inflytande
Alliansen i Borås har tappat sin pragmatiska inställning och låter istället
Sverigedemokraterna få fullt spelrum för sin vågmästarroll.

Vart tog den pragmatiska och sansade politiken vägen i Borås? Vi erbjöd Alliansen möjligheten att förhandla om allt. Men svaret från Alliansen var på första mötet ”vi stänger dörren och går vidare och gör en egen budget”. Men ursäkta, ville ni inte ens förhandla? Svaret blev nej.

Med hjälp av sociala medier och det faktum att Borås Tidning verkade förstå läget pressades Alliansen tillbaka till förhandlingsbordet trots att de inte ville förhandla. Men det var uppenbarligen bara ett spel för galleriet. Alliansen ställde krav som de visste att vi inte skulle kunna acceptera

Alliansen krävde:

Alliansen förhandlar endast med S och MP. V skulle inte få vara med.
Vänsterpartiet får inte ta några presidieplatser
Alliansen får tolkningsrätt över vilka frågor som skall gå vidare från ks till kf
Alliansen får majoritet i alla nämnder där SD är vågmästare

Med den inställningen visade de klart och tydligt att man i realiteten inte vill förhandla utan förlitar sig på att få igenom sin budget med hjälp av SD. Den pragmatiska inställningen att styra Borås på ett stabilt sätt är som bortblåst och nu är man beredda att låta SD spela ut sin vågmästarroll helt fritt. Jag är besviken på att Allianspartierna inte tänkt längre än så och att man bryter löftet till sina väljare genom att istället för begränsa Sverigedemokraternas inflytande istället väljer att maximera det.

Det är en mörk och snårig stig Alliansen nu leder in Borås Stad på.

I media: Bt, Bt, Sr

måndag 10 november 2014

Förhandlingarna strandat? Vilka förhandlingar?

Idag skulle förhandlingarna med Alliansen börja. Det trodde vi i alla fall när vi kom till mötet. Istället möttes vi av en dörr som slog oss i ansiktet redan innan förhandlingarna kunde börja.

Sedan valresultatet kom har vi alla insett att det kommer vara ett tufft jobb att styra Borås stad de närmaste åren. Ett rödgrönt block med 35 mandat och ett alliansblock med 29 mandat samtidigt som Sverigedemokraterna tog 9 mandat, med andra ord inget block skulle kunna få ihop en majoritet men klart var att alliansen hade tappat mandat och blivit mindre än förra valet. Miljöpartiet ihop med alliansen skulle inte heller få någon majoritet utan skulle bli en ändå svagare grupp med 34 mandat.

Efter valet fick S i uppgift att inleda sonderingar gentemot Alliansen för att se hur vi skulle kunna lösa situationen och få ett stabilt styre i Borås, förra valet gjordes en uppgörelse som alla har respekterat och som gjort att alla varit mer eller mindre lika missnöjda med. Det brukar ofta vara ett tecken på att man har gjort kompromisser alla parter kan vara nöja över. Därför gick vi in i dessa sonderingssamtal med Alliansen och S förde vår talan, Alliansen valde ut sina 2 förhandlare. Så långt var allt som förväntat.

SD + Alliansen = SANT
Alliansen kommer förlita sig på stöd från SD för att få igenom budget!


Det som hände sen gjorde att man kunde börja ana ugglor i mossen. Alliansen kom inte själva med några frågor de ville diskutera utan väntade på att vi på något magiskt sätt skulle förutspå vilka frågor dom ville förhandla om och lyfta upp dom på bordet. Redan då började man ana att något annat sätt att resonera fanns hos Alliansen denna gång. Att säga sig vilja förhandla, men inte säga om vad gör saker och ting lite svåra, telepati som förhandlingsteknik är aningen svår och vi avvaktade att Alliansen faktiskt skulle återkomma med frågor de ville förhandla kring för att vi skulle lösa det tuffa läget. Inga frågor kom från Alliansen.

Idag var då det första mötet för att vi faktiskt skulle förhandla, de tidigare samtalen hade varit mer av en sondering för att lyfta frågor till förhandlingsbordet. Men när vi kom till mötet märkte vi ganska tidigt att Alliansen hade en annan plan än att faktiskt förhandla.

Mötet började med att personen som representerat Alliansen berättade vilka frågor man pratat om i de inledande samtalen, det var allt från att behålla LOV:en och vårdnadsbidrag till utförsäljning av delar av AB Bostäders bestånd och Byttorpsklint. Efter en genomgång av vad man inledande pratat om förklarade han sedan att detta hade presenterats för Alliansens KS-grupp och de kunde inte gå med på det. Ulf ställde då den självklara frågan: ”Vad är det ni vill ha med då? Ni har ju fortfarande inte sagt något om vilka frågor ni vill diskutera för att komma fram till en överenskommelse”. Svaret blev svävande från Alliansen, något om att det var vi som skulle erbjuda saker som de ville ha igenom. Men eftersom vi inte jobbar med tankeläsning måste vi ha missat några av det frågorna. Frågan ställdes igen, ”vad vill ni då istället att vi skall diskutera för frågor om inget av det som kommit fram i sonderingarna verkar vara det som ni vill.

Det pratades runt kring samma ämne, men fortfarande fick vi inget svar kring vad de ville. Om man anade ugglor i mossen tidigare så kunde man då i alla fall tänka sig att det var en förhandlingstaktik man använt, men nu märktes det mer och mer att det inte var så. Man verkar hela tiden varit inställd på något annat. Jag kommer inte ihåg dom exakta orden, men Annette och Morgan blev mer och mer tydliga över att dom inte kunde medverka till att en rödgrön budget skulle gå igenom.

Då kände jag att det var dags att säga något för första gången på mötet. Vi var totalt ärliga och jag sa: ”OK, om ni inte tyckte att något av det som i tidigare samtal varit uppe till diskussion är bra. Varför börjar vi inte med ett blankt papper idag då? Det är ju första förhandlingsmötet.” Svaret blev nej.

”Om ni inte är vill det, vad kan vi då förhandla om? Vi är öppna för att diskutera alla frågor och beredda på att göra eftergifter!” Inte heller den inbjudan gav någon respons. Istället mumlade man om att det var viktigt om att få igenom Allianspolitik. Det man menade var att man hellre ville ta passivt stöd av SD för att få igenom den än att komma överens med oss.

Med andra ord havererade aldrig förhandlingarna, som Alliansen försöker få det att låta som, de kom aldrig ens till bordet. Dom var fullkomligt klara över vad de skulle göra redan innan förhandlingarna kunde börja. Detta trots att Alliansen i valrörelsen lovade sina väljare att de aldrig skulle låta SD bestämma. Istället för att hålla vad man lovat gör man en 180 graders sväng och vill nu istället att SD skall få bestämma vilken budget som skall gå igenom.

Media:
BT - Allt annat är bättre än att SD får inflytande i Borås
BT - "Kommer använda vågmästarrollen"

lördag 28 juni 2014

Almedalen 2014

Om bara några timmar åker jag till Almedalen 2014. Som vanligt ställs en massa frågor kring Almedalen av de som inte varit där eller har en uppfattning som inte stämmer med min. Många verkar även i år tro att det är en enda stor firmafest där det äts och dricks dyrt på skattebetalarnas bekostnad. Någon enstaka kanske gör det också, men det gör inte jag.

Vi åker på billigast möjliga sätt och bor 10 personer i en hyrd lägenhet för att det ska bli så billigt som möjligt. Borås stad har heller inga guldkort eller representationskonton som betalar något när vi är på resa, utan det betalar jag själv.

Mitt schema för Almedalen 2013
Så här såg mitt schema för Almedalen 2013 ut. I år är det digitalt istället.

Vanligtvis har jag även en full kalender men seminarium från 8.00 till 21.00. I år har jag även ett antal möten inplanerade som gör att jag inte behöver åka till Stockholm i höst. Bara detta täcker mina kostnader för resan och en veckas seminarier blir bara bonus.

Jag tänkte försöka skriva på både facebook och twitter så följ mig gärna där.

Förra året skrev jag dessutom ett antal blogginlägg om Almedalen som är lika aktuella som nu och som du kan läsa på följande länkar:

onsdag 25 juni 2014

Borås på rätt väg när det gäller miljö- och klimatarbete.

Ett tydligt tecken på att vi är på rätt väg fick vi idag när tidningen Miljöaktuellt presenterade sin årliga Kommunranking. Borås gick från 36:e plats förra året till plats 19 i år. Landets kommuner har fått svara på ett antal frågor och dessutom har Miljöaktuellt vägt in flera index från andra organisationer. Alla detaljer om hur mätningen har gått till och hur alla Sveriges kommuner placerar sig framgår här: http://www.kommunranking.se/.

Naturligtvis känns det roligt och rätt att närma sig toppen i den här sortens tävling mellan kommuner. Men den kanske viktigaste funktionen för den här undersökningen är att den kan ge oss förebilder och tips - vilka steg bör vi ta framöver för att förbättra vårt miljöarbete? Så tar vi dessa steg och kan hoppas på en ännu bättre placering på köpet.

Årets miljökommun 2014 är Malmö. På andra plats har vi Eskilstuna och Örebro. Jag har jämfört dessa kommuner med oss med hjälp av svaren på Kommunrankingen (finns här) och det visar sig att vi har åtgärder och beslut på gång som lätt kan ta oss in på topp-fem-listan. Och om det dessutom går bra för Miljöpartiet i valet skulle Borås utan vidare kunna bli Årets miljökommun 2015 eller 2016 när vi fortsätter genomföra vår politik. Precis som vi genom det nuvarande Rödgröna samarbetet har kunnat genomföra många förslag som har gjort att Borås klättrar till 19:e-platsen på listan.


Miljöpartiets långsiktiga arbete har knuffat upp Borås som miljökommun
Vårt mål är att bli Sveriges bästa klimat och miljökommun.


När vi blir klara med följande punkter kan vi verkligen utmana Malmö om förstaplatsen:

 • när vi har en aktuell klimatplan klar (arbete pågår), som kompletterar de miljömål vi antog 2012.
 • när alla förvaltningar och kommunala bolag har genomfört den miljöcertifiering som redan är beslutad. Detta ska vara klart senast 2016.
 • när vi har infört en köttfri dag i våra skolor och restauranger (ett förslag om detta röstade Alliansen och SD ner för ett par år sedan)
 • när vi har arbetat in jämställd som systematisk aspekt i budget och bokslut. Beslut om detta är fattat, praktiskt införande är inte klart ännu.
 • när vi har har gått igenom hur vår it-användning påverkar miljö/klimat och genomför så kallad grön it. 


Men det gäller att ständigt hänga med och bli bättre. För toppkommunerna med Malmö i spetsen kommer ju inte att sitta still och vänta medan vi hinner ifatt. Det blir som en tävling, men med ett djupt allvar i botten - vi måste alla göra vad vi kan för att lämna över en fungerande planet till våra barn.


I media: bt.se , sr ,

onsdag 18 juni 2014

Bredband och fiber till Borås

Det var en stor dag i måndags. På Kommunstyrelsens möte märktes det nog inte så mycket, men en stor och viktig dag var det. Efter en liten fundering från FP om staden verkligen borde äga ett fibernät klubbades ändå förslaget till bredbandsutbyggnad igenom i politisk enighet. Bakom detta till synes snabba beslut ligger ett ihärdigt arbete, med målet att minst 90 procent av alla hushåll och företag i vår kommun ska ha bredband på minst 100 Mbit/sekund senast 2020.

över 400 miljoner satsas på fiber i Borås
Alla Boråsare borde ha tillgång till en vettig bredbandsuppkoppling


Det som ska hända från 2015 till 2020 är att ytterligare 17.800 hushåll erbjuds att köpa sig anslutning till fibernätet, som levererar en hastighet som för inte så väldigt många år sedan skulle ha räknats som alldeles onödig. Nu i tider av allt mer strömmande innehåll i våra plattor, datorer och TV-apparater har fiberkabel med ljus som leveransmedium blivit det enda långsiktiga alternativet.

Förra året var drygt 30 procent av boråsarna inkopplande på fibernätet, bland dem AB Bostäders hyresgäster och också ett växande antal fiberföreningar utanför tätorterna. Under de kommande fem åren ska alltså ytterligare 41 mil kabel grävas till en kostnad på ungefär 405 miljoner kronor. 17 800 hushåll får erbjudande om att koppla på nätet. Vilket ordning stadsdelar kommer att anslutas är inte spikat och beror bland annat på hur kabelgrävningen kan samordnas med annat grävarbete.

Men när slutmålet är nått har boråsarna äntligen tillgång till den kanske viktigaste nya infrastrukturen sedan el- och telenäten byggdes.

Läs mer i beslutsförslaget
omskrivet i media på bt.se

torsdag 12 juni 2014

På väg mot mer ekologisk kost

Utvecklingen mot allt mer ekologisk mat i skolorna, i omsorgen, i äldreomsorgen i Borås rullar på bra. Vi är på god väg att nå 2016-målet på minst 25 procent. Men jag vill samtidigt varna för att det är de lätta matcherna som har vunnits hittills. Mjölken, bananerna, kaffet domineras numera av produkter med ekologiskt märke. Nu är det dags för vår kostorganisation att se till att vi klättrar upp på ett par högre berg - det handlar om grönsakerna, och framför allt köttet.

Uppgifterna om ekologisk mat i de kommunala verksamheterna årets tre första månader ser bra ut. Mycket bra. Mellanmjölken är till 80 procent ekologisk. Bananer och kaffe ligger runt 70 procent - båda ökar fint jämfört med 2013, med sju respektive tio procentenheter. Också fisken är till mycket stor del ekologisk. Nästan 80 procent av fiskprodukterna och 62 procent av den otillagade fisken. En ständigt ökande insikt hos allt fler om vikten av att erbjuda våra barn och gamla ekologisk mat ger resultat. Under tiden januari till mars i år var 20 procent av all inköpt mat försedd med ekomärke.

Vi vill ge våra barn giftfri och ekologisk mat
Att våra barn och unga ska få giftfri och ekologisk frukt tycker vi är självklart


Det är tacksamt att börja med de nämnda produkterna. Resultat kan nås förhållandevis snabbt och utan stor kostnadsökning. Men nu kommer de svårare biffarna. Av Borås Stads inköp av oberett kött var bara en ynka procent ekologiskt. Ekologisk kyckling har vi inte handlat överhuvudtaget. Så kan vi inte ha det, om vi ska nå målet på 25 procent ekologiskt till 2016 och Miljöpartiets långsiktiga mål 100 procent. Många åtgärder måste till: ytterligare arbete i stadens kostorganisation med alternativ till kött. Press måste sättas på potentiella leverantörer när det gäller kyckling - utbudet på marknaden är mycket litet.

Politikerna behöver också ta sin del av ansvaret. Miljöpartiet tänker ta sin del av ansvaret genom att på nytt väcka frågan om en köttfri dag i skolmatsalarna samt driva frågan om att all frukt i förskolan och skolan skall vara giftfri och ekologisk. När budgetar för de kommande åren ska arbetas fram måste det också finnas en medvetenhet från oss politiker att bra mat måste få kosta. Om det visar sig nödvändigt för att klara ekomatsmålen ska vi skjuta till mer pengar till matinköpen. Vi skulle verkligen älska att göra allt detta i så nära samarbete som är lagligt möjligt med den lokala gröna näringen runt om i Sjuhärad. En signal är glasklar: Vi tänker köpa ekologiskt - vill ni sälja till Borås Stad erbjuder ni ekologiska varor!

torsdag 8 maj 2014

Rösta Grönt i Eu -valet

Det behövs en stark grön röst i Europa. Nu när Eu -valrörelsen går in i slutspurten kommer vi satsa lite extra på vår valblogg "Grönt val Borås 2014".


Rösta för en varmare politik i europa
Gör ett grönt val 2014 - Vi vill att EU tar ansvar för klimatet och miljön

Följ oss på "Grönt val Borås 2014"

tisdag 6 maj 2014

Skräpplockardagarna i Borås 2014

Den här veckan är tusentals Boråselever ute och plockar skräp i närheten av sina skolor. Jag följde med andraklassarna på Trandaredskolan i förmiddag i parken kring den gamla klockstapeln. Efteråt blev det också tillfälle att berätta om politik och om avfallshantering, en liten stund var i tre olika klassrum.

Miljöpartiets kommunalråd Tom Andersson på Skräpplockardagarna 2014
Tom Andersson (mp) plockar skräp ihop med 2:or på Trandaredsskolan

Det var inte svårt att väcka elevernas nyfikenhet när det gäller Borås arbete för att sprida kunskap och hjälpa till att åstadkomma bättre avfallshantering i avlägsna länder som Indonesien och Vietnam.

Många frågor till om sopor och miljö från eleverna på trandaredsskolan
Många frågor om sopor, miljö och politik från eleverna i Trandaredsskolan

Till hösten ska Trandaredskolan intensifiera sitt arbetet med "Grön flagg", det vill säga ett sätt att miljöcertifiera en skola och göra miljöarbetet till en naturlig del av vardagen.


Hundbajspåsar, varför plocka upp och sen slänga i naturen?
Både jag och eleverna funderade på varför man plockar upp efter sin hund
och sen slänger påsen i naturen. Det verkar ju inte vettigt.

Jag passar också på att säga grattis till Trandaredskolan som firar sitt 60-årsjubileum den här veckan!

onsdag 2 april 2014

Kongresshuset ger ingen ökad konsumtion

Har följt debatten om kongresshuset under en längre tid nu och jag måste säga att det från motståndarsidan finns en viss brist på grundläggande analys. I detta inlägg tar jag mig an de miljöintresserades argument - att konsumtionen skulle öka.

De hävdas att kongresshuset är dåligt på grund av att de möten och kongresser som förläggs i Borås ökar konsumtionen och det ger en negativ miljöpåverkan. Låt oss granska argumentet och göra en kort analys av miljöpåverkan på två kongresser, en i ett nytt kongresshus i Borås och en i Uppsala Konsert och Kongress. Låt oss för enkelhetens skull anta att vi kan få in 1000 personer i båda exemplen. Vi antar dessutom att det är en återkommande kongress av typen partikongress.

Så vad är skillnaden för konsumtionen och miljöpåverkan mellan dessa två alternativ?

1. Frågan här är inte om kongressen kommer att äga rum eller inte. Frågan är i vilken svensk anläggning kongressen kommer att äga rum, det vill säga var man förlägger konsumtionen. Men andra ord ett nollsummespel för konsumtionen och därmed också konsumtionens miljöpåverkan. Om vi får kongressen till Borås ökar givetvis den lokala konsumtionen här, men totalt betyder det bara att konsumtionen är förlagd i Borås istället för Uppsala.

2. Vi kan gå vidare och se vilken typ av konsumtion en kongress med hjälp av ett exempel, SKL:s kongress i Uppsala 2011. 85 procent av konsumtionen utgjordes av boende och restaurangbesök. Detta är sektorer som bygger mycket på tjänster och som tar jämförelsevis lite resurser i anspråk. Inte heller här ser vi några större skillnader på hur konsumtionen mellan en kongress i Borås eller Uppsala skulle påverka den totala konsumtionen eller dess miljöpåverkan. Shopping står för 6 procent, men även den kommer uppstå oavsett vart man placerar kongressen.


85% av kongressens konsumtion kommer från logi och mat
Exempel på hur konsumtionen på en kongress ser ut. Här SKL på UKK 2011.3. Då det är klarlagt att den totala konsumtionen i Borås inte skulle öka i detta exempel återstår frågan om vad vi kan göra för att bidra till att Borås nya kongresshus kan bli ett bättre miljöalternativ än de andra kongressanläggningarna i landet.

4. När det kommet till frågan hur vi gör kongresshuset hållbart finns det givetvis en massa frågor som vi måste fortsätta jobba med. Vi måste få ett kongresshus och en stad som stödjer en hållbar konsumtion! Det kan vara allt från att miljöprestandan för byggnaden blir bästa möjliga till att ställa höga krav på den aktör som kommer driva verksamheten arbetar aktivt med hållbarhet i allt de gör, från klimatanpassade menyer till klimatkompensation för verksamheten.

5. Viktigt för framtiden är naturligtvis också att var och en som tänker sig att ordna en kongress noggrant analyserar den tänkta kongressens miljöbelastning. Måste just denna kongress alls hållas? Om ja, hur kan belastningen när det gäller resor, boende, mat och konsumtion minimeras? Går det att låta talare medverka via tekniska hjälpmedel? När nu möteshuset i Borås byggs är det avgörande att dessa tankar finns med i bakgrunden. Men detta i sig är inget som staden kan styra över i alla dess delar och om man kommer fram till att en kongress/möte skall hållas måste vi ligga i framkant.

6. Vi måste kunna erbjuda allt mer miljömedvetna kongressköpare ett paket som innehåller allt från resurssnålt hotellboende till ekologisk mat och rättvisemärkta blommor. En hållbar paketering kan vi som kommun medverka till men inte heller här styr vi över alla delar.

Så åter igen, på vilket sätt tror man att den totala konsumtionen kommer att öka på något betydande sätt på grund av att vi i Borås får ett kongresshus? Den största effekten är att vi fördelar om vart konsumtionen hamnar och där skall vi givetvis arbeta med att stödja en hållbar konsumtion. På alla sätt vi kan bör vi också driva påverkansarbete mot kongressköparna - hjälpa dem att tänka hållbarhet när de planerar sin kongress.


I media om kongresshuset: Debattplats i bt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30

tisdag 1 april 2014

Gästbloggare: Saga Andersson - Earth Hour

Jag har idag haft min dotter med mig på stadshuset där hon varit på PRAO. En av hennes uppgifter var att skriva ett gästblogg- inlägg till min blogg. Här följer hennes inlägg:

Earth Hour


I Sverige släcks årligen lampor på Earth hour. Det brukar släckas 4.000 000 lampor i Sverige och det sparar vi både pengar och miljö på. Förra året var 7000 städer och 154 länder med i Earth hour. I Sverige är engagemanget stort och nästan 80 procent av landets kommuner (228 av totalt 290) deltar. Över 1000 skolor med 85 000 elever är anmälda och genomför då olika aktiviteter och pratar om miljöfrågan och om det finns nackdelar och fördelar.

Rösta för miljön och klimatet 2014
Alla tror tyvärr inte att klimatfrågan är viktig...
Earth hour är en bra början för en bättre miljö, men det är inte bara denna timme som räknas utan vad du gör med resten av årets timmar (8759). Det är bättre att du prioriterar hela ditt år och inte bara en timme. Men självklart skulle det vara väldigt kul om fler var med och släckte ljuset på earth hour. Det handlar egentligen inte om att släcka lampor utan man gör det för att visa att man tar klimathotet på allvar. I år handlar Earth Hour i Sverige också om våra fyra klimatvärstingar: bilen, biffen, bostaden och börsen. 

För mig är Earth hour är inte bara en kampanj utan också en tradition. Det är kul och mysigt då man kan sitta med familjen. Earth hour är en av världens största manifestation, för en av de viktigaste frågorna för framtiden.

// Saga Andersson 
 

fredag 21 februari 2014

Målet: 100 procent ekologiskt i Borås

Fick in mitt svar till Kerstin Hermansson (c) och Kycklingbönderna Roland Bengtsson och Ola Göransson i dagens BT.

Det är Miljöpartiet som har helhetspolitiken, medan Centern famlar desperat i Moderaternas skugga. Jag upprepar frågan från förra artikeln: Kerstin Hermansson – varför stannar ni kvar i en destruktiv Allians?

Den svenska landsbygden kan gå en lysande framtid till mötes, men då behövs stöd av en smart och framåtsyftande landsbygdspolitik. Smått löjligt blir det när Kerstin Hermansson (C) i Borås Tidning går till angrepp mot Miljöpartiet och om vår politik påstår att ”för landsbygdens folk är den en katastrof”. Samma dag skriver BT om grisbonden i Öxnevalla som, med Alliansen vid makten, förlorar 750.000 kronor om året på sina slaktgrisar. Under Centerns år i Alliansregeringen har 15.000 jobb försvunnit i jordbrukssektorn. Centerpartistiske landsbygdsministern Eskil Erlandsson låter sig ideligen fotograferas ätande svensk mat, men när han konfronteras med förlorade landsbygdsjobb skyller han på strukturomvandling - som om den inte gick att göra något åt. 


Tom Andersson (mp) svarar: målet är 100 procent ekologiskt
Tom Andersson (mp) Vi vill ställa om Sverige och i Borås vill vi satsa på
100 procent ekologiskt när det kommer till stadens inköp av livsmedel

Centern har inga egna lösningar. Istället tar Kerstin Hermansson till det trötta knepet att vifta med Miljöpartiet som ett skrämspöke för landsbygdsbor och hota med partiet som ska höja bensinskatten. Men hon ser inte längre än näsan räcker – för varför ska den svenska landsbygden alls drivas av oljeprodukter? Den kan driva sig själv och även hjälpa stadsborna med biogas, därmed gå en ljus framtid till mötes i det klimat- och miljövänligare samhälle som vi alla vet att vi måste skapa. Med Miljöpartiet i regeringen tar vi itu med den frågan på riktigt. Underlättar för energiomställningen. Centern satsar istället på att göra sig till landsbygdens fiende nummer ett, genom att kapitulera inför den pågående strukturomvandlingen.

Det svenska jordbruket är numera en industri som vilken som helst, där djuren är en del av maskinen. När den matindustrin världen över går för fullt skapar den hinder i Borås, när staden vill köpa närproducerad mat. Kycklingbönderna Roland Bengtsson och Ola Göransson skriver i en replik till min förra debattartikel att de vill ”fortsätta föda upp världens bästa kyckling”. Haken är bara att den färdigstekta kycklingen från Thailand som de två kritiserar, på alla punkter som Borås Stad enligt ”Lagen om offentlig upphandling” tillåts ta hänsyn till, är likvärdig med en svensk motsvarande produkt. Om den svenska kycklinguppfödningen ska kunna konkurrera i framtiden måste den närproducerade maten erbjuda nya unika kvaliteter - år efter år. Då kan vi köpa den. När det gäller kycklingbranschen vill jag sticka broschyren ”Starta eko – kyckling” (Jordbruksverket 2013) i händerna på nuvarande och blivande uppfödare. Ekologisk kyckling kan nämligen vara en sådan unik kvalitet som gör att det går att prioritera svensk mat vid en kommunal upphandling.

Med Miljöpartiet vid styret i landet och i Borås lovar jag intensivt arbete för hjälp till lantbruket att ställa om till klimatsmart och ekologisk produktion – nära och gärna småskaligt. Vi kan vänta oss att denna mat blir något dyrare och därför lovar jag också att MP i Borås Stad ska arbeta lika hårt för att staden ska ta sig råd att laga denna mat till våra barn och våra äldre. Nyligen lovade Uppsala att servera 100 procent ekologiskt om tio år. En röst på Miljöpartiet i Borås betyder att vi driver på för ett sådant beslut även här – ett sådant beslut skulle också bidra till en levande och hållbar svensk landsbygd.

Det är Miljöpartiet som har helhetspolitiken, medan Centern famlar desperat i Moderaternas skugga. Jag upprepar frågan från förra artikeln: Kerstin Hermansson – varför stannar ni kvar i en destruktiv Allians?

onsdag 12 februari 2014

Miljöpartiet vill ha ekologiskt, klimatsnålt och närproducerat!

Idag kom mitt svar på Kerstin Hermanssons debattartikel från den 31 januari med på Boråstidnings debattsida. Dock blev rubriken och och ingressen inte som tänkt, men det är upp till Borås tidning att ändra fritt. Lägger upp originaltexten på Bloggen i alla fall. 

Mp vill att maten produceras ekologiskt, klimatsmart och nära
Vi måste ställa mer krav på den maten vi köper in till Borås

Svar till Kerstin Hermansson (c): Miljöpartiet vill ha mer närproducerat!


Kycklingen från Thailand som används i skolköken i Borås har blivit en stor debattfråga i staden. Bland annat frågar Kerstin Hermansson (C) i BT 31 januari ”Vill MP i Borås ha mer närproducerat?” Låt mig först svara ”ja” på den fråga. Miljöpartiet vill att maten vi äter ska produceras ekologiskt, klimatsmart och nära. Tre ärenden som ska ta Borås Stad i rätt riktning behandlas i kommunstyrelsen måndagen 10 februari.

Ekologiskt, klimatsnålt och närproducerat – det är tre krav vi så långt möjligt ska ställa på alla varor och tjänster Borås stad köper. Man kan tro att dessa tre krav alltid borde kunna förenas i en och samma produkt, men så enkelt är det inte. Låt oss ta kycklingen från Thailand som exempel. Kerstin Hermansson påstår att vi inte vet vad vi köper. Det stämmer inte, tvärtom vet vi mycket.

Kycklingen som Borås stad köper från Thailand produceras av ett svenskt företag som följer samma krav som företaget ställer i Sverige. De föds upp i samma sorts anläggningar, där dock med något större golvutrymme än kycklingar uppfödda i Sverige. Inför transporten till slakt samlas kycklingarna i Thailand in för hand. I Sverige samlas kycklingarna in med maskiner. När det gäller klimat och miljöpåverkan är produkterna i stort sett likvärdiga eftersom manuell slakt ger mindre svinn och detta kompenserar den något högre påverkan från transporten. Lagen om offentlig upphandling gör det svårt för en kommun som vill välja närproducerat när produkter från när och fjärran på avgörande punkter är såpass likvärdiga.

Trots den nämnda svårigheten vill Miljöpartiet självklart inte ge upp. Vi vill att den svenska landsbygden ska leva upp igen, med bönder runt om i Sverige som kan försörja sig på sitt arbete. Detta är bland annat extremt viktigt av beredskapsskäl i kommande tider av klimatförändringar och brist på fossil energi. Men för att denna landsbygdens återupplivning ska kunna bli möjlig krävs kritik mot och förändringar i den rådande världsordningen på ett sätt som Alliansregeringen – och därmed Centern – är helt ointresserad av. Centern på riksnivå medverkar istället år efter år till osunt fokus på tillväxt, masskonsumtion och marknadsstyrd prispress, till synes utan tanke på långsiktig hållbarhet.

Samma mekanismer som flyttade de arbetsintensiva textiljobben från oss i Borås längre och längre bort i världen - samma mekanismer ger oss lika självklart thailändsk kyckling i Boråsskolorna. Vi vill, precis som Kerstin Hermansson och Centern i Borås, kämpa emot och ge våra lokala aktörer bättre förutsättningar i den offentliga upphandlingen, genom att införa en distributionscentral. Men detta är bara en kortsiktig och ytlig strategi. Det som verkligen behövs är en rikspolitisk ambition att ändra och styra om dessa världsordningens spelregler till att gynna klimatsmart och lokalproducerat.


Det behövs helt andra tag, bland dem global skatt på koldioxid. En sådan skatt gör klimatfarlig produktion och långväga koldioxidgenererande transporter dyrare. Som det är nu underprissätter marknaden produkter och transporter, vilket gör att vår miljöpåverkan betalas av andra än oss som konsumerar produkterna. Den nuvarande regeringens miljöpolitik är tyvärr förskräckande lam, och ger inte närodlande svenska lantbrukare en ärlig chans. Så min fråga till Kerstin Hermansson måste bli: Varför sitter ni kvar i Allianssamarbetet som missgynnar landsbygden och det lokalproducerade?

Tom Andersson (mp)
Kommunalråd Borås Stad

Läs och kommentera debattinlägget på direkt online på Borås Tidning

söndag 9 februari 2014

Valdes igår till första namn på fullmäktigelistan i Borås

Vill tacka medlemmarna för förtroendet att få stå på plats ett på Miljöpartiet de Gröna i Borås kommunfullmäktigelista!

Jag ser fram emot en rolig och spännande valrörelse. Det är min andra valrörelse som första namn och jag har lärt mig en del ytterligare sedan dess. Jag är glad över att Hanna Bernholdsson valdes till andra platsen och jag ser att vi kommer kunna komplettera varandra på ett utmärkt sätt som miljöpartiets två första namn. Vi har ju redan samarbetat bra i ledningsgruppen, AU och dessutom har jag försökt vara lite av en mentor för henne (eller var det tvärt om). Tycker vi har fått ihop en riktigt bra lista i sin helhet, med mycket engagemang och kompetens.

Nu när listan är satt är det dags att ta nya tag i valrörelsearbetet och börja bygga ihop det laget som vi kommer att vinna valet med. Det finns otroligt mycket kompetens både bland medlemmarna, i den nya ledningsgruppen och på fullmäktigelistan som vi måste använda oss av på bästa sätt under valrörelsen. Jag tror att vi kommer göra en fantastisk valrörelse och få ett än större mandat att driva grön politik efter valet 2014.

Så kom igen, nu vinner vi valet! 

Tom Andersson och Hanna Bernholdsson toppnamn för mp i Borås
Tom och Hanna valda att leda miljöpartiet i Borås till valvinst

fredag 7 februari 2014

Borås Stad ska bara köpa ekobananer

Det här beslutet är ett stort och viktigt steg framåt, för demokratin i Borås och för alla som äter bananer i kommunens verksamheter.
På Tekniska nämndens senaste möte fattas ett enigt beslut om att mönstra ut de o-ekologiska bananerna.

Extra roligt är att detta förslag väcktes av en enskild medborgare genom en så kallad e-petition. Läs mer här om denna rätt nya möjlighet att påverka med en E-petition

I det här fallet var det Matilda Chocron som skrev förslaget där det bland annat står: "Anledning till att Borås stad endast ska köpa in ekologiska bananer, till förskolor, fritids med mera, är för att skydda våra barn mot gifter, och för att värna om miljön och de barn som lever intill bananplantagen. I augusti 2013 kunde vi läsa Testfaktas rapport som visar att besprutade bananer innehåller flera olika gifter, även i fruktköttet."


Här är beslutet som Tekniska nämnden ställde sig bakom:

Endast ekologiska bananer i Borås efter E-petition
Efter en E-petition har Borås Stad beslutat att endast köpa ekologiska bananer


Borås Stads verksamheter är redan bra på att köpa ekologiska och rättvisemärkta bananer. Under 2013 köptes bananer för över 1 miljon kronor och över hälften av detta gick till bananer som både är ekologiska och rättvisemärkta.