söndag 31 mars 2013

Debattartikel i BT - Vindkraftens fördelar överväger

Detta är ett svar på debattartiklar och ledarsidor i BT undertecknat Thomas Wingrens och mig.

För att klara av en grön omställning spelar vindkraften en viktig roll

Debatten fortsätter i BT om för- och nackdelar med vindkraften. Men en sansad bedömning av forskningsläget kan bara ge ett utfall – klimathotet är akut och måste bemötas. Och vindkraften ger oss möjlighet att göra det.

I Einarsson saknar förslag från oss i Miljöpartiet de gröna om hur vi ska minska vårt el- och energiberoende. Det är ett berömvärt bekymmer, men vill hen fördjupa sig i våra förslag inom energiområdet så har vi mycket mer att läsa än vad som får plats i en insändare.

Börje Toftgård hävdar att vindkraft är ett slöseri med skattebetalarnas pengar, och försöker underbygga det med ett antal argument (dock utan att bemöta de siffror som tydligt visar på motsatsen och som IEA står bakom). Han hävdar till exempel att en högre koldioxidhalt har gett oss en grönare jord med ökad livsmedelsproduktion. Och det har tidigare ansetts vara den enda positiva bieffekt som utsläppen av växthusgaser skulle ge, genom deras verkan som gödningsmedel. Men det är en uppfattning som har byggt på studier i forskningslaboratorier, och den har tyvärr inte hållit för den tuffare granskning som verkligheten utsätter växterna för.

Han pratar även om att många forskare skulle vara övertygade om att koldioxid skulle ha en minimal påverkan på temperaturen. Men av de blott 3% av världens klimatforskare som inte tror att klimatförändringen är en mänskligt orsakad katastrof så är de flesta ytterst oerfarna. Den internationellt mest erkände forskaren som har en hypotes om att klimatförändringen inte är så farlig (Dr. Richard Lindzen, professor i meteorologi vid MIT) kallar människor som påstår att våra utsläpp av växthusgaser inte är ansvariga för temperaturökningen för galna. Hans hypotes handlar istället om att atmosfären självreglerar temperaturen genom var moln bildas. Men den innehåller pinsamma felaktigheter, något som han själv har erkänt.

Ledarredaktionen jämför vindkraftsmotståndare med gråsparvar, och nämner att det tros vara storskaligt, enahanda jordbruk som ligger bakom gråsparvarnas minskning (inte vindkraften, för tydlighets skull). Sedan vill de få det till att Miljöpartiet skulle vara gråsparvarnas fiender för att vi vill se en utbyggnad av vindkraften. Men vår politik är utformad både för gråsparvar och för människor, oavsett var de bor.

Inga skulle bli gladare än vi om klimatförändringen inte var något stort problem. Men de senaste åren har varje år fler människor än vad som bor i Sverige blivit klimatflyktingar. Antalet svältande i världen ökar igen. Ett flertal konflikter i världen har kopplats direkt till torka och höjda matpriser - till exempel den nu pågående konflikten i Syrien. Fler och starkare oväder bidrar till personliga såväl som lokala och regionala tragedier. Bränder av aldrig tidigare skådad omfattning och häftighet har blivit allt vanligare, och rör sig allt längre norrut. Och allt detta beror till stor del på klimatförändringen.

Vi behöver för allas vår skull styra bort från fortsatta utsläpp av växthusgaser, och det snabbt. I pusslet för att klara av det spelar vindkraften en stor roll. Att det dessutom är ett både jobbintensivt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ gör inte saken sämre.

Thomas Wingren (MP)
Ordförande MP Sjuhärad

Tom Andersson (MP)
Kommunalråd Borås


onsdag 27 mars 2013

Jan Ericson i Ubbhult – Konspirationsteoretikern?


Jag hamnar ibland i diskussion med Jan Ericson (m) om klimatfrågan där han minst sagt är en skeptiker. Men dagens ordväxling på twitter är ändå anmärkningsvärd och visar upp något som jag inte skådat tidigare från en riksdagsledamot i Sverige. Hur långt han går i sina konspirationsteorier är svårt att veta men det låter oroväckande att det är dessa konspirationstankarna han baserar sitt politiska ställningstagande på.


Enligt Ericson används klimathotet för att
försöka införa socialism och global centralstyrning.

Jan Ericson i Ubbhult hävdar att klimatforskningen är en sammansvärjning för att införa en världsordning med global socialism. Vad mer för tankar har Jan Ericson för tankar kring dessa teorier? Vem ligger bakom detta försök till världsherravälde? Är det en global socialistisk hemlig rörelse som Ericson känner till? Detta ställer många frågor som jag skulle vilja ha svar på. Men hans klimathotsförnekande togs just till en helt ny och än mer förvirrad nivå.


tisdag 5 mars 2013

Det blir ingen exploatering av Annelundsparken


Lokalförsörjningen har i sökandet efter en lämplig placering på centrala förskolelägen gett oss i kommunstyrelsen 6 olika förslag på lokalisering i centrala Borås. Två av dessa förslag ligger i Annelundsparken.

Det har tidigare varit en debatt i media angående att bygga i parken alliansen inte varit överens med en alliansled nämnd. Vi har valt att vänta med att yttra oss tills ärendet var på väg till kommunstyrelsen, så som ärendegången ofta ser ut. Men internt i den rödgröna gruppen har vi hela tiden varit överens om att vi skall värna våra viktiga grönområden.

Annelundsparken i Borås har högsta värde som grönområde och
skall värnas. Därför är det inte aktuellt att bygga i parken

Idag skriver jag fram ärendet att fortsätta titta på lokaliseringar för förskolor med ett utökat område runt centrala Borås, en lokaliseringsutredning som leds av samhällsplaneringsavdelningen och där också tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och lokalförsörjningsförvaltningen ingår. Uppdraget blir att ta fram en lokaliseringsstudie för förskolor i Borås och där Lokaliseringsförslag för centrumnära förskolor ska prioriteras.

Vi sätter även ner foten när det kommer till att bygga i Annelundsparken. Vi anser inte att det är lämpligt och de förslagen skall inte utredas vidare. När vi förtätar i stadskärnan är det otroligt viktigt att vi kan behålla de viktiga grönytorna som finns centralt som en grön oas i centrum. Här finns också gott om sittplatser och lekplatsen Lekfortet, som är Borås största lekplats. Området är välbesökt. Annelundsparken har höga besöks-, frilufts- och stadsvärden. Området har också mycket höga naturvärden och är en viktig del av den ekologiska infrastrukturen i Borås Stad.

Uppdaterat: Artikel i BT online

måndag 4 mars 2013

Nej till vindkraft i Borgstena

Som förespråkare för vindkraft är det inte roligt att säga nej till vindkraftsetableringar, men vindkraft skall byggas där det är lämpligt och undvikas där det är olämpligt.


Vi vill ha mer vindkraft i Borås Stad, men i Borgstena är det inte lämpligt
Därför kommer jag att föreslå för kommunstyrelsen att Borås Stad säger nej till vindkrafts etableringen i Borgstena. Den samlade bedömningen är att det är för mycket osäkerhet kring projektets effekter och därför bör försiktighetsprincipen råda. Det är just den samlade bedömningen med buller, fåglar, Herrljungas utpekade tysta områden mm som har bidragit till bedömningen.

Vi rödgröna i Borås är positivt inställda till vindkraft men inte var som helst och varje enskilt ärende kommer att bedömas på sina egna meriter. Jag hoppas att vi kommer få mer vindkraft i Borås och då på platser där vi inte har så stora konflikter mellan naturvärden, kulturvärden, rekreationsvärden och närliggande boende.

Uppdaterat: BT var snabba med att få in detta på sin hemsida.