onsdag 12 april 2017

Bockabyn ska bevaras och utvecklas - inte rivas

Jag tänker göra vad jag kan för att den gamla militära övningsstaden Bockabyn i skogen utanför Borås bevaras. Allra helst skulle jag vilja se att den utvecklades ytterligare och försöker fortfarande hitta en lösning för det.


Bockabyn används regelbundet av bland annat paintball- och airsoft-spelare som också har medverkat till att hålla Bockabyn städad. Olika myndigheter använder även fortfarande platsen för olika övningar. Anläggningen är faktiskt trots sitt skick både uppskattad och relativt välanvänd. 

Idag fick jag höra av BT:s reporter Ingemar Brink att Bockabyn ser ut som en soptipp som borde rivas och fick frågan om varför jag inte tagit upp lokalförsörjningens begäran om att få riva området.

Detta stämde inte med den bilden jag har av anläggningen så jag åkte ut och tittade. Efter besöket kan jag bara konstatera att Brink har fel. Det ligger visserligen en rejäl skräphög utanför området. Någon mindre nogräknad person ser ut att ha dumpat delar av en mindre bilverkstad där. Det skräp som dumpats där var uppenbarligen inte ifrån verksamheten i själva Bockabyn. Jag tog tillfället i akt att anmäla den dumpningen och förhoppningsvis röjs det upp snabbt. Men inne i själva Bockabyn är ordningen god. Nästan inget löst skräp alls utom lite skal till paintball-kulor och en och annan sprayburk lämnad av någon graffitimålare.

I Bockabyn är ordningen god och det är städat.
Inne i Bockabyn är ordningen god, inget skräp förutom paintball-skal och någon
 enstaka burk. Skulle säga att anläggningen är ganska välstädad.
Dumpning av bildelar utanför Bockabyn som anmäldes idag.
Någon som olagligt dumpat bildelar utanför Bockabyn. 
På andra sidan gamla vägen till Viskafors har Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Särf) sin övningsplats. Det är där man kan boka upp sig för hyra och ordna spel i Bockabyn. Jag åker dit och pratar med servicechefen Lennart Hällfors. Han säger att Bockabyn så här års är bokad i stort sett varje helg, och tycker att det vore synd att riva anläggningen. Den används dessutom då och då även Särf för egna övningar och övningar av blåljusmyndigheter. Fram till juni är Bockabyn bokad av en förening och ett företag 17 april, 21-22 april, 29 april, 6 maj, 27 maj och 3-4 juni, till det kommer andra bokningar av blåljuskaraktär. 

Här har vi alltså en anläggning som många är intresserade av att använda. För mig är det självklart att den borde bevaras. Borås Stad, räddningstjänsten och de föreningar och företag som vill använda Bockabyn behöver återigen försöka komma överens om permanenta former för hur detta ska gå till. I väntan på en sådan överenskommelse finns redan en preliminärt fungerande form för skötsel: Särf sköter bokning och uthyrning, håller övergripande koll på anläggningen, föreningar har bidragit med städning då och då.

Om det finns intresse för anläggningen i nuvarande skick, hur skulle då intresset för en utvecklad anläggning då se ut? Det finns även en god chans att vi får en polisutbildning till Borås och jag är övertygad om att en utvecklad anläggning av denna typ även skulle vara attraktiv för övningar av blivande poliser.

Jag tänker inte medverka till att Bockabyn rivs och att denna unika anläggning avvecklas. Tvärtom tror jag att det finns potential att utveckla och vårda denna tämligen unika anläggning.