torsdag 27 november 2008

För ett grönt Borås

Borås fortsätter i 2009 års budget sitt arbete för ett ekologiskt hållbart samhälle. Miljöpartiet de gröna kan se flera viktiga gröna framgångar.

I flera år har kommunen haft målet att bli en fossilbränslefri stad. Detta fortsätter vi under 2009 genom bland annat satsningar på biobränsle, en översyn över användande- och nyttjandegraden av fordon inom kommunen, sanering av Viskan, förnyelsebar energi såsom vindkraft och solenergi med mera. De nyligen antagna tuffa miljömålen är här viktiga i nämndernas och förvaltningarnas miljöarbete. Miljöpartiet vill att kommunen snarast inrättar ett hållbarhetsråd för att samordna insatser för bättre miljö, folkhälsa och hållbar utveckling. I somras blev Borås en Fair Trade City och nu fortsätter arbetet med att utöka utbudet av rättvisemärkta och andra etiska produkter i staden, på så vis tar kommunen som storkonsument sitt ansvar och producenterna får skäligt betalt.

Men dem främsta klimatinsatsen i årets budget är det stora kollektivtrafikpaketet. Äntligen införs den ungdomsrabatt vi varit med och kämpar för i över ett års tid. Även framtidens kollektivtrafik i Borås ska ses över. Vi gröna tror här mycket på spårburen trafik, något blivit alltmer populärt i Sverige de senaste åren. Kanske kan boråsarna i framtiden åka spårvagn även i sin egen stad? Pengar har även avsatts för införande av enhetstaxa och gratis resor under lågtrafik, det är emellertid inga billiga reformer och i dessa tider av finanskris är det viktigt att vara aktsam med skattemedlen. Vi ser dock enhetstaxa och gratis resor under lågtrafik som mycket viktiga miljö- och rättvisereformer för boråsarna - och hoppas verkligen de ska gå att genomföra.

Vi gröna glädjs även åt satsningar på till exempel en storsatsning på ny- och ombyggnation av ett flertal förskolor, barnahus, integration, ombyggnad av bland annat Särla- och Bodaskolorna, lärlingsutbildningar, kultur och mycket annat.
Naturligtvis ser inte budgeten ut precis som den hade gjort ifall miljöpartiet haft egen majoritet, men vi tycker ändå att vi lyckats väl utifrån vår position som ett av kommunfullmäktiges minsta partier. Framtiden är grön!

Tom Andersson
Gruppledare miljöpartiet Borås

Johan Hellström
Eva Theen-Johansson
Staffan Falk
Hanna Werner

Miljöpartiets fullmäktigegrupp Borås

fredag 29 augusti 2008

Utmanad

Tony Johansson har utmanat mig. Här kommer svaren:

Regler:

Posta reglerna först.

Svara på alla frågor.

Skicka vidare utmaningen till sex andra bloggare.

När du postat dina svar, berätta för den som utmanade dig.

Fem saker som finns på din Att-göra-lista (idag).

1. Skriva klart denna utmaningen.

2. Packa tvättnötter.

3. Skicka ordrar.

4. Läsa handlingar inför KS och titta lite på minnesanteckningar från strategidagen med majoriteten, även lite bugdet hade jag tänkt att titta på. om tid finns även leta upp och kolla på material om spårburen kollektivtrafik.

5. Slappa och titta på en film. Det är ju trots allt fredag och det har varit en tung vecka med mycket möten.

Vad gjorde du för tio år sedan?

Hade just börjat läsa data.ing högskolan. Nollningen hade varat snart en vecka. Jag var ganska aktiv i nollningen och tyckte att det var mycket trevligt. Nollningen på den tiden var inte alls som den är nu, det var mycket mer festande och andra aktiviteter, det var även mycket hårdare, men de som var med hade minst lika roligt som man har idag om inte roligare. Det var dåligt med pengar eftersom CSN inte hade betalat ut det första studiebidraget/lånet än. Hade just byggt ihop min första riktiga dator och jobbade på att överklocka och optimera prestandan. Var för 10 år sen inte i närheten av att bli politiskt aktiv, jag hade starka åsikter men att jobba med politik verkade bara tråkigt. Jag hade inte heller någon partipolitisk syn utan var någonstans mellan V & MP fast mer radikal än båda i många frågor. Detta var också året då jag gick över helt till vegetarisk kost.

Ställen du bott på?

Borås kommun: Borgstena (2 olika lägenheter), Villastan, Hulta, Norrby, Sjöbo (2 olika lägenheter) , Kristineberg

Svenljunga Kommun: Holsljunga. (villa)

Fem saker du skulle göra om du var biljonär?

1. Satsa på forskning inom alternativ hälsa, högteknologi, parapsykologi mm

2. Skapa ett riskkapitalbolag med fokus på grön teknik och miljöomställning.

3. Köpa reklamtid i radio och tv och köra brutala reklamer som visar vad päls och köttindustrin gör, gärna med mycket blod. Som Coops "gift reklam" fast blodigare.

4. Investera i solkraft i Afrika och jordbruk i Ryssland.

5. Se till att min släkt och familj kan leva gott.

Jag utmanar Max Andersson, Lennart Andreasson (v), Ida Legnemark (v), Sindet Rödebäck, Göran Larsson, Joakim Larsson att svara på frågorna.

fredag 13 juni 2008

Grön el för dyrt? Skulle inte tro det.

Igår var der kf och motionen om grön el behandlades och tyvärr fick vi inte bifall för den, men debatten var bra och Morgan framstod som en snål miljöbov.


Detta var en av Morgans argument igår: att AB Bostäders hyresgäster skulle få högre hyra om man införde grön el. Man kan räkna lite grovt på detta med hjälp av AB bostäders egna siffror. Titta själva på siffrorna…

*Ab Bostäder använder 32,2 KWh/M2 inklusive hushållsel till 1000 lgh

* Ab Bostäder har totalt 504623 m2 där 86% lägenheter

* Snittet för hushållsel 2500 KWh * 1000 lgh = 2,5 GWh för de lägenheter där elen ingår

* 32,2 * 504623 * 0,86 = 13,97 GWh - 2,5 GWh = 11,47 GWh

* 11,47 GWh / 6000 lgh = 1911 KWh/lgh detta är vad den gemensamma elförbrukningen blir per lägenhet

* 1911 KWh * 0,01 kr = 19,11 kr extra kostnad/lägenhet/år som betalar sin egen el

* 2500 + 1911 KWh * 0,01kr = 44,11 kr extra kostnad/lägenhet/år där elen ingår.

Morgan menar alltså att den hemska hyreshöjningen på 1,59kr respektive 3,68 i månaden är något vi måste kämpa emot och på så sätt utesluta grön el. Det är så att man blir mörkrädd.

fredag 30 maj 2008

På väg att återhämta mig efter kongressen

Nu har det gått några dagar sedan jag kom hem från kongressen och först nu börjar jag återhämta mig. Det har varit långa dagar hela veckan med möten och verksamhetsbesök, annars hade jag nog återhämtat mig snabbare. Jag har en massa tankar från kongressen som jag tänkte skriva om, med det dröjer nog några dagar till innan jag hinner skriva om det…

onsdag 21 maj 2008

Fin till kongressen

KDN Göta & Kyld mat...

Det blev som vanligt ett långt möte med KDN Göta idag. Från 17.00 – 22.55. Vi fick även provsmaka den kylda maten som är ute på remiss nu. Jag får ärligt talat säga att jag blev lite mörkrädd. Maten kom från Samhal och är den mat som hemtjänst område 2 får på Göta. Det var bland det värsta jag provsmakat, Den höll en sådan nivå att jag, om jag fått något liknande omedelbart slängt eller lämnat tillbaka den. Och det är sån mat vi ger våra äldre, fy F*n. Det var mycket värre än vad jag trodde från början

Jag lämnade i alla fall in en protokollsanteckning där jag klargjorde vår åsikt. Här är en kopia på den:

Protokollsanteckning

Miljöpartiet i Borås vill förorda alternativ 1 (varm mat) till våra äldre framför alternativ 2. Vi tror att de problemen som finns med varmhållning av mat går att lösa.

Vi vill även peka på inte klarlagda konsekvenser som kyld mat kan innebära. Vi förutsätter att dessa frågor utreds vidare innan ärendet behandlas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

osäkra och inte helt klarlagda konsekvenser som behöver utredas vidare är bland annat:

1. Hur behandlar vi problemet med äldre med begynnande demens som kan äta flera portioner samma dag, detta kan leda till problem då de i slutet på perioden inte har någon mat kvar.

2. Kylkedjan får inte brytas, med andra ord får maten inte bli för varm under lagringstiden för att den skall behålla sitt näringsinnehåll. Vi har här fått olika uppgifter. En uppgift har sagt 2-3 grader och 7 dagar. Förslaget som ligger nu är 6 – 8 i 12 dagar. Om det är 2-3 grader har de flesta har betydligt varmare i sin kyl. Vilka riktlinjer gäller?

3. Enzymer finns i alla levande celler dvs. rå föda och det som värmts till högst 47 grader C. Enzymer styr alla andra näringsämnen. De är ansvariga för nästan varje livsaspekt och den fysiska hälsan, och är viktigare än alla andra näringsämnen. Graden av enzymförstörelse beror på tid och temperatur. Redan idag har vi för många äldre redan plockat bort färska grönsaker vilket kan leda till sämre näringsupptag. Hur är det tänkt att vi ska lösa detta? Hur påverkas de äldre av en mer och mer enzymfattig mat?

4. Borås kommun har som mål att inköpen av andelen ekologiska och närproducerade livsmedel skall öka. Hur skall det målet kunna uppfyllas, om vi väljer att köpa färdiglagad mat från extern producent?

5. Hur skulle den kylda maten påverka måltidsupplevelsen och livskvaliteten bland det äldre? För många äldre är den dagliga kontakten med personalen som levererar den varma maten en viktig socialkontakt, hur påverkar den minskade sociala kontakten våra äldre?

6. Hur ska uppföljningar och analys av näringsvärde och mat kvalitet utföras? Finns de planer på att utreda hur en portion som lagrats i 12 dagar hos en beställare och sedan blivit uppvärmd i mikrovågsugn påverkas näringsmässigt?

7. Om den kylda maten skulle hålla sämre kvalitet än den varma, vad skulle det kunna få för effekter? Skulle det kunna bli så att man skulle behöva/vilja ha en plats på särskilt boende tidigare? Skulle detta verkligen bli en besparing?

Alternativ 3 & 4 tar vi helt avstånd ifrån då det i en upphandling kan bli så att kyld mat flygs från norrland eller någonstans i Europa beroende på vem som vinner upphandlingen. Detta skulle innebära en stor miljöbelastning som vi inte kan acceptera. Alternativ 3 & 4 ger oss inte heller någon lokal kontroll och återkopplig när det gäller kvaliteten på maten.

Alternativ 2 behöver utredas vidare och en noggrann K/I-analys bör göras innan ärendet tas upp i KS och KF. Vi anser även att vidare utredning för att komma tillrätta med problemen med alternativ 1 (varm mat) bör göras och att det bör betraktas som Borås huvudalternativ. Vi anser inte att den besparing som görs med kyld mat kan motivera en lägre livskvalitet bland våra äldre.

Tom Andersson (Miljöpartiet)

måndag 19 maj 2008

Min blogg

När man hör ökat ambitionen i bloggandet och har bestämt sig att skriva ett inlägg varje dag blir risken att inläggen blir lika meningslösa och korta som detta.

söndag 18 maj 2008

Det börjar närma sig kongress

Det börjar närma sig nu. Det kommer att bli några intensiva dygn, jag har även gått och blivit rösträknare på kongressen så det innebär ännu fler tider att planera efter. Som tur är har vi gott om tid på tåget upp för att pussla ihop våra scheman, vi är ju 3 som åker från Borås och vi har bara en ombudsplats.

Det vore skönt om man kunde ”vila” sig i form innan kongressen men jag har redan insett att hela veckan kommer att bli ganska stressig, med KDN Göta som kommer att bli ett intensivt och långt möte. Måste förbereda mig till det också och det är ju inte det enda. Måste göra klart en hög med yrkande till kongressen som vi kan diskutera på tåget upp och en debattartikel som jag jobbar på. För att inte tala om allt jobb jag har att slutföra i veckan. Ja ja, så länge jag inte somnar under av de plenumdebatter då jag är rösträknare så ska det nog gå bra.

Idag var det även ”inför” kongressmöte med mp 7-härad, en chans att höra lite vilka frågor som vi gemensamt vill driva. Tyckte att mötet var ganska givande men jag tyckte att det borde varit fler som kunde ha visat sig.

lördag 17 maj 2008

Borås välkomnar Pinocchiostatyn

Igår var det då dags att inviga Pinocchiostatyn. Jag blev övertalad av min dotter att vi skulle åka ner och titta. Dom har pratat väldigt mycket just om Pinocchio i hennes förskoleklass och hon var genuint intresserad av att se invigningen.

Jag får säga att jag har haft väldigt blandade känslor för Pinocchiostatyn. Från början tyckte jag inte riktigt om varken statyn eller hur man köpte in sig i det offentliga rummet.

Det är svårt det här med konst, något som är konst för någon är det inte alls för någon annan. Så det är ju svårt att värdera det konstnärliga värdet för Boråsarna när det kommer till statyn.

Nu tycker jag faktiskt mycket om statyn efter att ha sett den i media länge, men den var faktiskt ändå bättre ”live”.

Efter att ha läst gårdagens BT tycker jag mindre och mindre om hur spelet bakom kulisserna har varit. Ska man verkligen få köpa in sig i det offentliga rummet så lätt. Dom bestämde vart Pinocchio skulle stå för länge sen, men det var inte vad jag fick höra innan, det var ett spel bakom kulisserna som de flesta politiker inte viste någonting om. Vi skulle ”bara” ta ställning till om vi skulle ta emot donationen… ”Nej det är inte bestämt vart den ska stå”… Men nu vet vi ju att det var ju inte hela sanningen…

Någon ljög, vi får leta efter någon med lång näsa...

fredag 16 maj 2008

Då var det formellt klart.

På gårdagens möte blev det då tillslut klart. Jag tar plats som ersättare i kommunstyrelsen och efterträder Eva. Känns bra. Spännande och roligt. Men jag har ju inte varit på något möte än…

Det blir en liten omställning i hur jag ska jobba. Att Borås tidning skrev att jag var en doldis är ju faktiskt väldigt sant, och det är så jag är van vid att jobba. Verka utan att synas brukar vara min taktik och den brukar vara väldigt framgångsrik. Det är nog få som vet hur framgångsrik, men det gör inget. Jag har aldrig varit intresserad att få äran för något, bara att det blir gjort. Så nu sitter jag i ett helt annat läge där jag kommer att behöva visa mig utåt på ett helt annat sätt, taktiken blir nu plötsligt den omvända. Jag blir nu tvungen att peka på vad vi åstadkommit och hur förträfflig jag är som människa. ;)

Det vore dock roligt om man hade fått höra allt skvaller igår på KF. Jag vet att det var många som hade sina funderingar om vem jag var och hur jag fungerade som politiker. Dom som läser detta och undrar kan ju titta in på miljöpartiet i Borås hemsida och läsa lite mer här:

http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=12127&number=149866

Och ja, jag ska börja blogga lite mer aktivt fram över, men det brukar jag ju säga med jämna mellanrum… Jag ska försöka…

tisdag 18 mars 2008

Kött industrin och vegan avdrag?

Köttet är åter uppe i debatten då media äntligen förstått att det är en stor del av växthus effekten. Tyvärr framställdes alla politiker som helt ovetande om problemet. Detta är ju inte fallet och vi i miljöpartiet har i vårt partiprogram med minskad köttproduktion som ett mål. I klimatkampanjen som pågår planeras detta också bli en stor del. Delen om kött ligger längre fram i kampanjen vilket är lite olyckligt då vi om vi hade haft färdigt material kunnat visa vart vi står. Vi får hoppas på att kongressen vågar ta de motioner om kött som kommer finnas med.

Jag är själv vegetarian/vegan men jag förstår att andra tycker om att äta djurkadaver. Dock tycket jag att köttet borde stå för sina kostnader. Kött subventioneras kraftigt av EU och jag som vegetarian betalar för att vi ska ha ett billigt kött, det tycket inte jag är helt rätt. Ett slopande av subventionerna skulle göra köttet 25 – 33% dyrare vilket i sin tur skulle sänka utsläppen. Eller varför inte införa skatt på utsläppet som köttindustrin står för, då skulle vi få en fördubbling av köttpriset. Jag tycker faktiskt att det vore inte mer än rätt att köttindustrin skulle stå för sina egna kostnader utan att hållas under armarna av skattebetalarna

Eller varför inte införa en rabatt liknande den miljöbilsrabatt som finns? Varje vegan eller vegetarian får 10000 – 20000 varje år i skattelättnad som tack för minskat utsläpp… :)

torsdag 21 februari 2008

Ny sammankallande för MP Borås

På årsmötet i söndags blev jag vald till sammankallande för MP Borås. Heiti som hade platsen tidigare valde att kliva tillbaka på grund av tidsbrist. Jag tycker att det ska bli spännande att ta över och se vad jag kan tillföra, jag har ju redan suttit i ledningsgruppen så det är ju inte direkt nytt för mig. Men jag ska försöka sätta min prägel på ledningsgruppens arbete och vill jobba hårdare på att engagera medlemmarna på olika sätt. Och givetvis får jag ju försöka skärpa mig och blogga lite mer…

måndag 7 januari 2008

Indiska tvättnötter

Låter det intressant kanske? Det är vad man har använt i Indien i flera hundra år för att tvätta.

Indiska tvättnötter (sapindus mukorossi) innehåller Saponiner som tvättar lika rent som tvättmedel och som dessutom har följande fördelar:

· 100 % biologiskt tvättmedel
· Fri från kemikalier
· Tvättar effektivt rent.
· Mild och skonsam men samtidigt grundlig och effektiv rengöring av både vit och färgad tvätt
· Sköljmedel är inte längre nödvändigt
· Neutral doft
· Idealisk till allergiker och människor med hudproblem - Mild mot huden
· Miljövänlig
· Resten kan komposteras
· Kan användas till alla tyger och vid alla temperaturer

Jag har i alla fall köpt in 1 kg för att prova.

Jag rapporterar hur de fungerar när jag provat.