fredag 27 september 2013

Vem ska rädda jordens klimat?

”Man ser verkligheten – och man gör det inte, på en och samma gång.” säger Psykoanalytikern Sally Weintrobe i SVT-dokumentären om klimathotet som sändes här om kvällen. ”Man vet att det håller på att hända men försöker att inte låtsas om det.”

Hon försöker förklara hur det är möjligt att så många oroar sig över den globala uppvärmningen, samtidigt som det mesta rullar på som vanligt. Med shopping som hobby, allt lägre andel av nybilarna som går på ekobränslen, och så många och långväga utlandssemestrar som plånboken bara tål. Trots att 75 procent av svenskarna, enligt en undersökning från Världsnaturfonden, oroar sig för klimathotet.

Vi brister inte i kunskap om hotet, oron lever vi med. Och ändå går det så sakta fram.

Man känner till hotet från klimatförändringar men orkar inte ta ansvar
Hur kommer det sig att man vet om hotet, oroas för hotet men ändå inte agerar?

Låt mig spekulera och generalisera lite om orsaken. Jag tror att det ligger en ond spiral bakom bristen på handling. Den enskilde känner sig maktlös och liten, och hoppas kanske på att politikerna i Sverige och världen ska ta på sig att bära huvudansvaret.

Politikerna å andra sidan känner inte det riktigt stora trycket från den oroliga, men ändå ganska tysta majoriteten. Nästa val är aldrig mer än fyra år bort och många partier tror att effekten av till exempel dyrare diesel kanske ger förlust i valet.

Denna onda spiral behöver brytas, och jag hoppas kunna hjälpa till med dessa ord:

Du som tillhör de oroliga – se till att din oro hörs ända in i partiernas högkvarter. Använd insändarsidor, sociala medier, mejlbrevlådor. Prata med en politiker du känner. Tjata. Bered dig samtidigt på att det kan komma beslut som inte bara är roliga - dyrare flygbiljetter är ett exempel.

Vi politiker måste på vår sida våga tro på undersökningar som den från Världsnaturfonden. Vi måste höra väljarnas oro, och lita på att väljarna förstår att en klimatomställning går att klara av helt utan konsekvenser i vardagen.

Vi måste tillsammans ta mod till oss och skapa den goda spiralen!


Missa inte heller mitt inlägg från gårdagens BT debatt "Klimatförnekare är livsfarliga högoddsare" som även finns speglat på rödgrönt Borås.

onsdag 25 september 2013

Miljöpartiet – de attraktiva

Det är ingen nyhet, varken att vi idag sitter och styr ihop i ett rödgrönt styre och inte heller att vi tidigare suttit och styre i en 6-parti majoritet ihop med de borgliga partierna. Vi utgår helt enkelt från det mandat vi fått av väljarna för att få igenom så mycket grön politik som möjligt.

Båda blocken vill ha med Miljöpartiet i Borås
Att båda blocken vill ha med Miljöpartiet bådar gott för ett grönt BoråsI dagens Borås tidning var det då dags för min och miljöpartiets ”inför valet” intervju. Det är intressant att båda blocken vill ha med oss på sin sida efter valet. Det visar att vår politik är attraktiv, realistisk och att vi faktiskt behövs för att driva miljö och hållbarhetsfrågorna framåt. För partiets räkning är det också ett positivt besked då vi redan nu vet att vi är välkomna i en majoritet efter valet och att vi har goda chanser att fortsätta påverka Borås i en grönare riktning.

Läs dagens ”inför valet” intervju i dagens bt.

torsdag 19 september 2013

Demokratin behöver utvecklas

Skriver "tankar för dagen" i dagens Boråskuriren 2013-09-19

Tom Andersson (mp): vi måste bjuda in medborgarna i den demokratiska processen, inte var fjärde år utan varje dag
Tom Andersson (mp): vi måste bjuda in medborgarna i den demokratiska processen, inte var fjärde år utan varje dag.
Det grundläggande i vårt samhälle är demokratin, en förankring från medborgarna som ska styra det politiska arbetet och som ska representera vad folket faktiskt tycker. Men är det då verkligen tillräckligt att man då var 4:e år får vara med och bestämma vilket parti som skall företräda ens tankar och åsikter? Dels är det långt mellan tillfällena att påverka och dels kan du bara rösta på färdigpaketerade förslag i formen av olika partier.

Jag tycker att en levande demokrati borde ge medborgarna ett betydligt större inflytande!

Medborgardialog är inte bara ett sätt för medborgarna att komma till tals, det ger oss också en tillgång till den kompetens som våra medborgare besitter. Genom att ha en dialog får vi både en bättre förståelse för vad medborgarna vill samtidigt som vi genom deras kompetens kan arbeta fram och fatta bättre beslut. Det är helt enkelt ett sätt att levandegöra demokratin som ger positiva effekter för alla inblandade.

Borås har länge arbetat med öppenhet också detta för att ge boråsarna en möjlighet att få insyn i vad som händer i staden. Vi håller våra sammanträden öppna för allmänheten, sänder våra möten på radio och internet och till och med stadshuset är öppet för allmänheten. Det är viktigt att det finns en närhet och öppenhet så att dialoger kan äga rum. Dock finns det en osynlig barriär som gör att man sällan tar sig upp till stadshuset för att ta del av information och de möjligheter som finns att påverka. Att överbrygga den barriären är en av idéerna med rådrummet i det nya orangeriet i stadsparken. Vi måste göra det lätt och naturliga att aktivt deltaga.

Det senaste steget mot mer inflytande för medborgarna är E-petitioner som vi lanserade för bara någon vecka sen. Tanken är att alla som bor, vistas eller verkar i Borås ska kunna lägga förslag till kommunen. Det är tänkt att det ska fungera som ett verktyg liknande det som fullmäktiges motioner fungerar. Även detta är ett utmärkt sätt att kunna komma till tals, dessutom får alla som har en koppling till Borås komma till tals, även våra barn och unga som ännu inte får rösta.

Det är det inget nytt att få unga är engagerade inom politiken. Detta betyder dock inte att unga inte vill vara delaktiga. Unga vill påverka sin kommun på samma sätt som vuxna, i samma frågor och med lika stort intresse. Dock är det inte via partipolitik man vill uttrycka sig och det är också därför vi måste hjälpas åt att hitta sätt att ta till vara på alla våra medborgares engagemang, kunskap och vilja att vara delaktiga. Det är vårt ansvar i ett demokratiskt samhälle. Personligen tycker jag också att rösträttsåldern bör sänkas till 16 år.

Det är med en levande demokrati och ett levande samtal med våra medborgare som vi kan bygga en bättre kommun. Med respekt för andras åsikter och olika bakgrund kan vi utvecklas ihop. Kraften i den kompetensen som alla våra 105.000 medborgare besitter är en nyckel till vår framtid. Det är därför jag anser att vi måste bjuda in medborgarna i den demokratiska processen, inte var fjärde år utan varje dag.


Läs Boråskuriren

lördag 7 september 2013

E-petitioner är nu infört i Borås Stad!

Ännu ett steg i att ge medborgarna mer inflytande är nu taget. I veckan smög vi ut systemet för E-petitioner på Borås Stads hemsida. Detta är ännu ett sätt för att få ett ökat medborgarinflytande.

Alla som vill kan skriva under eller skapa ett förslag. Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också delta i debatten och skapa sina egna e-petitioner.

Välkomna till vårt system för E-petitioner