fredag 21 februari 2014

Målet: 100 procent ekologiskt i Borås

Fick in mitt svar till Kerstin Hermansson (c) och Kycklingbönderna Roland Bengtsson och Ola Göransson i dagens BT.

Det är Miljöpartiet som har helhetspolitiken, medan Centern famlar desperat i Moderaternas skugga. Jag upprepar frågan från förra artikeln: Kerstin Hermansson – varför stannar ni kvar i en destruktiv Allians?

Den svenska landsbygden kan gå en lysande framtid till mötes, men då behövs stöd av en smart och framåtsyftande landsbygdspolitik. Smått löjligt blir det när Kerstin Hermansson (C) i Borås Tidning går till angrepp mot Miljöpartiet och om vår politik påstår att ”för landsbygdens folk är den en katastrof”. Samma dag skriver BT om grisbonden i Öxnevalla som, med Alliansen vid makten, förlorar 750.000 kronor om året på sina slaktgrisar. Under Centerns år i Alliansregeringen har 15.000 jobb försvunnit i jordbrukssektorn. Centerpartistiske landsbygdsministern Eskil Erlandsson låter sig ideligen fotograferas ätande svensk mat, men när han konfronteras med förlorade landsbygdsjobb skyller han på strukturomvandling - som om den inte gick att göra något åt. 


Tom Andersson (mp) svarar: målet är 100 procent ekologiskt
Tom Andersson (mp) Vi vill ställa om Sverige och i Borås vill vi satsa på
100 procent ekologiskt när det kommer till stadens inköp av livsmedel

Centern har inga egna lösningar. Istället tar Kerstin Hermansson till det trötta knepet att vifta med Miljöpartiet som ett skrämspöke för landsbygdsbor och hota med partiet som ska höja bensinskatten. Men hon ser inte längre än näsan räcker – för varför ska den svenska landsbygden alls drivas av oljeprodukter? Den kan driva sig själv och även hjälpa stadsborna med biogas, därmed gå en ljus framtid till mötes i det klimat- och miljövänligare samhälle som vi alla vet att vi måste skapa. Med Miljöpartiet i regeringen tar vi itu med den frågan på riktigt. Underlättar för energiomställningen. Centern satsar istället på att göra sig till landsbygdens fiende nummer ett, genom att kapitulera inför den pågående strukturomvandlingen.

Det svenska jordbruket är numera en industri som vilken som helst, där djuren är en del av maskinen. När den matindustrin världen över går för fullt skapar den hinder i Borås, när staden vill köpa närproducerad mat. Kycklingbönderna Roland Bengtsson och Ola Göransson skriver i en replik till min förra debattartikel att de vill ”fortsätta föda upp världens bästa kyckling”. Haken är bara att den färdigstekta kycklingen från Thailand som de två kritiserar, på alla punkter som Borås Stad enligt ”Lagen om offentlig upphandling” tillåts ta hänsyn till, är likvärdig med en svensk motsvarande produkt. Om den svenska kycklinguppfödningen ska kunna konkurrera i framtiden måste den närproducerade maten erbjuda nya unika kvaliteter - år efter år. Då kan vi köpa den. När det gäller kycklingbranschen vill jag sticka broschyren ”Starta eko – kyckling” (Jordbruksverket 2013) i händerna på nuvarande och blivande uppfödare. Ekologisk kyckling kan nämligen vara en sådan unik kvalitet som gör att det går att prioritera svensk mat vid en kommunal upphandling.

Med Miljöpartiet vid styret i landet och i Borås lovar jag intensivt arbete för hjälp till lantbruket att ställa om till klimatsmart och ekologisk produktion – nära och gärna småskaligt. Vi kan vänta oss att denna mat blir något dyrare och därför lovar jag också att MP i Borås Stad ska arbeta lika hårt för att staden ska ta sig råd att laga denna mat till våra barn och våra äldre. Nyligen lovade Uppsala att servera 100 procent ekologiskt om tio år. En röst på Miljöpartiet i Borås betyder att vi driver på för ett sådant beslut även här – ett sådant beslut skulle också bidra till en levande och hållbar svensk landsbygd.

Det är Miljöpartiet som har helhetspolitiken, medan Centern famlar desperat i Moderaternas skugga. Jag upprepar frågan från förra artikeln: Kerstin Hermansson – varför stannar ni kvar i en destruktiv Allians?

onsdag 12 februari 2014

Miljöpartiet vill ha ekologiskt, klimatsnålt och närproducerat!

Idag kom mitt svar på Kerstin Hermanssons debattartikel från den 31 januari med på Boråstidnings debattsida. Dock blev rubriken och och ingressen inte som tänkt, men det är upp till Borås tidning att ändra fritt. Lägger upp originaltexten på Bloggen i alla fall. 

Mp vill att maten produceras ekologiskt, klimatsmart och nära
Vi måste ställa mer krav på den maten vi köper in till Borås

Svar till Kerstin Hermansson (c): Miljöpartiet vill ha mer närproducerat!


Kycklingen från Thailand som används i skolköken i Borås har blivit en stor debattfråga i staden. Bland annat frågar Kerstin Hermansson (C) i BT 31 januari ”Vill MP i Borås ha mer närproducerat?” Låt mig först svara ”ja” på den fråga. Miljöpartiet vill att maten vi äter ska produceras ekologiskt, klimatsmart och nära. Tre ärenden som ska ta Borås Stad i rätt riktning behandlas i kommunstyrelsen måndagen 10 februari.

Ekologiskt, klimatsnålt och närproducerat – det är tre krav vi så långt möjligt ska ställa på alla varor och tjänster Borås stad köper. Man kan tro att dessa tre krav alltid borde kunna förenas i en och samma produkt, men så enkelt är det inte. Låt oss ta kycklingen från Thailand som exempel. Kerstin Hermansson påstår att vi inte vet vad vi köper. Det stämmer inte, tvärtom vet vi mycket.

Kycklingen som Borås stad köper från Thailand produceras av ett svenskt företag som följer samma krav som företaget ställer i Sverige. De föds upp i samma sorts anläggningar, där dock med något större golvutrymme än kycklingar uppfödda i Sverige. Inför transporten till slakt samlas kycklingarna i Thailand in för hand. I Sverige samlas kycklingarna in med maskiner. När det gäller klimat och miljöpåverkan är produkterna i stort sett likvärdiga eftersom manuell slakt ger mindre svinn och detta kompenserar den något högre påverkan från transporten. Lagen om offentlig upphandling gör det svårt för en kommun som vill välja närproducerat när produkter från när och fjärran på avgörande punkter är såpass likvärdiga.

Trots den nämnda svårigheten vill Miljöpartiet självklart inte ge upp. Vi vill att den svenska landsbygden ska leva upp igen, med bönder runt om i Sverige som kan försörja sig på sitt arbete. Detta är bland annat extremt viktigt av beredskapsskäl i kommande tider av klimatförändringar och brist på fossil energi. Men för att denna landsbygdens återupplivning ska kunna bli möjlig krävs kritik mot och förändringar i den rådande världsordningen på ett sätt som Alliansregeringen – och därmed Centern – är helt ointresserad av. Centern på riksnivå medverkar istället år efter år till osunt fokus på tillväxt, masskonsumtion och marknadsstyrd prispress, till synes utan tanke på långsiktig hållbarhet.

Samma mekanismer som flyttade de arbetsintensiva textiljobben från oss i Borås längre och längre bort i världen - samma mekanismer ger oss lika självklart thailändsk kyckling i Boråsskolorna. Vi vill, precis som Kerstin Hermansson och Centern i Borås, kämpa emot och ge våra lokala aktörer bättre förutsättningar i den offentliga upphandlingen, genom att införa en distributionscentral. Men detta är bara en kortsiktig och ytlig strategi. Det som verkligen behövs är en rikspolitisk ambition att ändra och styra om dessa världsordningens spelregler till att gynna klimatsmart och lokalproducerat.


Det behövs helt andra tag, bland dem global skatt på koldioxid. En sådan skatt gör klimatfarlig produktion och långväga koldioxidgenererande transporter dyrare. Som det är nu underprissätter marknaden produkter och transporter, vilket gör att vår miljöpåverkan betalas av andra än oss som konsumerar produkterna. Den nuvarande regeringens miljöpolitik är tyvärr förskräckande lam, och ger inte närodlande svenska lantbrukare en ärlig chans. Så min fråga till Kerstin Hermansson måste bli: Varför sitter ni kvar i Allianssamarbetet som missgynnar landsbygden och det lokalproducerade?

Tom Andersson (mp)
Kommunalråd Borås Stad

Läs och kommentera debattinlägget på direkt online på Borås Tidning

söndag 9 februari 2014

Valdes igår till första namn på fullmäktigelistan i Borås

Vill tacka medlemmarna för förtroendet att få stå på plats ett på Miljöpartiet de Gröna i Borås kommunfullmäktigelista!

Jag ser fram emot en rolig och spännande valrörelse. Det är min andra valrörelse som första namn och jag har lärt mig en del ytterligare sedan dess. Jag är glad över att Hanna Bernholdsson valdes till andra platsen och jag ser att vi kommer kunna komplettera varandra på ett utmärkt sätt som miljöpartiets två första namn. Vi har ju redan samarbetat bra i ledningsgruppen, AU och dessutom har jag försökt vara lite av en mentor för henne (eller var det tvärt om). Tycker vi har fått ihop en riktigt bra lista i sin helhet, med mycket engagemang och kompetens.

Nu när listan är satt är det dags att ta nya tag i valrörelsearbetet och börja bygga ihop det laget som vi kommer att vinna valet med. Det finns otroligt mycket kompetens både bland medlemmarna, i den nya ledningsgruppen och på fullmäktigelistan som vi måste använda oss av på bästa sätt under valrörelsen. Jag tror att vi kommer göra en fantastisk valrörelse och få ett än större mandat att driva grön politik efter valet 2014.

Så kom igen, nu vinner vi valet! 

Tom Andersson och Hanna Bernholdsson toppnamn för mp i Borås
Tom och Hanna valda att leda miljöpartiet i Borås till valvinst

fredag 7 februari 2014

Borås Stad ska bara köpa ekobananer

Det här beslutet är ett stort och viktigt steg framåt, för demokratin i Borås och för alla som äter bananer i kommunens verksamheter.
På Tekniska nämndens senaste möte fattas ett enigt beslut om att mönstra ut de o-ekologiska bananerna.

Extra roligt är att detta förslag väcktes av en enskild medborgare genom en så kallad e-petition. Läs mer här om denna rätt nya möjlighet att påverka med en E-petition

I det här fallet var det Matilda Chocron som skrev förslaget där det bland annat står: "Anledning till att Borås stad endast ska köpa in ekologiska bananer, till förskolor, fritids med mera, är för att skydda våra barn mot gifter, och för att värna om miljön och de barn som lever intill bananplantagen. I augusti 2013 kunde vi läsa Testfaktas rapport som visar att besprutade bananer innehåller flera olika gifter, även i fruktköttet."


Här är beslutet som Tekniska nämnden ställde sig bakom:

Endast ekologiska bananer i Borås efter E-petition
Efter en E-petition har Borås Stad beslutat att endast köpa ekologiska bananer


Borås Stads verksamheter är redan bra på att köpa ekologiska och rättvisemärkta bananer. Under 2013 köptes bananer för över 1 miljon kronor och över hälften av detta gick till bananer som både är ekologiska och rättvisemärkta.