onsdag 25 april 2007

Det händer saker i barnomsorgen...

Igår hade "barnomsorgs gruppen" möte i galerisalen. Jag kan inte gå i på några detaljer men det händer en hel del i den gruppen. Om vi lyckas med det vi vill kommer Borås att ligga långt framme i arbetet att öka flexibiliteten i barnomsorgen och även göra den bättre för alla inblandade.

Fick också reda på dom dumma reglerna som gäller för "nattis". Dörrarna är helt låsta för hämtning och lämning mellan 20 - 06. Inte vidare flexibelt för dom som jobbar kväll eller börjar tidigt på morgonen. Här måste vi se över vad vi kan göra...

En annan lite rolig sak är det ärendet vi på KDN Göta beslutade i på förra mötet. Vi valde att lämna vidare ett ärende som handlar om "förskola på hjul" till Lokalförsörjningsnämnden för utredning. Det handlar alltså om en mobil förskola i till exempel en buss som kan ta sig ut i T.ex. naturen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar