onsdag 5 september 2007

Barnomsorgsgruppen och kooperativa nätverk

Igår var det möte först med barnomsorgsgruppen och sen möte med de kooperativa familjenätverken. Båda var faktiskt mycket givande och det känns som om vi har kommit en bit på vägen. Barnomsorgsgruppen är nu överens om att göra en justering som är viktig för att skapa en bättre ekonomisk trygghet för familjenätverken. Förhoppningsvis kan dessa ändringar tas redan på nästa KS.

Bakgrunden är att kommundelen inte betalar dubbelt för barn som flyttat över till kommunal verksamhet fast uppsägningstiden hos kooperativa nätverket inte är fullgjord. Med andra ord kan kommundelen ibland snabbt placera ett barn i sin egen omsorg och därmed går familjekooperativen miste om ersättning.

Förslaget på tillägg/ändring kommer bli något liknande detta:

Om ett barn lämnar familjenätverkets verksamhet betalas fortsatt bidrag under en övergångsperiod på 3 kalendermånader Fr. o. m den månad familjen anmäler att barnet skall lämna verksamheten oavsett om barnet deltar i verksamheten eller inte.

Det diskuterades även en uppräkning av ersättningen eftersom det har framkommit att det funnits kostnader som man inte räknade med när man räknade fram beloppet från början. Även att det är ett belopp för barn under 4 och ett annat för barn mellan 4 -6 har uppfattats som ett stort problem och vi diskuterade en utjämning av beloppet eftersom ett nätverk med barn i samma åldrar skulle drabbas hårt när barnen kom upp över 4 år samtidigt. Nivåerna är något vi ska ta nästa möte då vi fått ta del av kooperativens verksamhetsberättelser och räkenskaper. Detta är något som måste upp i budgetprocessen.

Mötet med de som har startat upp i Borås var väldigt givande för båda parterna tror jag. Vi fick mer kunskap om hur det har fungerat och även veta mer om det som skulle kunna förbättras. Dom var positiva vi kunde ge dom svar på det dom undrade. Vi kunde också bekräfta för dom att ändringar kommer att göras när det gäller uppsägningar och nivåer, de två sakerna som var de största problemen. Vi fick också insyn i hur svårt det var för dom att komma igång, detta är något vi MÅSTE ändra på om det sak fungera som det är tänkt. Det kommer att vara ett nytt möte med barnomsorgsgruppen i september så jag kommer nog komma igen i ämnet ganska snart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar