onsdag 21 maj 2008

KDN Göta & Kyld mat...

Det blev som vanligt ett långt möte med KDN Göta idag. Från 17.00 – 22.55. Vi fick även provsmaka den kylda maten som är ute på remiss nu. Jag får ärligt talat säga att jag blev lite mörkrädd. Maten kom från Samhal och är den mat som hemtjänst område 2 får på Göta. Det var bland det värsta jag provsmakat, Den höll en sådan nivå att jag, om jag fått något liknande omedelbart slängt eller lämnat tillbaka den. Och det är sån mat vi ger våra äldre, fy F*n. Det var mycket värre än vad jag trodde från början

Jag lämnade i alla fall in en protokollsanteckning där jag klargjorde vår åsikt. Här är en kopia på den:

Protokollsanteckning

Miljöpartiet i Borås vill förorda alternativ 1 (varm mat) till våra äldre framför alternativ 2. Vi tror att de problemen som finns med varmhållning av mat går att lösa.

Vi vill även peka på inte klarlagda konsekvenser som kyld mat kan innebära. Vi förutsätter att dessa frågor utreds vidare innan ärendet behandlas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

osäkra och inte helt klarlagda konsekvenser som behöver utredas vidare är bland annat:

1. Hur behandlar vi problemet med äldre med begynnande demens som kan äta flera portioner samma dag, detta kan leda till problem då de i slutet på perioden inte har någon mat kvar.

2. Kylkedjan får inte brytas, med andra ord får maten inte bli för varm under lagringstiden för att den skall behålla sitt näringsinnehåll. Vi har här fått olika uppgifter. En uppgift har sagt 2-3 grader och 7 dagar. Förslaget som ligger nu är 6 – 8 i 12 dagar. Om det är 2-3 grader har de flesta har betydligt varmare i sin kyl. Vilka riktlinjer gäller?

3. Enzymer finns i alla levande celler dvs. rå föda och det som värmts till högst 47 grader C. Enzymer styr alla andra näringsämnen. De är ansvariga för nästan varje livsaspekt och den fysiska hälsan, och är viktigare än alla andra näringsämnen. Graden av enzymförstörelse beror på tid och temperatur. Redan idag har vi för många äldre redan plockat bort färska grönsaker vilket kan leda till sämre näringsupptag. Hur är det tänkt att vi ska lösa detta? Hur påverkas de äldre av en mer och mer enzymfattig mat?

4. Borås kommun har som mål att inköpen av andelen ekologiska och närproducerade livsmedel skall öka. Hur skall det målet kunna uppfyllas, om vi väljer att köpa färdiglagad mat från extern producent?

5. Hur skulle den kylda maten påverka måltidsupplevelsen och livskvaliteten bland det äldre? För många äldre är den dagliga kontakten med personalen som levererar den varma maten en viktig socialkontakt, hur påverkar den minskade sociala kontakten våra äldre?

6. Hur ska uppföljningar och analys av näringsvärde och mat kvalitet utföras? Finns de planer på att utreda hur en portion som lagrats i 12 dagar hos en beställare och sedan blivit uppvärmd i mikrovågsugn påverkas näringsmässigt?

7. Om den kylda maten skulle hålla sämre kvalitet än den varma, vad skulle det kunna få för effekter? Skulle det kunna bli så att man skulle behöva/vilja ha en plats på särskilt boende tidigare? Skulle detta verkligen bli en besparing?

Alternativ 3 & 4 tar vi helt avstånd ifrån då det i en upphandling kan bli så att kyld mat flygs från norrland eller någonstans i Europa beroende på vem som vinner upphandlingen. Detta skulle innebära en stor miljöbelastning som vi inte kan acceptera. Alternativ 3 & 4 ger oss inte heller någon lokal kontroll och återkopplig när det gäller kvaliteten på maten.

Alternativ 2 behöver utredas vidare och en noggrann K/I-analys bör göras innan ärendet tas upp i KS och KF. Vi anser även att vidare utredning för att komma tillrätta med problemen med alternativ 1 (varm mat) bör göras och att det bör betraktas som Borås huvudalternativ. Vi anser inte att den besparing som görs med kyld mat kan motivera en lägre livskvalitet bland våra äldre.

Tom Andersson (Miljöpartiet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar