torsdag 27 november 2008

För ett grönt Borås

Borås fortsätter i 2009 års budget sitt arbete för ett ekologiskt hållbart samhälle. Miljöpartiet de gröna kan se flera viktiga gröna framgångar.

I flera år har kommunen haft målet att bli en fossilbränslefri stad. Detta fortsätter vi under 2009 genom bland annat satsningar på biobränsle, en översyn över användande- och nyttjandegraden av fordon inom kommunen, sanering av Viskan, förnyelsebar energi såsom vindkraft och solenergi med mera. De nyligen antagna tuffa miljömålen är här viktiga i nämndernas och förvaltningarnas miljöarbete. Miljöpartiet vill att kommunen snarast inrättar ett hållbarhetsråd för att samordna insatser för bättre miljö, folkhälsa och hållbar utveckling. I somras blev Borås en Fair Trade City och nu fortsätter arbetet med att utöka utbudet av rättvisemärkta och andra etiska produkter i staden, på så vis tar kommunen som storkonsument sitt ansvar och producenterna får skäligt betalt.

Men dem främsta klimatinsatsen i årets budget är det stora kollektivtrafikpaketet. Äntligen införs den ungdomsrabatt vi varit med och kämpar för i över ett års tid. Även framtidens kollektivtrafik i Borås ska ses över. Vi gröna tror här mycket på spårburen trafik, något blivit alltmer populärt i Sverige de senaste åren. Kanske kan boråsarna i framtiden åka spårvagn även i sin egen stad? Pengar har även avsatts för införande av enhetstaxa och gratis resor under lågtrafik, det är emellertid inga billiga reformer och i dessa tider av finanskris är det viktigt att vara aktsam med skattemedlen. Vi ser dock enhetstaxa och gratis resor under lågtrafik som mycket viktiga miljö- och rättvisereformer för boråsarna - och hoppas verkligen de ska gå att genomföra.

Vi gröna glädjs även åt satsningar på till exempel en storsatsning på ny- och ombyggnation av ett flertal förskolor, barnahus, integration, ombyggnad av bland annat Särla- och Bodaskolorna, lärlingsutbildningar, kultur och mycket annat.
Naturligtvis ser inte budgeten ut precis som den hade gjort ifall miljöpartiet haft egen majoritet, men vi tycker ändå att vi lyckats väl utifrån vår position som ett av kommunfullmäktiges minsta partier. Framtiden är grön!

Tom Andersson
Gruppledare miljöpartiet Borås

Johan Hellström
Eva Theen-Johansson
Staffan Falk
Hanna Werner

Miljöpartiets fullmäktigegrupp Borås

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar