torsdag 19 september 2013

Demokratin behöver utvecklas

Skriver "tankar för dagen" i dagens Boråskuriren 2013-09-19

Tom Andersson (mp): vi måste bjuda in medborgarna i den demokratiska processen, inte var fjärde år utan varje dag
Tom Andersson (mp): vi måste bjuda in medborgarna i den demokratiska processen, inte var fjärde år utan varje dag.
Det grundläggande i vårt samhälle är demokratin, en förankring från medborgarna som ska styra det politiska arbetet och som ska representera vad folket faktiskt tycker. Men är det då verkligen tillräckligt att man då var 4:e år får vara med och bestämma vilket parti som skall företräda ens tankar och åsikter? Dels är det långt mellan tillfällena att påverka och dels kan du bara rösta på färdigpaketerade förslag i formen av olika partier.

Jag tycker att en levande demokrati borde ge medborgarna ett betydligt större inflytande!

Medborgardialog är inte bara ett sätt för medborgarna att komma till tals, det ger oss också en tillgång till den kompetens som våra medborgare besitter. Genom att ha en dialog får vi både en bättre förståelse för vad medborgarna vill samtidigt som vi genom deras kompetens kan arbeta fram och fatta bättre beslut. Det är helt enkelt ett sätt att levandegöra demokratin som ger positiva effekter för alla inblandade.

Borås har länge arbetat med öppenhet också detta för att ge boråsarna en möjlighet att få insyn i vad som händer i staden. Vi håller våra sammanträden öppna för allmänheten, sänder våra möten på radio och internet och till och med stadshuset är öppet för allmänheten. Det är viktigt att det finns en närhet och öppenhet så att dialoger kan äga rum. Dock finns det en osynlig barriär som gör att man sällan tar sig upp till stadshuset för att ta del av information och de möjligheter som finns att påverka. Att överbrygga den barriären är en av idéerna med rådrummet i det nya orangeriet i stadsparken. Vi måste göra det lätt och naturliga att aktivt deltaga.

Det senaste steget mot mer inflytande för medborgarna är E-petitioner som vi lanserade för bara någon vecka sen. Tanken är att alla som bor, vistas eller verkar i Borås ska kunna lägga förslag till kommunen. Det är tänkt att det ska fungera som ett verktyg liknande det som fullmäktiges motioner fungerar. Även detta är ett utmärkt sätt att kunna komma till tals, dessutom får alla som har en koppling till Borås komma till tals, även våra barn och unga som ännu inte får rösta.

Det är det inget nytt att få unga är engagerade inom politiken. Detta betyder dock inte att unga inte vill vara delaktiga. Unga vill påverka sin kommun på samma sätt som vuxna, i samma frågor och med lika stort intresse. Dock är det inte via partipolitik man vill uttrycka sig och det är också därför vi måste hjälpas åt att hitta sätt att ta till vara på alla våra medborgares engagemang, kunskap och vilja att vara delaktiga. Det är vårt ansvar i ett demokratiskt samhälle. Personligen tycker jag också att rösträttsåldern bör sänkas till 16 år.

Det är med en levande demokrati och ett levande samtal med våra medborgare som vi kan bygga en bättre kommun. Med respekt för andras åsikter och olika bakgrund kan vi utvecklas ihop. Kraften i den kompetensen som alla våra 105.000 medborgare besitter är en nyckel till vår framtid. Det är därför jag anser att vi måste bjuda in medborgarna i den demokratiska processen, inte var fjärde år utan varje dag.


Läs Boråskuriren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar