torsdag 20 november 2014

Borås Tillsammans - Goda initiativ ger större medborgarinflytande

Det har varit mycket diskussion om demokrati och om hur man ska tolka ett valresultat de senaste dagarna, sedan det stod klart att Alliansen i Borås struntar i utfästelserna i valrörelsen om att inte ge SD ett avgörande inflytande i viktiga frågor.

Kanske kan det åtminstone komma något litet, litet gott ur denna soppa? Nämligen just att det leder till samtal om demokrati och om sätt att bredda och fördjupa demokratin. För mig och Miljöpartiet är detta en hjärtefråga. Vi har drivit på de medborgardialoger som nu blir verklighet i Borås i så skilda ämnen som hur Sjöbo torg ska se ut till hela stadens framtida utveckling som diskuterades runt om i kommunen i somras. Detta är steg för att öka medborgarnas inflytande och tillgängligheten till demokratin.

Nya stora möjligheter att komma i direkt kontakt med folkvalda har de sociala medierna gett oss, vi har infört E-petitioner för att ge medborgare ett direkt sätt att komma med förslag.

Borås politiker blir mer lättillgängliga - Borås Tillsammans
Den antirasistiska organisationen Borås Tillsammans är ett gott exempel
på hur man kan arbeta med att tillgängliggöra politiken i Borås


Det är också viktigt att medborgare och organisationer själva kan komma med initiativ och väcka frågor. Till exempel erbjuder den antirasistiska organisationen Borås Tillsammans ytterligare ett nytt sätt att påverka. Det handlar om att göra oss politiker än mer lättillgängliga. Titta själva här! http://www.minpolitiker.se/

Stötta förresten gärna Borås Tillsammans goda arbete också genom att gilla Facebooksidan. https://www.facebook.com/borastillsammans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar