måndag 8 februari 2010

Slutreplik om köttkonsumtionen 2010-02-07

Slutreplik (?) införd in Borås tidning den 7 februari 2010

Antingen ändrar vi politik annars ändras klimatet

Sedan vi för någon vecka sedan skrev vår första debattartikel om att öka den vegetariska kosten i skolan har det kommit fram många synpunkter i denna fråga, både positiva och negativa. I den här artikeln tänkte vi bemöta några av de skribenter som har vart kritiska till förslaget.

Mänskligheten står inför sin kanske största utmaning i historien. Utsläpp från vår industri, vårt jordbruk, våra transporter och vår energisektor får ekosystem efter ekosystem att kollapsa och leder till en global uppvärmning med oöverskådliga miljökonsekvenser. Vi förbrukar jordens ändliga resurser i en allt snabbare takt samtidigt som vi fortsätter skruva upp vår konsumtion och produktion.

Dagens livsstil som vi i västvärlden lever är inte hållbar. Ingvar Zackrisson, c, har därför helt rätt när han skriver i BT kampen för ett fossilbränslefritt Borås är viktig. Vi båda är dock övertygade om att vi måste göra mer för en grön omställning av samhället. Därför är Zackrissons intentioner bra men inte tillräckliga. Vår matkonsumtion har en stor påverkan på miljön, köttproduktion står för en femtedel av utsläppen av växthusgaser. Det krävs mer av dagens politiker för att lämna över ett jordklot i någorlunda skick till kommande generationer. Antingen byter vi klimat eller politik.

Peter Tagesson, ordförande LRF Sjuhärad skriver i den 27:e januari att ”Vi ska luras att tro att det är vegetarisk kost som är den enda räddningen för klimatet”. Endast en omställning till vegetarisk kost är tyvärr inte räddningen för miljön och klimatet men det är en viktig del av en större omställning. Vi håller med Tagesson om att de öppna landskapen skall bevaras, du kan även utläsa av vår politik att det är våra partier som kämpar för detta i Borås. Vi stödjer även till fullo utvecklingen av ett jordbruk i harmoni med naturen. Peter Tagesson föreslår att minska importen av kött, detta i sig är inte helt oproblematiskt. Redan idag importeras soja (från främst Brasilien) till djurfoder som motsvarar en odlingsyta på 300 000 fotbollsplaner, enligt WWF. Detta bidrar både till övergödning i Sverige och att Brasilien förlorar växtnäring. Denna sojaodling sker dessutom ofta på skövlad regnskogsmark. Vi vill värna den svenska landsbygden och stödjer därför alla lantbrukares miljövänliga ambitioner. Vi vill också stödja dem i en grön omställning.

En del insändare har ifrågasatt näringsvärdet i vegetarisk kost, detta baserar sig ofta på fördomar och okunskap. Forskning visar att vegetarisk mat innehåller alla näringsämnen människan behöver. Dessutom finns studier som visar positiva hälsoaspekter på att minska sin köttkonsumtion.

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”, sa Einstein, vi håller helt med honom och hoppas att fler gör det.

Tom Andersson, miljöpartist
Anders Österberg, socialdemokrat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar