lördag 13 februari 2010

Framtida strandskydd och LIS i Borås (?)

LIS står för landsbygdsutvecklings i strandnära läge. och gör att kommunen kan välja att peka ut ett område som LIS-område. Detta gör att man kan frångå strandskyddet och exploatera hela områden och sjöar. Detta är en ändring i lagen som den borgliga regeringen gjort för att man lättare ska kunna exploatera där det tidigare varit strandskyddat område.

Vi har äntligen fått en första information om det kommande tematiska tillägget ang strandskyddet och LIS-områden i Borås. Jag säger äntligen inte för att vi anser att det är bra att undantag planeras utan för att det har varit svårt att få grepp på vad tjänstemännen arbetat på. Förslaget som är en tjänstemannagrupp som tagit fram har arbetat efter ett uppdrag (dock oklart vad uppdraget varit) och kommit fram till att helt eller delvis ta bort strandskyddet runt 15-16 sjöar och sänka från 200 och 300 meter till 100 meter runt minst lika många.

För det första är jag väldigt undrande om Borås verkligen behöver LIS områden i huvudtaget då vi i kommunen har gott om mark som vore lämpligare att bygga på än runt strandskyddade sjöar och vattendrag. Eftersom vi ännu inte har fått underlaget och bara snabbt fått se kartor på områdena kan jag inte bekräfta detta, men rykten säger att det gäller områden som idag är klassade både som klass III och klass II områden. Att exploatera dessa områden skulle göra att dessa naturvärden skull förloras för alltid.

För det andra verkar de områden som planeras även vara områden där det idag finns framtagna planer på bostäder och dispensansökningar. Det känns för mig som om miljöbeaktandet inte direkt har tagits som den högs prioriterade frågan utan att på snabbast möjliga sätt att komma igång med byggandet. Det förstärks även av den tidsplanen som har gjorts och som gör att besluten kommer att tas innan valet.

Miljöpartiet i Borås vill värna strandskyddet och kommer att jobba för det både resten av denna mandatperioden och kommande.

1 kommentar:

  1. Strandskyddskomromiss: Borde göras

    Jag har en skogsmark på ca 1,5 ha vid en sjö. Jag tycker det skulle vara lättare att få ett bygglov än vad det är idag. Jag har sökt och fått avslag tyvärr. Jag tycker att man kan bygga max en sommarstuga ca 30m från stranden (ej närmare) och få ha en brygga. Huset ska ha en zon på max 10m runt huset där man får göra gräsmatta ha buskar eller vad man vill. Men det ska finnas en lag om någon är på min brygga eller utan för 10m zonen att jag inte får bussa i väg folk där ska allemansrätten gälla som vanligt. Endast innanför stugan är det privat, men utanför zonen kan folk plocka bär tälta och göra som allmänsrätten vill att så ska det vara. så borde det vara. Det är inte bra om man får bygga var och hur man vill.

    SvaraRadera