torsdag 6 september 2012

Alliansens utspel stoppar götalandsbanan

publicerad av BT 2012-09-05, och även online den 6:e

Många verkar idag glada över Alliansens utspel om järnväg. Men det de flesta missar är vad de egentligen säger. Därför är ett förtydligande på sin plats.

Götalandsbanan är en ny höghastighetsbana mellan Göteborg och Stockholm via Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping. Banverket har definierat Götalandsbanan som en höghastighetsjärnväg för persontrafik med möjlighet att köra lätta godståg. En av planeringsförutsättningarna är att se till att en hastighet på 320 km/h kan hållas på så stor del av sträckan som möjligt. Detta för att uppnå de positiva effekter och tidsvinster som projektet kan ge.

Det alliansen nu presenterar, och förvånansvärt många ställer sig bakom, är inte någon Götalandsbana - tvärt om. Det kommer snarare att hindra att både Götalandsbanan och Europabanan någonsin kommer att bli verklighet. Med alliansens förslag kommer alla tankar på höghastighetsjärnväg att bli omöjliga de kommande 100 åren. Att man sedan lurat många genom att skriva snabbtåg och skapa en bild av att snabbtåg är samma sak som höghastighetståg är ett kreativt sätt att gömma sanningen. Snabbjärnväg byggs med en maxhastighet på 250 km /h till skillnad mot höghastighetsjärnväg som byggs med en maxhastighet på 320 km/h. Förutsättningarna och utredningarna kring Götalandsbanan bygger på en höghastighetsjärnväg med en sträckning mellan Göteborg och Stockholm. Det är inte det alliansen föreslagit och ett beslut enligt alliansens intentioner innebär att Götalandsbanan aldrig blir verklighet.

Det förvånar mig att de politiska partierna i Borås som stod bakom Götalandsbanan bara några dagar före alliansens utspel nu tvekar och verkar nöja sig med ett dubbelspår mellan Borås och Göteborg. Detta utan vare sig planer på en sammanhängande bana eller den hastigheten som Götalandsbanan skulle innebära. Att alliansen i Borås skulle kunna tänkas ändra sin inställning efter alliansen på riksplans utspel är inte så underligt, men att Socialdemokraterna i Borås är så positiva är mer förvånande. Alliansens förslag är inte ett steg framåt för en Götalandsbana utan dess definitiva död.

Vi i miljöpartiet vill att ny järnväg skall byggas med modern teknik och vi är övertygade om att Sverige och Borås behöver ett modernt och sammanhängande järnvägsnät med hög hastighet. Inte ett alternativ med en bana med dagens standard och en maximal hastighet på 250km/h som dessutom inte hänger ihop.

Frågan för de politiska partierna i Borås är om man står bakom det arbetet vi under lång tid varit överens om, att bygga Götalandsbanan, eller om man nu ändrat sig och är överens med Alliansregeringen om en lägre ambitionsnivå? Miljöpartiet i Borås står kvar vid att Götalandsbanan är en av de viktigaste framtidsfrågorna för Borås Stad och vi vill att staden skall fortsätta driva frågan på samma sätt som vi gjort gemensamt tidigare.

Tom Andersson (mp)

Uppdaterad då bt valde att publicera den på nätet en dag senare.
läs inlägget om götalandsbanan och kommentera

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar