fredag 31 augusti 2012

Äntligen skall gifterna tas bort från Viskan

publicerad av BT 2012-08-31 (ej online)


På debatt- och insändarsidor brukar vanligtvis politiska motsättningar och kritiska uttalande ställas mot varandra i ett stundom hårt och hätskt tonläge. Därför skulle jag vilja göra tvärt emot det vanliga och istället tacka samtliga politiska partier i fullmäktige i Borås.

På förra kommunfullmäktige sammanträdet togs beslut om hur Borås stad ställer sig till en av de...viktigaste frågorna för Borås framtid. Beslutet togs av en enig fullmäktigeförsamling och gäller Viskans sanering. Att samtliga partier står bakom skrivelsen ”Borås stad önskar en så långtgående sanering som möjligt av föroreningarna i Viskan” är en milstolpe i arbetet med att få till stånd en sanering av Sveriges mest förorenade vattendrag.

Utredningarna om hur man skall hantera föroreningarna i Viskan har tagit lång tid, men med nu fattat beslut var det värt att vänta. När jag för första gången kom i kontakt med frågan pekade utredningarna på ett alternativ där man inte gjorde något alls utan hoppades att problemet s a s skulle döljas under ytan i evig tid. Alltför många politiker lutade åt samma håll och hade det inte varit för den sista utredningen är det inte uteslutet att en majoritet i fullmäktige ”sopat ärendet under mattan” och överlåtit problemet till kommande generationer.

Jag hoppas att även framtida beslut som rör saneringen, när vi väl kommer fram till genomförandet, också kan tas i enighet. Viskan har av tidigare generationer alltför många gånger hanterats som ett avlopp istället för den livsnerv genom Borås den nu betraktas som. Så åter igen ett tack för att vi nu tar gemensamt politiskt ansvar för den miljöskuld tidigare generation lämnat efter sig. Till kommande generationer skall vi kunna erbjuda en ren Viskan att förvalta.

Tom Andersson (mp) Kommunalråd med ansvar för miljöfrågor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar