tisdag 23 oktober 2012

Satsning på orangeri och rådrum


För att bäst beskriva varför vi vill satsa på ett orangeri och rådrum i stadsparken är det bäst om man först beskriver historian bakom det båda tankarna. Det är i grund och botten två olika historier som vi har kombinerat till en tanke.


Så här ser det rödgröna förslaget på orangeriet ut
Vi rödgröna i Borås vill bygga Orangeriet med cafe och rådrum


Hela tanken på en byggnad i stadsparken kommer ur ett arbete som brottsförebyggande rådet hade 2005. Man ville öka tryggheten i stadsparken genom att fylla parken med aktivitet och folk med olika ålder och intressen. Tankarna om en byggnad gick vidare och kommunen utlyste en öppen arkitekttävling för att komma fram till den bästa byggnaden. Det vinnande förslaget blev ett glashus i två våningar ritat av Wingårdhs Arkitektkontor. När man sedan behandlade frågan politiskt tog arbetet stopp då man inte var överens. Det saknades innehåll för att fylla de två planen med meningsfull verksamhet.

Samtidigt 2007 påbörjades ett arbete med hållbarhet och lokalsamhällets delaktighet, man insåg att det behövdes en sammanhållande funktion. Detta arbete har lett vidare till att vi arbetar aktivt med bland annat medborgardialog och tankar om ett rådrum. När kommunstyrelsen och miljönämnden hade ett gemensamt seminarium 2009 visades exempel upp på hur bland andra Karlstad hade arbetat med ett rådrum där man samlat olika typer av rådgivning till medborgarna på samma ställe.

När vi rödgröna tillträdde efter valet 2010 var vi övertygade om att vi måste arbeta mer aktivt med delaktighet och dialog med medborgarna. Det var ur det som tanken som sammanfogade de olika delarna föddes, ett rådrum 2.0 med tydlig fokus på medborgarna och på en attraktiv och central plats i stadsparken.

Så vad är då syftet med orangeri och rådrum? Det skall bli en ny och attraktiv mötesplats för boråsarna med café mitt i stadens finrum, en plats där medborgarna själva skall kunna fylla platsen med aktiviteter: allt från kultur, till happenings eller använda sig av möteslokalerna. Det ska bli en arena för medborgardelaktighet där man på olika sätt kan ta vara på medborgarnas kunskap, kreativitet och vilja att påverka Borås stads utveckling. Det skall även ingå ett ”rådrum” som ett gemensamt forum där frågor som hållbar livsstil, stadsutveckling, klimat-, miljö- och energifrågor kan kommuniceras mellan Borås stads verksamheter och boråsarna istället för som det är idag då man ställer ut material på stadshuset, vilket inte lockar speciellt många att påverka. Men framför all ska det bli en plats med generösa öppettider kvällar och helger som skapar liv och rörelse i stadsparken och bidrar till ökad trygghet. Vi får även en dansbana, en isbana och en utomhus scen i anslutning för att öka attraktiviteten och ge möjlighet till fler intressanta aktiviteter.

För att göra detta till verklighet ger vi bygget av orangeriet 25 miljoner kr i investeringsbudgeten för att färdigställa orangeriet under 2014.

Vi anställer en projektledare på miljöförvaltningen för att utveckla rådrummet och för att involvera det civila samhället i det arbetet.


Här är vårt material från presskonferensen om orangeri och rådrum


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar