torsdag 31 januari 2013

Klimatkompensation på Borås Stads tjänsteresor 2014

Nästa år räknar jag med att ett smart system för klimatkompensation av tjänsteresor är igång i Borås stad. Detta ska leda till att Borås stad minskar de utsläpp som orsakas av resorna. På måndag ska förslaget till klimatkompensationfond upp till beslut i kommunstyrelsen.


Tanken är att en avgift tas ut med 1 krona per kg koldioxid på flygresor, och resor med privat bil i tjänsten eller tjänsteresor med stadens bilar. De insamlade avgifterna skall nämnderna själva sedan kunna använda för att göra egna klimatsatsningar. Fördelen med detta system är att man både ger en tydlig signal att minska resorna, men också att man avsätter pengar till klimatarbete som man annars kanske inte skulle ha budgeterat för.

Man räknar med att införandet av klimatkompensationsfond kommer generera en miljon kronor per år totalt i nämnderna, pengar som skall användas till klimatinsatser. Detta är en bra början och systemet kan utvecklas till att gälla också våra kommunala bolag på sikt. Även nivån på avgiften kan komma att förändras utifrån utfallet av klimatarbetet.

En klimatkompensationsfond ger dubbla positiva effekter, dels minskar vi resorna vilket sänker utsläppen och dels återinvesterar vi i klimatåtgärder. Att gröna investeringar dessutom allt som oftast också är ekonomiskt lönsamma är inte heller det helt fel.

2 kommentarer:

 1. Det finns en betydligt bättre ide som även kan kombineras med din. Det är att fråga sig om en resa alls behöver göras? Om den ändå gör det så kan den kompneseras. Men ofta kan man sköta kontakter tekniskt. Istället för att samla folk på konferens tex skulle man kunna göra det via internet.

  SvaraRadera
 2. Givetvis är att inte göra resan förstahands alternativet, så jag håller helt med dig. Men det jobbas på både det och klimatkompensationsfond som kompleterar varandra. I Borås stads riktlinjer för resor kan man hitta följande list på hur man skall arbeta.

  1. Pröva om resan kan ersättas med alternativa mötesformer som telefonmöte, internetbaserade
  forum, videokonferenser.

  2. Välj det säkraste, mest miljövänliga och kostnadseffektiva alternativet för din resa.

  3. Gå, cykla eller åk kollektivt i första hand. Bilpoolsbil i andra hand.

  4. Minska utsläppen från bilkörning och bränslekostnaderna med hjälp av motorvärmare
  och sparsam körning (ecodriving).

  5. Ha som mål att inte använda privat bil i tjänsten.

  6. Prioritera biogasfordon vid inköp. Därefter miljöfordon enligt regeringens definition.

  Förutom det så har miljönämnden fått i uppdrag att arbeta med "System för resfria möten" som en del i regionens klimatstrategi.

  SvaraRadera