onsdag 12 februari 2014

Miljöpartiet vill ha ekologiskt, klimatsnålt och närproducerat!

Idag kom mitt svar på Kerstin Hermanssons debattartikel från den 31 januari med på Boråstidnings debattsida. Dock blev rubriken och och ingressen inte som tänkt, men det är upp till Borås tidning att ändra fritt. Lägger upp originaltexten på Bloggen i alla fall. 

Mp vill att maten produceras ekologiskt, klimatsmart och nära
Vi måste ställa mer krav på den maten vi köper in till Borås

Svar till Kerstin Hermansson (c): Miljöpartiet vill ha mer närproducerat!


Kycklingen från Thailand som används i skolköken i Borås har blivit en stor debattfråga i staden. Bland annat frågar Kerstin Hermansson (C) i BT 31 januari ”Vill MP i Borås ha mer närproducerat?” Låt mig först svara ”ja” på den fråga. Miljöpartiet vill att maten vi äter ska produceras ekologiskt, klimatsmart och nära. Tre ärenden som ska ta Borås Stad i rätt riktning behandlas i kommunstyrelsen måndagen 10 februari.

Ekologiskt, klimatsnålt och närproducerat – det är tre krav vi så långt möjligt ska ställa på alla varor och tjänster Borås stad köper. Man kan tro att dessa tre krav alltid borde kunna förenas i en och samma produkt, men så enkelt är det inte. Låt oss ta kycklingen från Thailand som exempel. Kerstin Hermansson påstår att vi inte vet vad vi köper. Det stämmer inte, tvärtom vet vi mycket.

Kycklingen som Borås stad köper från Thailand produceras av ett svenskt företag som följer samma krav som företaget ställer i Sverige. De föds upp i samma sorts anläggningar, där dock med något större golvutrymme än kycklingar uppfödda i Sverige. Inför transporten till slakt samlas kycklingarna i Thailand in för hand. I Sverige samlas kycklingarna in med maskiner. När det gäller klimat och miljöpåverkan är produkterna i stort sett likvärdiga eftersom manuell slakt ger mindre svinn och detta kompenserar den något högre påverkan från transporten. Lagen om offentlig upphandling gör det svårt för en kommun som vill välja närproducerat när produkter från när och fjärran på avgörande punkter är såpass likvärdiga.

Trots den nämnda svårigheten vill Miljöpartiet självklart inte ge upp. Vi vill att den svenska landsbygden ska leva upp igen, med bönder runt om i Sverige som kan försörja sig på sitt arbete. Detta är bland annat extremt viktigt av beredskapsskäl i kommande tider av klimatförändringar och brist på fossil energi. Men för att denna landsbygdens återupplivning ska kunna bli möjlig krävs kritik mot och förändringar i den rådande världsordningen på ett sätt som Alliansregeringen – och därmed Centern – är helt ointresserad av. Centern på riksnivå medverkar istället år efter år till osunt fokus på tillväxt, masskonsumtion och marknadsstyrd prispress, till synes utan tanke på långsiktig hållbarhet.

Samma mekanismer som flyttade de arbetsintensiva textiljobben från oss i Borås längre och längre bort i världen - samma mekanismer ger oss lika självklart thailändsk kyckling i Boråsskolorna. Vi vill, precis som Kerstin Hermansson och Centern i Borås, kämpa emot och ge våra lokala aktörer bättre förutsättningar i den offentliga upphandlingen, genom att införa en distributionscentral. Men detta är bara en kortsiktig och ytlig strategi. Det som verkligen behövs är en rikspolitisk ambition att ändra och styra om dessa världsordningens spelregler till att gynna klimatsmart och lokalproducerat.


Det behövs helt andra tag, bland dem global skatt på koldioxid. En sådan skatt gör klimatfarlig produktion och långväga koldioxidgenererande transporter dyrare. Som det är nu underprissätter marknaden produkter och transporter, vilket gör att vår miljöpåverkan betalas av andra än oss som konsumerar produkterna. Den nuvarande regeringens miljöpolitik är tyvärr förskräckande lam, och ger inte närodlande svenska lantbrukare en ärlig chans. Så min fråga till Kerstin Hermansson måste bli: Varför sitter ni kvar i Allianssamarbetet som missgynnar landsbygden och det lokalproducerade?

Tom Andersson (mp)
Kommunalråd Borås Stad

Läs och kommentera debattinlägget på direkt online på Borås Tidning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar