söndag 13 december 2015

Fossilfritt Borås - Nu tar vi nya steg!

Världen har äntligen fått ett klimatavtal! Det ger hopp om framtiden, men för att klara 1,5 grader krävs att alla nu arbetar för minskade utsläpp. Idag skriver jag och Lise Nordin,vår energipolitiska talesperson i riksdagen att Borås ansluter till regeringens fossilfrittutmaning på debattplats i BT. Skrev även om detta i tidigare inlägg.

Fossilfritt Borås
Bild: E-bt

Nya steg för ett fossilfritt Borås

Genom att Borås nu också ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige slår vi på ytterligare ett sätt fast att vi tänker vara en av de många aktörer, som gör det som står i vår makt för att bromsa den globala uppvärmningen, skriver Tom Andersson och Lise Nordin.

Kraven växer om en fossilbränslefri värld där oljan och kolet stannar i marken. Enskilda, företag, organisationer – och även kommuner och stater – inser nödvändigheten i att hejda utsläppen av klimatgaser. Men detta sker inte genom ord. Det sker genom stora och små handlingar av otaliga aktörer. Nyligen lanserade regeringen ”Fossilfritt Sverige” för att samla dessa aktörer.

Målsättningen är inte ny för Borås. Kommunfullmäktige har antagit visionen Borås 2025 där det heter att ”Borås är en stad baserad på förnybar energi” och i Borås stads miljömål sammanfattas inriktningen i rubriken ”Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås”.

Genom att Borås nu också ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige slår vi på ytterligare ett sätt fast att vi tänker vara en av de många aktörer, som gör det som står i vår makt för att bromsa den globala uppvärmningen. I Borås stads budget för 2016 hämtar vi exempel på några av de saker som är på gång:

Kommunstyrelsen ska ta fram förslag till åtgärder som kan hjälpa anställda att minska sin koldioxidbelastning vid resor till och från arbetet. Distansarbete, arbetstid under resan för den som åker kollektivt och att underlätta för cyklister är exempel på åtgärder som kan komma ifråga.

Det system som används för att planera måltider kan inte bara räkna näringsvärde, utan också växthusgasutsläpp orsakade av maten. Nu ska Borås stad sätta mål för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider staden serverar. Siktet ska ställas in på årlig förbättring.

Livsmedel till Borås stads verksamheter ska börja levereras till en gemensam central, för vidare samordnad distribution ut till verksamheternas kök. Detta minskar körsträckor och ger lokala företagare ökad möjlighet att delta och konkurrera i kommunala upphandlingar. Förslaget har drivits länge av både Centerpartiet och Miljöpartiet. Nu har kommunfullmäktige äntligen gett klartecken till att starta genomförandet.

Det viktiga för oss är att förslag som leder i rätt riktning blir av. Därför ärar vi den som äras bör, tackar gärna för goda idéer och ställer oss ödmjukt bakom förslag, såsom det om fri parkering för elbilar och bättre laddningsmöjligheter från Monica Johansson (C). Ett annat exempel är att solcellsdriven belysning ska undersökas efter förslag från Monica Hermansson Friedman (M).

Detta är som vi ser det andan i Fossilfritt Sverige-initiativet, att var och en – företag, myndighet, kommun, organisation – efter sina förutsättningar gör sitt yttersta för minskat fossilberoende. Och tillsammans, med varandra som förebilder, når vi längre.

Tom Andersson (MP)
kommunalråd med ansvar för klimat och miljö

Lise Nordin (MP)
energipolitisk talesperson för Miljöpartiet i riksdagen

Källa: bt.se 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar