tisdag 17 maj 2016

Nu blir Borås finanser gröna

Borås ska ta uppdraget att förvalta boråsarnas finansiella tillgångar på största allvar. Därför ska placeringarna ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, och verka i samma riktning som Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Igår fattade Kommunstyrelsen i Borås ett viktigt beslut. ”Revidering av Regler för finansverksamheten Borås Stad” kanske inte låter som det mest upphetsande dokumentet men nu finns där inskrivet ett stort steg mot en hållbar finansverksamhet. Dokumentet förtydligar våra etiska riktlinjer och fastslår att vi ska divestera för att en få en fossilfri och grön finanspolicy.

Borås Stads finansverksamhet ska inte placera pengar i företag som utvinner eller producerar olja, kol eller naturgas. Beslutet i Kommunstyrelsen är självklart extremt viktigt både praktiskt och som symbolhandling, i dessa tider av tilltagande klimathot.

Borås divesterar för en fossilfri och grön finanspolicy
Vi tar uppdraget att förvalta Boråsarnas tillgångar på största allvar.
Därför ska vi placera hållbart och fossilfritt. 

År 2015 var det varmaste som har uppmätts och 2016 har börjat lika illa. Så här lyder den exakta formuleringen som beslutades igår: ”Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera eller producera fossil energi.”

Tidigare lånades överskott ut till kommunala bolag genom en internbank, men genom osäkerhet om hur skattelagstiftningen ska tolkas har denna interna utlåning inte kunnat fortsätta. När överskottet istället ska placeras på den externa finansmarknaden kommer Kommunstyrelsens beslut att ha direkt inverkan. I första skedet ska 300 miljoner kronor placeras och senare kan det placerade beloppet uppgå till cirka 500 miljoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar