torsdag 27 oktober 2016

Cykelsatsningar 2017 i Borås Del 1

Cykelsatsningar i den Rödgröna budgeten för 2017 - Tillgänglighet!

En attraktiv stadskärna måste vara tillgänglig för så många som möjligt. Därför gör vi förstärkningar i budgeten med en ny satsning på tillgängligheten i city. Denna satsningen stärker tillgängligheten på två olika sätt. 


Under sommaren uppmärksammade Synskadades riksförbund olika typer av hinder i staden som skapar en otrygg miljö. Bland dessa hinder visade det sig att "vildparkerade" cyklar är en stor del av problemet. På sociala medier visades bland annat följande video som visar just detta problem.Detta fick oss att titta på situationen i Borås. Vi tog helt enkelt oss ner på stan för att leta cyklar som riskerar att vara i vägen. Så här såg det ut vid lunchtid en dag i slutet av september i Borås.

Grön satsning på fler cykelställ i Borås
En av alla de felparkerade cyklar som finns i Borås. Här är det en bit ifrån
 närmaste cykelställ vilket säkert är en del av förklaringen.
Vi satsar på att göra Borås mer tillgängligt.
En trång passage där felparkerade cyklar blir extra farliga när man har en
nedsatt syn.
I rödgrön budget 2017 i Borås vill vi göra staden tryggare
Ännu en i raden av "vild parkerade" cyklar i Borås
Mer cykelställ i centrala Borås
Och en till...

Vi vill tillgängliggöra Borås för alla
Denna cykel är direkt livsfarlig. 


Det är väldigt glest mellan cykelställen i centrala Borås, så det kan bli trångt även där det finns ordnad cykelparkering.

Vi behöver någonstans att parkera cyklar i Borås
De cykelställ som finns i Borås blir snabbt överfulla och det finns ett stort
behov i att bygga fler, utspridda på flera platser.

Eftersom vi både vill att många ska cykla, och att Borås ska fortsätta vara en av Europas mest tillgängliga städer så behöver något göras!

Dessutom är det rimligt att cyklister också skall kunna parkera sina cyklar i närheten av sin målpunkt. Ingen vill parkera sin cykel flera hundra meter bort från sin målpunkt. Då kommer man istället "vild-parkera" cykeln som i sin tur blir en fara för andra. Tillgängligheten för cyklisten att nå sin målpunkt och tillgängligheten för personer med olika funktionsvariationer går i dessa frågor hand i hand.

Som ett första steg satsar de rödgröna partierna i Borås en halv miljon kronor på att bygga fler ordnade parkeringsplatser i centrala staden. Det räcker till ungefär hundra stolpar där cyklar kan parkeras och låsas fast ordentligt och eftersom varje stolpe har plats för en cykel på varje sida betyder det att ett par hundra hojar kan stå bättre till nästa år.

(Också Centerpartiet bör ha uppskattning för att det tar cykelfrågor i Borås på allvar, i år bland annat genom att föreslå att:

* sand och grus städas bort tidigt på våren på cykelbanorna.
* cykelstråken genom staden märks ut och skyltas bättre.
* när gatuarbeten ändå görs i staden ska man passa på att bygga cykelparkeringar.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar