onsdag 14 december 2016

Liberalerna svek i HBTQ- frågan

Med Liberalerna i spetsen och Sverigedemokraterna i släptåg, röstades vårt rödgröna uppdrag om att våra lärare ska erbjudas utbildning i HBTQ-frågor bort.


Skriver ihop med Hanna Bernholdsson ett svar till Anne-Marie Ekström och
Andreas Cerny (L) Angående HBTQ-policy i BT den 11/12

Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men fortfarande vittnar många HBTQ-personer om diskriminering, okunskap och att de blivit dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser.
De senaste åren har dock en positiv utveckling skett inom området. Vi har äntligen fått könsneutrala äktenskap. Sterilisering och andra omoderna och inhumana krav vid könskorrigering är på väg att tas bort. Heteronormen ses allt oftare som ett problem och attityder gentemot HBTQ-personer har i många fall förändrats till det bättre. Samtidigt kvarstår mycket politiskt arbete innan vi har ett samhälle fritt från diskriminering, utanförskap och kamp mot byråkratin när det kommer till HBTQ-personer.

För oss rödgröna i Borås är frågan om HBTQ-personers rättigheter en oerhört viktig fråga, och därför lägger vi också fram förslag som vi hoppas leder till förändring.

Andreas Cerny leder alliansen och SD mot att prioritera bort hbtq
Alliansen i Utbildningsnämnden sänker ambitionen och prioriterar bort HBTQ


Anne-Marie Ekström och Andreas Cerny från Liberalerna skriver i sin debattartikel att: “Så länge som människor diskrimineras på grund av kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera behövs policys och planer hur Borås Stad som kommun ska handla i olika frågor”.

Policys och planer i all ära, men vi vet alla att det som verkligen gör skillnad i våra verksamheter är praktisk handling och konkreta förslag. I den rödgröna budgeten för 2017 lade vi därför in ett uppdrag om att vår personal, exempelvis lärare, ska erbjudas utbildning i HBTQ-frågor. Vi prioriterade också ett uppdrag om könsuppdelad statistik för att möjliggöra en analys av resursfördelningen ur ett genusperspektiv. Båda dessa uppdrag beslutade oppositionen i utbildningsnämnden, med Liberalerna i spetsen och Sverigedemokraterna i släptåg, sig för att stryka på sitt möte i förra veckan.

Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara en väldigt jobbig tid för den som av något skäl betraktas som avvikande i andras ögon. Av just denna anledning är det av största vikt att det normkritiska arbetet sker just där. Liberalerna skriver också i sitt partiprogram på riksnivå att “skolan aktivt ska arbeta med jämställdhetsfrågor, genusfrågor och normkritik såväl i undervisningen och vägledningen som i arbetsmiljön”.  Detta rimmar minst sagt illa med det beslut som Liberalerna drev igenom i utbildningsnämnden.

Inte nog med att detta beslut i sig innebär en minskad ambition, det går också emot ett beslut i kommunfullmäktige.

Att i en debattartikel hävda att vi rödgröna i Borås “skapar kaos med vår otydlighet kring hur HBTQ-frågor ska hanteras i kommunen” samma vecka som man röstat nej till konkreta förslag inom just det området är inget annat än skamligt och rent ut sagt oseriöst. Mer hade kunnat förväntas av ett parti som påstår sig vara liberalt.

Tom Andersson
Hanna Bernholdsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar