måndag 5 december 2016

Solcellsdrivna papperskorgar på plats i Borås

Detta är de solcellsdrivna papperskorgarna som själva talar om när de är fulla med avfall. Nu är de på plats på Stora Torget i Borås, vid lekplatsen i Stadsparken och på ytterligare några platser.

Jag fick syn på dessa kunniga papperskorgar under Almedalsveckan i Visby 2013. Det kändes som en idé för Borås, en stad som länge har funnits i täten när det gäller källsortering och avfallshantering.

Under hösten skrev vi i det rödgröna samarbetet in ett brett formulerat uppdrag till Tekniska nämnden i budgeten för 2014.

"Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas mot varandra för att finna det ekonomiskt och miljömässigt resurssnålaste systemet."

Det hade ju i det läget såklart varit fel att peka ut en viss typ av papperskorg från en bestämd tillverkare. Utifrån uppdraget har sedan Tekniska nämndens tjänstemän arbetat vidare, och idag kan vi se resultatet ute i vår stad. Om ett år ska detta försöket med de smarta papperskorgarna utvärderas.

Solenergi komprimerar
Den tredelade modellen som finns på torget och i Stadsparken ger möjlighet att sortera i tre fraktioner: glas, plast (hård och mjuk) och övrigt avfall. Egentligen kan man säga att det är fyra fraktioner eftersom det finns ett särskilt litet inkast för fimpar.

Papperskorgen pressar automatiskt ihop skräpet, så att den inte behöver tömmas lika ofta. Dessutom är den uppkopplad och skickar själv en signal när det är tömningsdags, så att ingen behöver åka och tömma i onödan innan det är full. Spara både miljö och pengar - och det hela drivs av solceller på papperskorgens tak.

Resten - att se till att skräpet hamnar rätt - får vi hjälpas åt med. Jag tillönskar oss alla en ren och snygg stad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar