torsdag 18 april 2013

Nya klimatsmarta lägenheter i trä byggs i Fristad


Idag har jag varit och invigningstalat då bygget av de nya lägenheterna på Åsboplan i Fristad påbörjades. Fristad är ett samhälle som växer, landets lägsta hyror finns här och kön för att få lägenhet är minst 2 år. Det behövs nya lägenheter i Fristad kort och gott.


Klimatsmarta hyreslägenheter i trä mitt i Fristad
  Att vårt kommunala bostadsbolag Fribo tar ett ansvar för att skapa fler lägenheter och möta den efterfrågan som faktiskt finns och att göra det på bästa klimat och miljömässiga sätt är vi väldigt stola över. Fribo själva säger ”byggnaderna kommer energimässigt att ligga i framkant och inspirera till klimatsmart och rationellt trähusbyggande i framtiden”. En ambition som går helt i linje med Borås stads medverkande i Trästad 2012.


Tom Andersson (mp): Vi är glada inte bara för att det blir nya lägenheter i
Fristad utan också för att de byggs på ett klimatsmart sätt.
Modernt och klimatsmart träbyggande är inte framtiden, det är här nu. I mer än 100 år var det förbjudet i svensk bygglagstiftning att använda träbyggnadsteknik inom det storskaliga byggandet. Sedan 1994 och EU-inträdet är det emellertid fullt tillåtet och vi har gått från en utvecklingsfas till en kommersialiseringsfas där det går att kombinera rationellt, industrialiserat och effektivt med klimatsmart, ekonomiskt och hållbart. I Borås har vi dock en väg att gå innan den ganska konservativa byggbranschen väljer trä framför betong, men detta är ett steg på vägen vi är nöjda med. Utmaningen är helt enkelt det som Fribo också inser att vi måste göra, ”inspirera till klimatsmart och rationellt trähusbyggande i framtiden”.

Ulf Olsson bloggade även om detta i inlägget "hyresrätter byggs i Borås och Fristad"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar