söndag 31 mars 2013

Debattartikel i BT - Vindkraftens fördelar överväger

Detta är ett svar på debattartiklar och ledarsidor i BT undertecknat Thomas Wingrens och mig.

För att klara av en grön omställning spelar vindkraften en viktig roll

Debatten fortsätter i BT om för- och nackdelar med vindkraften. Men en sansad bedömning av forskningsläget kan bara ge ett utfall – klimathotet är akut och måste bemötas. Och vindkraften ger oss möjlighet att göra det.

I Einarsson saknar förslag från oss i Miljöpartiet de gröna om hur vi ska minska vårt el- och energiberoende. Det är ett berömvärt bekymmer, men vill hen fördjupa sig i våra förslag inom energiområdet så har vi mycket mer att läsa än vad som får plats i en insändare.

Börje Toftgård hävdar att vindkraft är ett slöseri med skattebetalarnas pengar, och försöker underbygga det med ett antal argument (dock utan att bemöta de siffror som tydligt visar på motsatsen och som IEA står bakom). Han hävdar till exempel att en högre koldioxidhalt har gett oss en grönare jord med ökad livsmedelsproduktion. Och det har tidigare ansetts vara den enda positiva bieffekt som utsläppen av växthusgaser skulle ge, genom deras verkan som gödningsmedel. Men det är en uppfattning som har byggt på studier i forskningslaboratorier, och den har tyvärr inte hållit för den tuffare granskning som verkligheten utsätter växterna för.

Han pratar även om att många forskare skulle vara övertygade om att koldioxid skulle ha en minimal påverkan på temperaturen. Men av de blott 3% av världens klimatforskare som inte tror att klimatförändringen är en mänskligt orsakad katastrof så är de flesta ytterst oerfarna. Den internationellt mest erkände forskaren som har en hypotes om att klimatförändringen inte är så farlig (Dr. Richard Lindzen, professor i meteorologi vid MIT) kallar människor som påstår att våra utsläpp av växthusgaser inte är ansvariga för temperaturökningen för galna. Hans hypotes handlar istället om att atmosfären självreglerar temperaturen genom var moln bildas. Men den innehåller pinsamma felaktigheter, något som han själv har erkänt.

Ledarredaktionen jämför vindkraftsmotståndare med gråsparvar, och nämner att det tros vara storskaligt, enahanda jordbruk som ligger bakom gråsparvarnas minskning (inte vindkraften, för tydlighets skull). Sedan vill de få det till att Miljöpartiet skulle vara gråsparvarnas fiender för att vi vill se en utbyggnad av vindkraften. Men vår politik är utformad både för gråsparvar och för människor, oavsett var de bor.

Inga skulle bli gladare än vi om klimatförändringen inte var något stort problem. Men de senaste åren har varje år fler människor än vad som bor i Sverige blivit klimatflyktingar. Antalet svältande i världen ökar igen. Ett flertal konflikter i världen har kopplats direkt till torka och höjda matpriser - till exempel den nu pågående konflikten i Syrien. Fler och starkare oväder bidrar till personliga såväl som lokala och regionala tragedier. Bränder av aldrig tidigare skådad omfattning och häftighet har blivit allt vanligare, och rör sig allt längre norrut. Och allt detta beror till stor del på klimatförändringen.

Vi behöver för allas vår skull styra bort från fortsatta utsläpp av växthusgaser, och det snabbt. I pusslet för att klara av det spelar vindkraften en stor roll. Att det dessutom är ett både jobbintensivt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ gör inte saken sämre.

Thomas Wingren (MP)
Ordförande MP Sjuhärad

Tom Andersson (MP)
Kommunalråd Borås


2 kommentarer:

 1. Intressant att du nämner miljöpartisten Bruno Toftgård i sammanhanget. Bruno tillhör som jag en av de första miljöpartisterna i Halland och kom in i Halmstads kommunfullmäktige redan 1982.

  Han var också ledamot i förra kf i Hslmstad då det samarbetades i att ta fram gemensamt program för dåvarande rödgröna minoriteten.

  Västra Götaland är större än Halland vad gäller att nyttja vindkraftens fördelar där vi på några håll även som miljöpartister ställer oss skeptiska. Dock har vi till skillnad från VG fått kärnkraften placerad hos oss vilket vi alla helst vill avveckla.

  En annan fråga som dock förenar norra delarna med Halland med VG är att vi tillhör samma elzon. Söderut ligger Falkenberg där byggs vindkraften ut enormt men där är och vindkraftsmotståndet stort. De tillhör en annan elzon där Barsebäck avvecklats. Under Bruno Toftgårds första mandatperiod i kf hade Halmstad genom Sydkraft ägarintressen i just Barsebäck.

  Kärnkraften är idag inte avvecklad i vår elzon vilket ställer krav på oss att först se till att en avvecklingsplan kommer till stånd innan vi blir vindkraftskramare. Det är alla andra partier redan. För VG:s del kanske det är mer naturligt ni importerar ju elen från Halland. Men bor man i en kärnkraftskommun som jag bor i gäller både och. I en del fall är man vindkraftmotståndare av miljö- eller andra skäl. I annat fall skiter man i vilket och i tredje fallet är man lojal med Ringhals och vill inte se nån avveckling.

  Vindkraften har gjort till en teknisk fråga för många miljöpartister. Men jag ser detta som en fråga som kommer att splittra partiet. De som står för en tillväxt på en begränsad planet och vi som står för motsatsen.

  SvaraRadera
 2. När MP politiker i vissa områden i Sverige är emot vindkraft så undrar man om det blivit nåt fel.

  SvaraRadera