onsdag 18 juni 2014

Bredband och fiber till Borås

Det var en stor dag i måndags. På Kommunstyrelsens möte märktes det nog inte så mycket, men en stor och viktig dag var det. Efter en liten fundering från FP om staden verkligen borde äga ett fibernät klubbades ändå förslaget till bredbandsutbyggnad igenom i politisk enighet. Bakom detta till synes snabba beslut ligger ett ihärdigt arbete, med målet att minst 90 procent av alla hushåll och företag i vår kommun ska ha bredband på minst 100 Mbit/sekund senast 2020.

över 400 miljoner satsas på fiber i Borås
Alla Boråsare borde ha tillgång till en vettig bredbandsuppkoppling


Det som ska hända från 2015 till 2020 är att ytterligare 17.800 hushåll erbjuds att köpa sig anslutning till fibernätet, som levererar en hastighet som för inte så väldigt många år sedan skulle ha räknats som alldeles onödig. Nu i tider av allt mer strömmande innehåll i våra plattor, datorer och TV-apparater har fiberkabel med ljus som leveransmedium blivit det enda långsiktiga alternativet.

Förra året var drygt 30 procent av boråsarna inkopplande på fibernätet, bland dem AB Bostäders hyresgäster och också ett växande antal fiberföreningar utanför tätorterna. Under de kommande fem åren ska alltså ytterligare 41 mil kabel grävas till en kostnad på ungefär 405 miljoner kronor. 17 800 hushåll får erbjudande om att koppla på nätet. Vilket ordning stadsdelar kommer att anslutas är inte spikat och beror bland annat på hur kabelgrävningen kan samordnas med annat grävarbete.

Men när slutmålet är nått har boråsarna äntligen tillgång till den kanske viktigaste nya infrastrukturen sedan el- och telenäten byggdes.

Läs mer i beslutsförslaget
omskrivet i media på bt.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar