torsdag 12 juni 2014

På väg mot mer ekologisk kost

Utvecklingen mot allt mer ekologisk mat i skolorna, i omsorgen, i äldreomsorgen i Borås rullar på bra. Vi är på god väg att nå 2016-målet på minst 25 procent. Men jag vill samtidigt varna för att det är de lätta matcherna som har vunnits hittills. Mjölken, bananerna, kaffet domineras numera av produkter med ekologiskt märke. Nu är det dags för vår kostorganisation att se till att vi klättrar upp på ett par högre berg - det handlar om grönsakerna, och framför allt köttet.

Uppgifterna om ekologisk mat i de kommunala verksamheterna årets tre första månader ser bra ut. Mycket bra. Mellanmjölken är till 80 procent ekologisk. Bananer och kaffe ligger runt 70 procent - båda ökar fint jämfört med 2013, med sju respektive tio procentenheter. Också fisken är till mycket stor del ekologisk. Nästan 80 procent av fiskprodukterna och 62 procent av den otillagade fisken. En ständigt ökande insikt hos allt fler om vikten av att erbjuda våra barn och gamla ekologisk mat ger resultat. Under tiden januari till mars i år var 20 procent av all inköpt mat försedd med ekomärke.

Vi vill ge våra barn giftfri och ekologisk mat
Att våra barn och unga ska få giftfri och ekologisk frukt tycker vi är självklart


Det är tacksamt att börja med de nämnda produkterna. Resultat kan nås förhållandevis snabbt och utan stor kostnadsökning. Men nu kommer de svårare biffarna. Av Borås Stads inköp av oberett kött var bara en ynka procent ekologiskt. Ekologisk kyckling har vi inte handlat överhuvudtaget. Så kan vi inte ha det, om vi ska nå målet på 25 procent ekologiskt till 2016 och Miljöpartiets långsiktiga mål 100 procent. Många åtgärder måste till: ytterligare arbete i stadens kostorganisation med alternativ till kött. Press måste sättas på potentiella leverantörer när det gäller kyckling - utbudet på marknaden är mycket litet.

Politikerna behöver också ta sin del av ansvaret. Miljöpartiet tänker ta sin del av ansvaret genom att på nytt väcka frågan om en köttfri dag i skolmatsalarna samt driva frågan om att all frukt i förskolan och skolan skall vara giftfri och ekologisk. När budgetar för de kommande åren ska arbetas fram måste det också finnas en medvetenhet från oss politiker att bra mat måste få kosta. Om det visar sig nödvändigt för att klara ekomatsmålen ska vi skjuta till mer pengar till matinköpen. Vi skulle verkligen älska att göra allt detta i så nära samarbete som är lagligt möjligt med den lokala gröna näringen runt om i Sjuhärad. En signal är glasklar: Vi tänker köpa ekologiskt - vill ni sälja till Borås Stad erbjuder ni ekologiska varor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar