torsdag 11 mars 2010

TCO:s uppförandekod och Borås stads miljömål?

Borås kommunfullmäktige har bestämt att kommunstyrelsen och fullmäktige ska följa TCO:s uppförandekod. Den innebär bland annat att leverantörer ska garantera god arbetsmiljö, att inte barnarbete förekommer, att det råder föreningsfrihet mm. Samtliga politiker i Borås har varit stolta över beslutet och det kommer då och då upp i debatter som en sorts garant för att allt går rätt till i Borås.

Men efter att kommunstyrelsen i måndags fick en genomgång från upphandlingsavdelningen visade det sig att vi inte har haft någon aning om hur upphandlingsavdelningen själva tolkat de beslut som KS och KF tagit. Upphandlingen tolkar nämligen KS beslut som något internt för kommunstyrelsen och följer bara TCO:s uppförandekod när det gäller upphandlingar under kommunstyrelsen. Alla andra upphandlingar struntar dom helt enkelt i det. Det var en total nyhet för de flesta politiker att tjänstemännen hade gjort en sådan tolkning eftersom intentionerna med beslutet går tvärt emot deras interna tolkning.

Detta innebär att av 6000 leverantörer behöver bara 200 följa TCO:s uppförandekod och att när sten upphandlades från Kina behövde med andra ord uppförandekoden (enligt upphandlingsavdelningen) inte följas. Inga förvaltningar i Borås förutom kommunstyrelsen behöver följa uppförandekoden enligt den tolkningen.

Att upphandlingsavdelningen inte heller följer miljömålen som är beslutade i kommunfullmäktige är också en ren katastrof, även här skyller dom på de förvaltningarna som är beställare. Upphandlingen anser att dom ska upphandla exakt det som beställts från förvaltningarna. Detta innebär att om förvaltningen antagit att upphandlingen ser till att dom faktiskt sköter upphandlingen enligt miljömålen och därför inte specificerar allt detaljerat. Så gör inte upphandlingen något för att följa de miljömål som fullmäktige beslutat om. Men i miljömålen står också att alla som jobbar i Borås stad SKALL följa de antagna miljömålen, detta inkluderar upphandlingsavdelningen!

Detta anser jag vara mycket allvarligt och gränsa till tjänstefel. Att med egna tolkningar strunta i de politiska beslut som är tagna och skylla på förvaltningarna är inte seriöst för en upphandlingsavdelning i en så stor stad som Borås. Att sedan hålla informationen "lagom" otillgänglig för den nämnden dom styr avdelningen är oförlåtligt. Det är inte första gången upphandlingsavdelningen har fått hård kritik från politiskt håll, men i och med måndagens möte tror jag att flera politiker vaknade till en aning och ser att vi behöver ta tag i verksamheten med mycket hårdare tyglar.

Det är dags att KS granskar sin egen verksamhet och tar lite mer ansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar