torsdag 10 juni 2010

Betalningsanmärkningar?

I dag rapporterar media om att många politiker har betalningsanmärkningar. Inte så konstigt eftersom politiker är som folk i allmänhet. Många på listorna är fritidspolitiker eller nya i politiken och kommer från en mängd olika bakgrunder. Detta är en styrka i det demokratiska systemet.

Så att det även finns politiker på listorna som har betalningsanmärkningar ser jag som ett bra besked ur demokratisynvinkel.

Jag själv har dragit på mig betalningsanmärkningar under åren, men jobbar på att bli av med dom. Men som många andra som har betalningsanmärkningar beror det på att man har haft perioder av arbetslöshet, sjukdom eller studier. Idag straffas arbetslösa och sjuka än värre än tidigare av den politik som Alliansen för. Och det märks också då betalningsanmärkningarna ökat under alliansens tid vid makten.

En student som har studerat med studielån och inte kommer in på arbetsmarknaden efter studierna kommer ganska snabbt att dra på sig betalningsanmärkningar. Detta i sin tur gör att de får svårare att få jobb då fler och fler företag vill veta om du har betalningsanmärkningar. Detta är något sjukt som borde stoppas. Att bestraffa någon för att dom är fattig med att inte ge dom jobb och göra dom mer fattiga är en djup orättvisa.

Jag har även tidigare bloggat om detta, med fokus på fler saker som fördyrar för redan utsatta grupper. De som har minst pengar tvinngas ofta betala mest vilket gör att dom blir än fattigare.

När det kommer till mina egna skulder tror jag inte att dom påverkar väljarna eller allmänhetens förtroende för mig, jag tror att många istället kan se detta som en erfarenhet som faktiskt kan vara till nytta i det politiska arbetet. Att jag själv varit med om något som också många väljare varit gör att jag på ett bättre sätt kan representera dom.

På samma sätt som att en invandrare kan se saker ur ett annat perspektiv eller en företagare utifrån sitt perspektiv kan se saker på ett annat sätt, behövs en bred grupp av människor i den representativa demokratin för att den just ska vara representativ. Jag skulle vilja se en bredare representation från folket i politiken inte en smalare där människor sorteras bort på grund av betalningsanmärkningar eller annat som man istället kan se som en tillgång.

Så kryssa gärna mig om ni vill bli representerade av någon som faktiskt vet hur det är att leva på marginalerna och hur vi från kommunen agerar eller inte för utsatta i samhället.

När det gäller mina egna skulder betalas över hälften av när skattepengarna kommer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar