måndag 4 mars 2013

Nej till vindkraft i Borgstena

Som förespråkare för vindkraft är det inte roligt att säga nej till vindkraftsetableringar, men vindkraft skall byggas där det är lämpligt och undvikas där det är olämpligt.


Vi vill ha mer vindkraft i Borås Stad, men i Borgstena är det inte lämpligt
Därför kommer jag att föreslå för kommunstyrelsen att Borås Stad säger nej till vindkrafts etableringen i Borgstena. Den samlade bedömningen är att det är för mycket osäkerhet kring projektets effekter och därför bör försiktighetsprincipen råda. Det är just den samlade bedömningen med buller, fåglar, Herrljungas utpekade tysta områden mm som har bidragit till bedömningen.

Vi rödgröna i Borås är positivt inställda till vindkraft men inte var som helst och varje enskilt ärende kommer att bedömas på sina egna meriter. Jag hoppas att vi kommer få mer vindkraft i Borås och då på platser där vi inte har så stora konflikter mellan naturvärden, kulturvärden, rekreationsvärden och närliggande boende.

Uppdaterat: BT var snabba med att få in detta på sin hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar