tisdag 5 mars 2013

Det blir ingen exploatering av Annelundsparken


Lokalförsörjningen har i sökandet efter en lämplig placering på centrala förskolelägen gett oss i kommunstyrelsen 6 olika förslag på lokalisering i centrala Borås. Två av dessa förslag ligger i Annelundsparken.

Det har tidigare varit en debatt i media angående att bygga i parken alliansen inte varit överens med en alliansled nämnd. Vi har valt att vänta med att yttra oss tills ärendet var på väg till kommunstyrelsen, så som ärendegången ofta ser ut. Men internt i den rödgröna gruppen har vi hela tiden varit överens om att vi skall värna våra viktiga grönområden.

Annelundsparken i Borås har högsta värde som grönområde och
skall värnas. Därför är det inte aktuellt att bygga i parken

Idag skriver jag fram ärendet att fortsätta titta på lokaliseringar för förskolor med ett utökat område runt centrala Borås, en lokaliseringsutredning som leds av samhällsplaneringsavdelningen och där också tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och lokalförsörjningsförvaltningen ingår. Uppdraget blir att ta fram en lokaliseringsstudie för förskolor i Borås och där Lokaliseringsförslag för centrumnära förskolor ska prioriteras.

Vi sätter även ner foten när det kommer till att bygga i Annelundsparken. Vi anser inte att det är lämpligt och de förslagen skall inte utredas vidare. När vi förtätar i stadskärnan är det otroligt viktigt att vi kan behålla de viktiga grönytorna som finns centralt som en grön oas i centrum. Här finns också gott om sittplatser och lekplatsen Lekfortet, som är Borås största lekplats. Området är välbesökt. Annelundsparken har höga besöks-, frilufts- och stadsvärden. Området har också mycket höga naturvärden och är en viktig del av den ekologiska infrastrukturen i Borås Stad.

Uppdaterat: Artikel i BT online

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar