torsdag 28 februari 2013

FN-konferens i Borås – Vi gör skillnad i världen

Det var med stor glädje Borås Stad i går officiellt kunde berätta att vi kommer att hålla en FN-konferens i Borås den 9-11 september.


Att vi har kommit att bli ett internationellt erkänt namn när det gäller hållbarhet och avfallshantering beror mycket på arbetet vi har gjort inom ”waste recovery” ihop med Borås Energi & Miljö AB, SP och högskolan i Borås. Men vi jobbar även med Global Sustainable Cities Network , SymbioCity mm

Jag har själv varit involverad i projektet och representerat staden i både Palu Indonesien och i Da Nang i Vietnam. Det ger en insikt som är svår att få på annat sätt, att faktiskt vandra omkring på en öppen soptipp i Vietnam eller Indonesien och se hur människor bor och försöker försörja sig på att plocka igenom soporna efter något av värde. En enorm belastning inte bara för miljön utan också ett socialt problem världen över. Därför arbetar vi inte bara med frågorna som en miljöfråga utan har hela hållbarhetsperspektivet med oss.


Den öppna soptippen i Palu. På bilden ses några av de som bor på soptippen
Här arbetar vi just nu med att bygga en anlägning för att utvinna biogas
Även i Da Nang bor och jobbar människor på soptippen. Till vänster ses
del lilla skydd den här kvinnan sover under. Hon säger själv att hon inte
ens kan ta en dag ledigt under året för det skulle innebära att hon inte hade
råd med mat den dagen. Så här ser det ut på många ställen i världen.

Jag anser att vårt ansvar som politiker inte kan begränsas till enbart arbeta inom kommunen när det gäller klimat och miljöfrågor utan att vi måste kunna bidra mer till den globala utvecklingen. Vi har inom waste recovery förutom genom de konkreta projekten också skapat ringar på vattnet genom att knyta ihop lokala nätverk där vi arbetat, detta ger positiva ringar på vattnet lokalt och driver arbetet framåt. Vi i Borås stad har ett starkt koncept och i samarbetet har vi från samtliga parter otroligt duktiga människor som driver arbetet med att verka för hållbarhet på en global nivå. Detta är det som gör oss så framgångsrika att vi nu får äran att vara värd för en FN-konferens.

Borås gör skillnad i världen och det skall vi fortsätta med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar