tisdag 26 februari 2013

Bloggserie om vindkraft - Del 1 Vision

Del 1 Vision – Hur vindkraften skulle kunna fungera
Smarta elnät är en del av min vision för framtiden

En gång i tiden, inte allt för många år sedan var vindkraften på väg att bli en ny folkrörelse på landsbygden. Man gick ihop i kooperativ som förde samman bygden med målet att skapa sin egen förnyelsebara el.

Men under hösten 2009 när Skatteverket beslutade att tolka in kooperativ vindkraft i lagen om uttagsskatt dog hela rörelsen. Med en extraskatt på 30 procent på den egenproducerade elen blev den tidigare lönsamma investeringen en ren förlustaffär.

Sverige är ett av de länder i Europa där vi har bäst förutsättningar för att bygga vindkraft och otroligt goda förutsättningar att faktiskt uppnå en energiproduktion som är 100 procent förnyelsebar. Varför är vi då inte där än? Och varför växer motståndet mot vindkraft på landsbygden?

Det pågår två olika rörelser i Sverige, en inser fördelarna med småskalighet och vikten av ett förnyelsebart energisystem, den andra vill ha centraliserad energiförsörjning och bryr sig inte så mycket om förnyelsebar energi.

Jag företräder den sidan som vill se en småskalig elproduktion och 100 procent förnybar energi. För att komma dit måste vi få en folklig rörelse bakom målen. När människor får vara delaktiga i energiomställningen ökar viljan till omställning och utbyggnadstakten kan öka.

Men för att komma dit måste vi göra det enklare och lönsammare för småskalig elproduktion. På så sätt minskar vi beroendet av icke förnybar elproduktion som kärnkraft samtidigt som vi tar tillbaka ägandet av elproduktionen från de tre stora energibolagen.

I min vision skall det vara lika enkelt att koppla in en ny lampa som en ny solpanel på balkongen. Det ska vara lika lätt att följa hur den bidrar till elförsörjningen. Din bil kan ladda sig på natten och leverera tillbaka energin till nätet om du väljer att istället ta bussen på morgonen.

Framtiden med smarta nät kräver också en förändring där gränserna mellan producent och konsument suddas ut. En värld där alla ska kunna bidra i energiomställningen. I min framtid finns det även incitament för att en folkrörelse där man på olika sätt kan förstärka landsbygden ekonomiskt och bidra till energiomställningen med biogas, vind och sol. Med ett regelverk och en utveckling där alla kan delta i elproduktionen finns det bara vinnare.

Men få kommer att göra detta om det innebär för stora personliga och ekonomiska risker. Vi behöver stimulera, förenkla och främja en sådan utveckling om min vision ska bli sann, och för att det ska hända behöver vi en ny regering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar