onsdag 13 februari 2013

Mer medborgardialog 2013

Under 2012 arbetade en arbetsgrupp med en representant från varje parti på uppdrag av kommunstyrelsen och under ledning av mig och Anne-Marie Ekström (fp) med att ta fram principer för medborgardialog. Dessa principer är nu ute på remiss och kommer förhoppningsvis att komma upp till beslut före sommaren 2013.

Gruppen som arbetat fram principerna fick ett förnyat förtroende och uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en handbok för medborgardialog. Det är det arbetet vi just nu är uppe i. Idag hade gruppen det andra mötet, en workshop om hur man utformar handboken, strukturen och hur vi ska göra den till en handbok som man faktiskt kan använda i sitt arbete. Planen är att vi ska vara klara med handboken fram till sommaren 2013 och att den skall bli klar ungefär samtidigt som det fattas beslut om principerna. Så arbetet fortsätter med andra ord även 2013.

För någon vecka sedan pressenterade vi även Borås stads arbete kring medborgardialog för ett politikernätverk med kommuner som är intresserade av att utveckla sin medborgardialog hos SKL i Stockholm. Här följer den pressentation vi använde. (ps. för att länkarna ska fungera ladda ner dokumentet)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar