fredag 15 februari 2013

Nu bygger vi en av sveriges grönaste förskola i Borås!

I dag hade jag äran att invigningstala och ta första spadtaget vid nybygget av den nya förskolan på Hestra 7. Det känns extra roligt då detta är ett så väl genomtänkt projekt där verksamheten varit med tidigt och planerar för den pedagogiska inriktningen redan nu nästan 1 år innan det är färdigbyggt. Samtidigt har man också arbetet med energi och miljöfrågor i själva byggnaden. Dessutom är den större än våra normer vanligtvis säger är lämpligt med 7 avdelningar istället för max 6 avdelningar, detta är möjligt då man utformat byggnaden på ett bra sätt.

Kärnhuset - nybyggd förskola på Hestra 7
Själva byggnaden är byggt i två plan, med ett plan som souterrängvåning. Det är ett lågenergihus som klarar passivhus- standard, värms med fjärrvärme och ventileras med ett FTX-system. Solcellerna som monteras kommer att kunna bidra med cirka 11 000 kWh/år. Dessutom finns det chans att göra en del gröna tak genom plantering av sedum på taket. Byggtekniken som används gör Kärnhuset till en av Sveriges grönaste förskolor.


Första spadtaget Kärnhuset - Lennart Andreasson Ordförande SDN väst,
Maria Ekbrand blivande förskolechef och Tom Andersson Kommunalråd
Foto: Bertil Ekwall

Redan när verksamheten börjar i Kärnhuset kommer det finnas en pedagogisk tanke bakom och man har redan nu valt att förskolan skall få en naturvetenskaplig inriktning. Man har med hjälp av Navet redan börjat utbilda personal och arbeta fram dokument om hur det pedagogiska upplägget är tänkt att fungera. Men mina erfarenheter från navet tror jag att det kommer bli en riktigt bra pedagogisk inriktning som inte bara kommer handla om naturvetenskap utan också om hållbarhet och miljö.

Så förutom att jag ser fram emot de nya förskoleplatserna som tillskapas på Hestra 7, ser jag även fram emot en genomtänkt pedagogisk grön inriktning och en byggnad som kommer ligga i absoluta toppklassen som grön byggnad.

Media: BT på nätet 2013-02-15 : Efterlängtat första spadtag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar