onsdag 20 februari 2013

Slutreplik: Köttets påverkan är huvudfrågan

Här är min slutreplik som svar till Alexander Andersson (c) och Åke Jansson, tidigare mjölkproducent.

Uppdaterat: nu ligger den även på BTs hemsida

Slutreplik: Köttets påverkan är huvudfrågan


Alexander Andersson visar i sitt inlägg ”viktigare frågor än skatt på kött” att han fortfarande blundar för problemet som köttindustrin utgör.

I min debattartikel uppehåller jag mig vid frågan om varför så många har så svårt att se köttindustrins globala klimat- och miljöpåverkan och varför vissa branscher tillåts slippa undan principen att de som orsakar utsläppen också betalar för det. Istället för att diskutera vad man kan göra för att komma åt de verkliga problemen fastnar Alexander vid en fråga, hur svårt det vore med en skatt. Istället för att vilja förbättra den biologiska mångfalden genom att diskutera frågor som ”silvopastoral agroforestry” och andra modeller för att öka den biologiska mångfalden i köttproduktionen eller vilken skada köttproduktionen orsakar just biologisk mångfald väljer Alexander Andersson att skjuta över ansvaret till konsumenternas fria val. Hur länge kan Alexander Andersson bortse från köttets negativa klimat och miljöpåverkan?

Jag håller med Åke Jansson om att saker och ting inte alltid är ”svart eller vitt”. Jordbrukssektorn kan i bästa fall vara en enorm tillgång för miljöarbetet med kunskap om biologisk mångfald, produktion av livsviktigt livsmedel, värnandet av kulturlandskap och till och med som en aktör i energiomställning. Men jordbrukssektorn är på global nivå även ett stort hot mot både klimat och miljö med stora växthusutsläpp, skogsskövling, övergödning, förstöring av vattenresurser och giftspridning. Att livsmedel kan produceras lokalt och på ett sätt som är bra för miljö, klimat och biologisk mångfald bör uppmuntras.

Tyvärr finns det inte tillräcklig kapacitet att försörja hela Sverige/världen med t.ex. kött som är framtaget så att det gynnar miljön. Därför är det viktigt att vi både sänker köttkonsumtionen och ser till att köttet produceras på bästa tänkbara sätt, för att på lång sikt gynna de i den gröna sektorn som framställer sina livsmedel på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Den gröna sektorn och dess agerande inom klimat, miljö, biologisk mångfald och livsmedelsförsörjning är livsviktig för kommande generationer.

Tom Andersson (mp) kommunalrådTom Andersson (mp): "Den gröna sektorn och
dess agerande inom klimat, miljö, biologisk
 mångfald och livsmedelsförsörjning är livsviktig
 för kommande generationer"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar